kotiutus

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Missä ovat sijainneet seuraavat yksiköt (joissa isäni on jatkosodan aikana ja heti sen jälkeen palvellut/työskennellyt: ViestikoulK (1943-44) MaavVK (1944) 2… 514 3.2.2017 Teoksessa Suomen sota 1941-45. 10 (Helsinki 1961) kuvatun kotiuttamissuunnitelman mukaisesti joukko-osastojen sijoituspaikat olisivat olleet seuraavat: Viestikoulutuskeskus: Helsingin Santahamina Maavoimien Viestikoulu: Riihimäki Ilmatorjuntarykmentti 1:n 2. patteri: Helsinki Jalkaväkirykmentti 5: Santahamina-Tuusula Sodan ajan Viestikoulutuskeskuksesta enemmän myös Jarmo Niemisen teoksessa Santahamina : sinivalkoinen saari (Helsinki 2012).
Terve. Saako 76vuotiaan kotiuttaa sairaalasta omaan kotiin missä hänellä ei ole sähköä, lämmintä vettä eikä ketään hoitamassa/auttamassa häntä. Eli onko… 1092 22.10.2010 Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sanotaan mm. näin: ”Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa.” Koko laki löytyy täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Laissa puhutaan suunnitelmasta potilaan hoidon järjestämiseksi. Suunnitelmaan pitää kaiketi kuulua myös hoidon jatkamisen järjestäminen potilaan kotiuttamisen jälkeen. Kannattaa kysellä asiasta tarkemmin oman kunnan vanhusten palvelujen...