kiinteistönkauppa

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tietoa teiltä löytyy ja miltä ajalta kiinteistökaupoista? 56 24.3.2021 Helmet-hausta löytyy muun muassa seuraavat aihetta käsittelevät teokset: Kiinteistön kauppa ja omistaminen / Matti Kasso 2014https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2135684 Maakaaren järjestelmä. I, Kiinteistönkauppa ja muut luovutukset / Matti Ilmari Niemi 2016https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2205900 Näin onnistut asuntokaupoissa : Kaisa Liski kertoo kaiken mitä pitää tietää, tarkistaa ja varoa / Merja Asikainen 2017https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2280827 Kiinteistönvälittäjän käsikirja / Tapio Nevala 2019https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2385105   Maakaari säätelee kiinteistön kauppaa. Maakaari löytyy Finlexistä.https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540        ...
Miten yksityishenkilö saa teiltä kiinteistörekisteriotteen,rasitustodistuksen ja lainhuudatustodistuksen 829 4.6.2014 Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueeseen ja sen Espoon yksikköön. Nämä kiinteistökaupassa tarvittavat otteet ja todistukset saa sen kautta. Alla olevan linkin kautta löytyvät tarvittavat yhteystiedot: http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/Etela-Suomen-laani/Lansi-Uuden…
Löytyisikö kirjaa missä neuvotaan omakotitalon myyntiprosessi, jos ei halua käyttää kiinteistövälittäjää tms. palvelua? 755 12.10.2012 Käytetyn asunnon kaupasta on teos: Keskitalo, Petri: Käytetyn asunnon kauppa, 2012. Omakotitalon kauppaa sekä myyjän että ostajan kannalta käsittelee kirja: Leena Linnainmaa, Marianne Palo: Omakotitalon kauppa, 2005. Lakitietoa on seuraavissa: - Kiinteistölainsäädäntö, 2011 - Nevala, Tapio: Asuntokauppalaki, 2011 Tietoa Internetissä esimerkiksi sivustolla Suomi.fi http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ . hakusanoilla kiinteistöt kauppa löytyy tietoa asiasta, mm. maakaari http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540 Kuluttajaviraston internetsivut - http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/910e41ce-debb-40b2-9bb0-478dfe46dcf… http://www.asuntosuomi.fi/asunnon-kauppakirja/
Jos omistaa maata, tonttimaata tai viljelysmaata, miksi kutsutaan omistusoikeuden todistavaa asiakirjaa? Onko sekin kauppakirja? 1046 12.6.2009 Myös maakauppojen asiakirja on nimeltään kauppakirja. Kaikista kiinteistökaupoista sovitaan kauppakirjalla. Kiinteistöjä ovat talot, tilat ja tontit. Lähde: Perheen lakiopas. Wsoy, 2006.
Mistä löytyy 2006 toteutuneet kiinteistö kaupat Naantalissa 2127 14.3.2007 Maanmittauslaitoksella on rekisteri kaikista kiinteistökaupoista. Maanmittaustoimistosta voi tiedustella tietyllä alueella tehtyjä kauppoja. Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.maanmittauslaitos.fi/default.asp?id=839&docid=75 Kauppahintarekisteriin voi myös hankkia käyttöoikeuden maksullisena verkkopalveluna. Siitä löytyy lisätietoa täältä: https://www.karttapaikka.fi/karttapaikka/
En saa osumia kysymyksellä kolmas osapuoli Suomen asetukset ja lait-kokoelmasta. Pitäisi löytää tietoa mahdollisuuksista silloin, kun on tavallaan kolmas… 2204 10.1.2005 Tässä muutama vinkki lain kohdista, joiden pohjalta voisi hakua jatkaa. Asuntokauppalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843 Rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 Kiinteistölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010143 Toinen mahdollinen tapa aloittaa tiedonhaku tällaisissa tapauksissa on hakea Finlex-tietokannasta www.finlex.fi ensin vaikkapa kohdasta OIKEUSKÄYTÄNTÖ (KKO) millaisia ennakkopäätöksiä vastaanvanlaisissa tapauksissa on annettu. Hakusanalla kosteusvauri* (katkaisumerkki *) tuli jo 19 ennakkotapausta, joita selaamalla löytyy lisää sanoja, joilla hakua voisi ajantasaisesta lainsäädännöstäkin jatkaa. Tällaisia sanoja voisi olla esim. kiinteistön kauppa, vahingonkorvaus Asunto...
