lesket

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos avopuolisoni kuolee ennen minua testamentattuaan minulle käyttöoikeuden asuntoon, niin kuka maksaa vastikkeen asunnosta? Sukulaiset ovat hänen perillisiään… 68 2.5.2022 Kysy kirjastonhoitaja -tietopalvelussa ei voida vastata laintulkintaa vaativiin kysymyksiin. Lakiasioita täytyy kysyä niihin pätevyyden omaavilta tahoilta. Töölön ja Itäkeskuksen kirjaston "[a]sianajajapäivystyksessä saa maksutonta alkuneuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa". https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Itakeskuksen_kirjasto…https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Toolon_kirjasto/Tapah…
Mistä lähtien Suomessa on maksettu lesken eläkettä? 86 2.11.2020 Leskeneläkettä on meillä maksettu perhe-eläkejärjestelmän alusta saakka eli vuodesta 1967. Silloin tehtiin Suomessa työeläkelakeihin lisäys perhe-eläkkeistä yhtenä viimeisimmistä maista Euroopassa. Perhe-eläke muodostuu lesken- ja lapseneläkkeestä. Eläkkeeseen oikeutettuja olivat naislesket ja edunjättäjän lapset 18 ikävuoteen asti. Kesällä 1990 astui voimaan perhe-eläkeuudistus. Siinä myös miehille laajennettiin oikeus leskeneläkkeeseen. Lähde: Mervi Takala (toim.), Katsaus perhe-eläkkeeseen
Kun nainen 1800-luvulla jäi leskeksi, hänestä tuli lastensa holhooja ja täysivaltainen itsensä suhteen. Miten kävi täysivaltaisuuden ja lasten huoltajuuden,… 667 5.12.2017 Suomen sukututkimusseura Genoksen Tarja Räisäsen artikkelin mukaan "Vuonna 1734 annetun lain mukaan naisleski oli täysivaltainen  eli holhouksesta vapaa ellei avioitunut uudelleen, jolloin aviomies hoiti edusmiehisyyden." https://www.genealogia.fi/genos-old/68/68_50.htm Eduskunnan kirjastosta kerrottiin, että tämä vuoden 1734 laki naimisen kaaresta oli voimassa vuoteen 1929 asti. Nykylukijalle (ja varmasti silloisellekin) vaikeasti luettava laki on luettavissa verkossa: http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175903.html    Sitä, kuuluiko edusmiehisyyteen myös uuden vaimon lasten huoltajana toimiminen, ei lähteidemme kautta selvinnyt. Lakimies-lehdessä (8/1987) on käsitelty aihetta tarkemmin. Lehti löytyy Helmet...
Mistä löytyisi malli (mieluiten netistä) avoparin keskinäiseen testamenttiin, jossa kumpikin testamenttaa mahdollisen kuolemantapauksen varalta kaiken jälkeen… 52404 17.9.2007 Keskinäisen testamentin voivat tehdä aviopuolisot, avoliitossa elävät, sisarukset tai ketkä tahansa henkilöt. Keskinäisellä testamentilla sen tekijät voivat määrätä toisilleen omaisuutensa. Lisätietoja on esimerkiksi Makupalat.fi:n kootut neuvot: https://www.makupalat.fi/fi/search/node/testamentti%20AND%20asiakirjat Veronmaksajat, https://www.veronmaksajat.fi/Perinto-ja-lahja/testamentti/ Suurin osa netistäkin löytyvistä testamenttimalleista on maksullisia, Suomen Lakiopas sisältää joitakin malleja, http://www.lakiopas.com/asiakirjamallit/#testamentti Yle on jossain yhteydessä koonnut malleja, http://yle.fi/progressive/pdf/olotila/testamenttiesimerkkeja.pdf Kotilieden artikkelissa on neuvoja, https://kotiliesi.fi/jutut/ihmiset-ilmiot/nain...
Onko vanhuusiällä leskeksi jääneistä tehty tutkimuksia? Millaisia? 662 7.2.2003 Voit hakea sekä Tampereen kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://kirjasto.tampere.fi:8000/ éttä Tampereen yliopiston kirjaston aineistotietokannasta http://tamcat.csc.fi/ aiheeseesi liittyvää kirjallisuutta asiasanoilla lesket ja leskeys. Kirjaston koneilta pääset tutustumaan Linda-tietokantaan (yliopiston kirjastojen yhteistietokanta) ja voit etsiä tutkimuksia ja aineistoa sieltäkin. Asiasana lesket tai leskeys antaa joitakin mielenkiintoisen näköisiä viitteitä, esim. 1) Kun käsi kädestä kirpoaa : tutkimus vanhusiällä leskeksi jääneiden naisten kokemuksista leskeydestä ja sen vaikutuksista elämään / Lakkala Niina 2) Elämänmuutos ja muutoksen hallinta : tutkimus leskeksi jäämisen taloudellisista, terveydellisistä ja...
Mistä voisi löytää teoriaa surutyöhön/suruprosessin etenemiseen? Olen jo löytänyt suruun liittyen Soile Poijulan hyvän surutyö-kirjan. 1550 5.2.2003 Kokoelmistamme löytyy hakusanalla surutyö yli sata teosta surutyötä eri näkökulmista, joten en voi luetella niitä kaikkia tässä vastauksessa. Muita mahdollisia kirjalähteitä voisivat olla LINDQVIST, Martti :Surun tie (WSOY 1999) VIHERKOSKI, Pirkko : Kätketty suru (Uusi tie 1999) KÄHKÖNEN, Sakari : Hyvään avioliittoon (Uusi tie 2002) Leskeydestä ja leskeksijäämisestä on myös jonkin verran kirjallisuutta, sekä tutkimuksia että muistelmia. YHTÄKKIÄ yksin :leskeksi jääneet kertovat (Kirjapaja 1995) TUOMINEN, EIla : elämänmuutos ja muutoksen hallinta : tutkimus leskeksi jäämisen taloudellisista,terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista sekä leskeyteen sopeutumisesta (Eläketurvakeskus 1994) Suosittelisin lisäksi, että kävisit lähimmän...
Yritän löytää kirjaa, joka käsittelee miehen äkillistä kuolemaa 1997. Tuolloin heillä oli pieni vauvatyttö ja kaksi alle 7 v. tyttöä. Muistaisin, että… 1350 1.11.2002 Sirpa Rivinojan kertomus Leski - kauhea sana on teoksessa Yhtäkkiä yksin: leskeksi jääneet kertovat (Kirjapaja 1995).