kivihiili

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä kivihiililajeja tunnetaan?Onko niitä monia.On olemassa esimerkiksi ligniitti, 40 Kivihiili on syntynyt miljoonien vuosien aikana muinaisten kasvien jätteistä korkean lämpötilan ja kovan paineen alaisena. Ruskohiiltä jossa saattaa joskus myös vielä erottaa puun rakenteita kutsutaan myös ligniitiksi. Ruskohiili on lämpöarvoltaan huonompaa kivihiiltä. Se on paljon "uudempaa" kuin polttoarvoltaan parempi bitumihiileksikin kutsuttu kivihiili. Antrasiitti on kovaa, tiivistä ja energiasisällöltään parasta kivihiiltä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruskohiili https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivihiili https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:kivihiili https://www.naturalehti.fi/2016/03/09/biomassasta-fossiiliseksi-orgaani…
Onko kivihiilessä hiilenä palanutta puuta? 209 Kivihiili on syntynyt turpeesta, joka on jäänyt maankuoren puristuksiin. Kovan paineen sekä kuumuuden vaikutuksesta turve on hapettomassa tilassa maan alla miljoonien vuosien kuluessa muodostunut kivihiileksi. Palamista kivihiilen muodostumisprosessissa ei tapahdu, joten palanutta puuta ei prosessiin sisälly. Lisäksi palamiseen tarvitaan happea, jota ei syvällä maan alla ole.   Lisätietoa aiheesta: http://www.minersmuseum.com/history-of-mining/coal-formation/ https://energiamaailma.fi/mista-virtaa/fossiiliset-energialahteet/kivihiili/ https://peda.net/lohja/peruskoulut/ylakoulut/harjun-koulu/oppiaineet/erityisopetus/8-9-sl/yhteinen_ymparisto/energia/ue7/kivihiili2 https://www.britannica.com/science/coal-fossil-fuel
Mitä kivellä on tekemistä kivihiilen kanssa? 213 Kivihiili on yksi kivilajeista. Se koostuu pääasiassa hiilestä, hapesta ja vedystä. Kivihiili on satoja miljoonia vuosia sitten syntynyt turpeesta, joka on jäänyt maankuoren puristuksiin.   Lähteet: https://energiamaailma.fi/mista-virtaa/fossiiliset-energialahteet/kivihiili/ https://peda.net/lohja/peruskoulut/ylakoulut/harjun-koulu/oppiaineet/erityisopetus/8-9-sl/yhteinen_ymparisto/energia/ue7/kivihiili2 https://www.britannica.com/science/coal-fossil-fuel
Onko Gotlannissa ja Öölannissa öljyä ja kivihiiltä maaperässä, tai kaasua? 253 Gotlannista on löytynyt öljyä ja vuosien 1974-1992 välisenä aikana siellä tuotettiin noin 100000 kuutiometriä korkealaatuista raakaöljyä. Sekä Gotlannista että Öölannista on löytynyt vähäisissä määrin kaasua. Kivihiiltä on löytynyt muutamasta harvasta paikasta Ruotsin luoteis Skånessa, mutta nekin hiilivarat ovat hyvin pieniä ja heikkolaatuisia. Lähteitä: Lindström, M., Lundqvist, J., & Lundqvist, T. (2000). Sveriges geologi från urtid till nutid (2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144008752 Magnusson, N. H., Lundqvist, G., & Regnell, G. (1963). Sveriges geologi (4. upplagan ed.). Stockholm: Norstedts. http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2017/RR1705.pdf https://www.natursidan.se/nyheter/forbud-...
Luin kirjasta, että yhden miehen isä oli työskennellyt (sotien jälkeen?) Skånessa hiilikaivoksessa. Onko Ruotsissa kivihiilivarantoja ja kaivoksia? 1171 Ruotsissa on ollut hyvin vähän hiilikaivostoimintaa, mitä olisi tarvittu muun muassa metalliteollisuudessa. Ruotsissa onkin historian saatossa käytetty paljon puuhiiltä. Kuitenkin hiilikaivostoimintaa on aiempina vuosikymmeninä harjoitettu Skånen alueella Helsingborgin kaupungin kupeessa. Englanninkielinen Wikipedia tietää myös kertoa, että Helsingborgin vieressä sijaitsevassa Höganäsin kunnan alueelta löydettiin hiiltä ja aloitettiin kaivostoiminta vuonna 1797. Toiminta loppui kuitenkin 1960-luvulla. http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gan%C3%A4s