laskentatoimi

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen yrittänyt etsiä kirjaa (joko suomeksi tai englanniksi), josta selviää Japanin J-SOX ja US-SOXin erot (Sarbanes-Oxley Act). Onkohan tämän tyyppistä teosta… 211 22.2.2018 Tässä hakupalveluita, joista teoksia kannattaa etsiä: Aalto-yliopisto, joka on mukana Finna.fi -palvelussahttps://finna.fi/OrganisationInfo/Home?id=AALTO#86355 Google scholarhttps://scholar.google.fi/ WorldCat maailmanlaajuinen kirjastotietokantahttps://www.worldcat.org/
Mitä lähteitä löytyy yhdistyksen taloushallinnosta (kirjanpidosta yms.)? Teen aiheesta opinnäytetyötä (amk). Kirjoja aiheesta löytyy ilmeisestikin aika… 1272 13.1.2003 Voit aloittaa haun Turun kaupunginkirjaston verkkokirjastosta http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form1 esim. yhdistämällä asiasanat "taloushallinto" ja "yhdistykset" tai "taloudenhoito" ja "yhdistykset" tai "järjestöt" ja "kirjanpito" tai "taloudenhoito" ja "järjestöt". Näillä asiasanoilla löytyvät mm. seuraavat kirjat: Taloushallinnon säädökset (vuosittain), Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja ( 2000). Johanna Perälä: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös ( 2001), Arto Kuusiola: Yhdistyksen kirjanpito, tilintarkastus ja taloudenhoito ( 2002). Näiden teosten lähdeluetteloista kannattaa myös etsiä lisää lähdeviitteitä. Mikäli haluat artikkelitietoa aiheesta, sinun kannattaa rajata aihe tarkemmin. Artikkeliviitetietokanta Aleksista...
Mitä eroa on myynnillä ja liikevaihdolla. mistä liikevaihto tulee??? 7867 25.4.2002 Liikevaihto saadaan vähentämällä yrityksen myyntituloista niin kutsutut oikaisuerät eli esim. annetut alennukset, arvonlisävero ja luottotappiot. Liikevaihto kuvaa siten sitä rahamäärää, joka todella jää yritykselle sen omiin menoihin. Lisää tietoa tästä ja muista liiketoiminnan käsitteistä löydät esim. seuraavista liiketalouden ja yritystoiminnan oppikirjoista: Turtiainen: Nuori yrittäjä (WSOY 1997) Kinkki: Yrtti 1, 2, 3 (WSOY 1999) Raatikainen: Liikeideasta liikkeelle (Edita 2001)
Etsin päättötyötäni varten laskentatoimen raportoinnista teoksia. 709 17.9.1999 Laskentatoimen raportointia koskevia kirjoja löytyy yleisten ja korkeakoulujen tietokantojen (Manda, Linda) avulla etsittynä vain muutama, ja nekin tuntuvat vanhahtavilta. Karlsson,Ari: Nykyaikaisen laskentatoimen raportointi (1985) ja Neronen, Ulla: Raportointi kunnallisessa laskentatoimessa (1980, tutkielma, saatavana vain Tampereen yliopiston kirjastosta). Kysynkin siis: voisiko päättötyösi aihetta määritellä joillain muilla sanoilla? Onko raportoinnille jotain rinnakkaiskäsitettä - ehkä laajempaa tai tuoreempaa? Pohdi asiaa opinnäytetyön ohjaajasi kanssa. Tärkeäähän olisi, että löytäisit edes yhden ajankohtaisen ja käyttökelpoisen teoksen tai artikkelin. Sen lähdeluetteloa ja viittauksia tutkailemalla saat lisää vinkkejä aineistosta...
Miten lasketaan käyttöaste hotelli- ja majoituspalveluiden suhteen? 5609 11.9.1999 Veijo Riistama ja Esa Jyrkkiö kirjoittavat kirjassaan Operatiivinen laskentatoimi seuraavasti: "Palveluyrityksen kannattavuuden keskeisiä tekijöitä ovat riittävä asiakasmäärä ja palvelukapasiteetin riittävän korkea toimintasuhde (käyttöaste). Laskentatoimen tehtävänä onkin suoritekohtaisen kannattavuuden ohella selvittää asiakas- ja asiakasryhmäkohtainen kannattavuus." Käyttöasteen laskeminen ei mitä ilmeisimmin ole kaavalla ilmaistavissa, joten sinun kannattaa hakea opastusta alan kirjallisuudesta. Vaikkapa em. Riistaman ja Jyrkkiön kirjasta tai jostain muusta vastaavasta. Käytä hakusanoina yritykset ja laskentatoimi kun etsit aineistoa lähikirjastosi tietokannasta / -kannoista.