Mikä on myyjän vastuu kiinteistökaupoissa/kosteusvauriot ja rakennusvirheet 1488 11.6.2003 Löydät tietoa myyjän vastuusta asuntokaupassa Kuluttajaviraston sivuilta www.kuluttajavirasto.fi Valitse kohta: Tietoa eri aiheista/asuminen Samalta sivustolta löytyy myös asuntokaupan lainsäädäntöä: Asuntokauppalaki (843/1994) Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001) Myyjän vastuusta on myös teoksessa Listoheimo: Uusi kiinteistönvälittäjän käsikirja.
Kun maatilasta lohkotaan osa ja myydään, on siitä asiakirjat maamittaustoimistossa. Mutta kun tila myydään esim perillisille, eikä tilan koko muutu, ei… 5696 24.3.2003 Kysymykseenne siitä, mihin arkistoon kopiot kauppakirjoista laitetaan vastaan, että kauppakirjat eivät välttämättä löydy muilta kuin myyjältä, ostajalta sekä julkiselta kaupanvahvistajalta. 'Julkinen kaupanvahvistaja on kiinteistökaupan todistusviranomainen. Julkiset kaupanvahvistajat ovat virkamiehiä tai käräjäoikeuden määräämiä kaupanvahvistajia. Virkansa puolesta kaupanvahvistajia ovat mm. maistraatissa toimiva julkinen notaari ja henkikirjoittaja. Maaseudulla ja pienissä kaupungeissa toimii käräjäoikeuden määräämiä kaupanvahvistajia, jotka ovat esim. pankinjohtajia.' (Linnainmaa, Leena: Lakiopas oman kodin hankkijalle. Helsinki 2002, s. 66) Kauppakirjoja - varsinkin vanhempia - voi yrittää kysyä myyjän, ostajan ja kaupanvahvistajan...
Loytyyko asuntokaupassa tarvittavan kauppakirjan tekoon valmiita pohjia? 2892 21.1.2003 Asuntokaupan kauppakirjaan tarvittavia pohjia myydään kirjakaupoissa. Lakimiesliiton julkaisemassa Asiakirjamalleja -oppaasta löytyy malleja valmiista kiinteistön tai asunto-osakkeen kauppakirjasta ja Leena Linnainmaan ja Marianne Palon Asunnonhankintaoppaassa (2000) on tyhjiä pohjia esitetty liitteenä, mutta ne eivät ole kopioitavissa.
Asunnon myynnistä kertovaa kirjallisuutta. 985 14.1.2003 Uusimpia asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat teoksia ovat mm. - Kasso, Matti: Asunto- ja kiinteistökauppa. - 3.uud.p. Lakimiesliiton kustannus, 2001. - Kasso, Matti: Asuntokaupan opas. Kauppakaari, 1999. - Kiinteistönvälittäjän lakikirja. Edita, 2001. - Linnainmaa, Leena: Asunnonhankintaopas. Kiinteistöalan kustannus, 2000. - Linnainmaa, Leena: Lakiopas oman kodin hankkijalle. WSOY lakitieto, 2002. - Simonen, Irja: Asuntokaupan ABC : opas ostajalle ja myyjälle. Edita, 1998. Lisää asiaa käsitteleviä teoksia on löydettävissä kirjastojen aineistorekistereistä. Käytä hakiessasi asiasanoina termejä: asunnot : kauppa kiinteistönkauppa
Perustajaosakas markkinoi asunto osakkeita.Mihin asiakirjoihin kannattaa tutustua ja miksi? 905 21.8.2001 Seuraaviin teoksiin on syytä tutustua. Tekijä: Kasso: Nimeke: Asunto- ja kiinteistökauppa ISBN: 9521403373 Nimeke: Kiinteistölainsäädäntö 2001 ISBN: 9521404469 Tekijä: Arjasmaa Nimeke: Asunto-osakeyhtiölaki--kommentaari ISBN: 9516850340
Mistä löydän kauppakirjalomakkeen kiinteistökauppaa varten? 2751 23.8.2000 Esimerkiksi teoksista Kasso, Matti, Asunto- ja kiinteistökauppa, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 1998 ja Lakitieto, osa 3 (Asiakirjakaavoja), Otava, Helsinki 1983 löytyy malleja. Internetistä tietoa asunnon kauppakirjasta löytyy Kansalaisen käsikirjasta (http://www.opas.vn.fi/) osasta perhe -> asuminen -> asunnon ostaminen.