kameravalvonta

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko suurimpien kaupunkien busseissa kameravalvontaa? Olen kyllä nähnyt katonrajassa jotain kameran näköisiä... Mutta kun busseissa tapahtuu väkivaltaa tai… 179 Osassa busseista on kamerat, mutta ei kaikissa. Ks. esim. Nyssen sivut: https://www.nysse.fi/turvallisuus.html
Kerrostalomme pyörävarastosta varastetaan aika-ajoin pyöriä. Voiko varastoon laittaa valvontakameran? Entä riistakameran? Nauhoittavan kameran? 449 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa vastattiin keväällä hyvin samankaltaiseen kysymykseen. Linkki vastaukseen tässä. Lyhyesti: taloyhtiöihin saa asentaa valvontakameran, myös nauhoittavan, kunhan se on asennettu niin, ettei se loukkaa yksityisyyttä ja kameravalvonnasta on selkeä ilmoitus tilassa, jota valvotaan. 
Taloyhtiöiden varastotilojen varkaudet ovat olleet monissa yhtiöissä vuosikymmenien ajan ongelmana, Onko taloyhtiön hallituksella oikeus sijoittaa… 793 Taloyhtiöillä on oikeus järjestää tiloissaan kameravalvontaa, mutta koska Suomessa ei ole erikseen lakia taloyhtiöiden kameravalvonnasta, asianajotoimistot ja asiantuntijat kehottavat ottamaan huomioon tiettyjä yksityisyyden suojaan, kotirauhaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Salakatselun ja kotirauhan rikkomisen välttämiseksi kameravalvonnasta tulee ilmoittaa asianmukaisesti, esimerkiksi näkyvällä kyltillä ”alueella nauhoittava kameravalvonta”. On myös määriteltävä tarkkaan, onko kameravalvottu alue ns. kotirauhan piirissä. Henkilötietolain kannalta on myös erityisen tärkeää, että tallentavaa kameravalvontaa varten on nimetty henkilö, joka vastaa henkilötietoja sisältävän materiaalin asianmukaisesta käsittelystä...
Valvontakameroiden määrä kaupunkiympäristöissä kasvaa! Onko mitään määräystä joka velvoittaisi ilmoittamaan valvotun alueen yhteydessä myös valvontaa… 243 Jos kameravalvonnassa kerätään ja tallennetaan tietoa, syntyvästä henkilörekisteristä on laadittava tietosuojaseloste. Siitä on ilmettävä mm. rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot,. Seloste on pidettävä jokaisen saataville. Alla lisää tietoa: http://www.scando.com/html/kameravalvonta.htm https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2017/5/kameravalvonta-on-henkilotietojen-kasittelya http://salo.tjhosting.com/kokous/20173834-13-2.PDF