kunnallistalous

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö netistä koulutusmateriaalia, joka on tarkoitettu kunnan valtuutetuille koskien kuntataloutta. Ensimmäistä kautta olevilla valtuutetuilla ei varmasti… 916 4.5.2016 Kuntaliiton sivuilla osoitteessa http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/Sivut/default… on aineistoa kuntataloudesta, mutta se ei liene oikein tuollaiseen perehdytykseen sopivaa. Kenties kunnilla voi olla omia aineistojaan, joita voi kysyä suoraan kunnilta itseltään. Useita kuntataloutta käsitteleviä kirjoja, jotka voisivat olla aloittelijoillekin sopivia, löytyy kyllä, esimerkiksi seuraavia: Kunnan hallinto, talous ja valvonta (Edita, 2008) Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet (Tampere University Press, 2011) Kuntatalous : monen muuttujan summa (Suomen Kuntaliitto, 2012) Kuntatuottavuuden ABC (Suomen kuntaliitto, 2008) Luottamushenkilön käsikirja (UNIpress, 2008) Valtuutetun käsikirja (KAKS - Kunnallisalan...
Miten syntyy kirjaston budjetti? Mistä rahat ja millä perusteella budjetin suuruus päätetään? Kuka päättää? 3466 2.6.2000 Helsingin kaupunginkirjaston budjetti syntyy monen vaiheen kautta. Kirjasto aloittaa jo talvella seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen laadinnan. Ehdotus laaditaan osittain aikaisempien vuosien pohjalta, mutta huomioon otetaan mm. uusien kirjastojen rakentamistarpeet, lisähenkilökunnan tarve jne. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta käsittelee ehdotuksen keväällä ja tekee omat lisäyksensä tai poistonsa. Kirjastolautakunnan jälkeen ehdotus siirtyy kaupunginkanslian käsittelyyn. Kaupunginkanslia ottaa huomioon toisaalta kaupungin kaikkien virastojen tarpeet ja toiveet että toisaalta sen, paljonko kaupungin ennakoidaan saavan vero- ja muita tuloja. Kirjaston ehdotus käsitellään osana koko kaupungin budjettia. Lautakunnan tekemää ehdotusta...