laki potilaan asemasta ja oikeuksista

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko meillä suomessa uskontokuntia jotka kieltävät terveydenhoidon esimerkiksi koronavirustapauksissa? 146 9.3.2020 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sanoo seuraavaa: "Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla." https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Vaasan keskussairaalan Hoitoetiikka ja vieraat kulttuurit -esitteessä on lyhyesti tietoa eri uskontokuntien suhtautumisesta terveydenhoitoon.  https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/palliativ-verksamhetsmodell/finska-bilagor/21_hoitoetiikka-ja-vieraat-kulttuurit.pdf Suositeltava teos on Antti Pakaslahden ja Matti Huttusen...
Ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää onko mahdollista kerätä itselleen koko elämänsä sairaskertomukset joko yhdestä keskitetystä paikasta tai yksittäisistä… 1013 29.9.2011 Potilasasiakirja-asetuksen 17. pykälän mukaan jokaisesta hoitojaksosta on laadittava loppulausunto. Kaikesta hoidosta on siis raportoitava. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista kerrotaan potilaan tiedonsaantioikeudesta häntä itseään koskeviin, potilasasiakirjoissa oleviin tietoihin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Asiaan liittyy myös muita lakeja, asetuksia ja ohjeita, joista löytyy perusteellinen paketti Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/potilasasiakir…
Terve. Saako 76vuotiaan kotiuttaa sairaalasta omaan kotiin missä hänellä ei ole sähköä, lämmintä vettä eikä ketään hoitamassa/auttamassa häntä. Eli onko… 1305 22.10.2010 Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sanotaan mm. näin: ”Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa.” Koko laki löytyy täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Laissa puhutaan suunnitelmasta potilaan hoidon järjestämiseksi. Suunnitelmaan pitää kaiketi kuulua myös hoidon jatkamisen järjestäminen potilaan kotiuttamisen jälkeen. Kannattaa kysellä asiasta tarkemmin oman kunnan vanhusten palvelujen...