kustannussopimukset

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittaa, kun musiikkikappaleen perässä lukee (c) Manus (tai manus)? En ole löytänyt sellaista kustantajaa tai oikeudenomistajaa. Se on kuitenkin niin… 86 1.2.2021 Manus tarkoittaa kustantamatonta teosta, joka on tekijänoikeudella suojattu. Musiikkikustantajat MPA Finland, sanasto:https://www.musiikkikustantajat.fi/tietoa/sanasto/ Suomen Musiikintekijät, Opas musiikintekijöille:https://musiikintekijat.fi/neuvonta/opas-musiikintekijoille/ Rytmimanuaali, Mikä on kustannussopimus?:https://rytmimanuaali.fi/mika-on-kustannussopimus/
Saako kirjankustantaja teettää kustantamastaan kirjasta myös äänikirjan ilman erityista sopimusta? Edellyttääkö äänikirjan teko lupaa kirjailijalta? 721 19.10.2017 Tekijänoikeuslain 2 § antaa tekijälle ”yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen”. Tekijä voi sitten solmia kustantamon kanssa kustannussopimuksen, jolla luovutetaan oikeus kirjan julkaisemiseen tietyssä muodossa (painettuna, äänikirjana, e-kirjana. Äänikirjat voidaan sopimuksessa myös sisällyttää osaksi sähköisten julkaisujen kategoriaa. Joka tapauksessa äänikirjan tuottaminen edellyttää siis kustantajalta kirjailjan lupaa ja asianmukaista sopimusta. Poikkeuksena on Tekijänoikeuslain 17 § maininta "laitoksista, joilla on oikeus ääntä...
Miten kirjakustantajia voi lähestyä? Minkälaisessa formaatissa he haluavat kirjan prototyypin heille lähetettävän? Mitkä kustantajat ovat kustantaneet eniten… 974 21.1.2015 Useimmat kustantajat vastaanottavat käsikirjoituksia sekä paperisena että sähköisessä muodossa. Käsikirjoituksen valmiusasteen suhteen vaatimukset voivat vaihdella paljonkin. Tietokirjailija saattaa ehkä saada kustannussopimuksen jo esittelemällä idean ja suunnitelman, kaunokirjallista teosta taas kannattanee tarjota vasta mahdollisimman valmiina. Kustantajien yhteystietoja löydät esim. Suomen kustannusyhdistyksen sivuilta http://goo.gl/yur5K9 Monilla kustantajilla on omilla sivuillaankin ohjeita kirjailijaksi haluaville, tässä esimerkkinä Otavan sivu http://goo.gl/I9SVMV Kustantajien neuvoja löytyy mm. Helsingin sanomien artikkelista http://goo.gl/CBMdC ja Suomen kirjailijaliiton sivuilta http://goo.gl/gR7Xh4 sekä Suomen...
Haluaisin tietää, minkäsuuruisia rojalteja kustantajat yleensä maksavat hyvin myyvistä kirjoista ja mikä on kirjastokorvausten yleinen taso. 3207 8.7.2011 Taiteen keskustoimikunnan sivuilla olevassa 6.5.2011 päivätyssä tiedotteessa http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrame_workspac… kerrotaan mm., että kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 889 325 euroa kirjastoapurahoina (nk. kirjastokorvaus) ja -avustuksina yhteensä 908:lle kirjailijalle ja kääntäjälle. Yksittäiset apurahat ovat 500 - 14500 euron suuruisia. Tästä summasta on myönnetty apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille kaunokirjallisuuteen 2 082 000 euroa ja tietokirjallisuuteen 205 800 euroa. Kääntäjille vastaavat summat ovat 443 000 euroa ja 82 925 euroa. Avustuksina ahtaissa taloudellisissaoloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille on...