julkaisun laadinnan oppaat

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miten merkitään lähdeviittaukset historian esitelmässä? 1378 30.3.2012 Lähdeviitteita voidaan merkitä monella eri tavalla. Olennaista on erottaa selkeästi oma ja lainattu teksti ja mainita käytetyt lähteet selkeästi ja johdonmukaisesti. Viitteistä tulee ilmetä tekijän tai tekijöiden sukunimi, julkaisun painovuosi ja sivunumerot. Internet-lähteisiin on merkittävä päivämäärä, jolloin niihin on viitattu. Alkuperäislähteet ilmoitetaan mieluiten alkuperäisessä asussaan ja aakkostetaan arkistojen, julkaisujen ja sanomalehtien mukaan. Lisää tietoa lähdemerkinnöistä löydät esim. seuraavista lähteistä: http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta/lahdeviitteiden-merkinta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/.../HISsemohje http://www.helsinki.fi/~pmautio/orientoiva/viittaaminen.html Kirjoja: Kananen, Jorma:...
Mitkä ovat hyviä lähdeteoksia tai -linkkejä järjestöhistoriikin laatijalle? 1113 2.11.2007 Seuraavat julkaisut löytyvät Helmet sanahaulla: julkaisun laadinnan oppaat historiankirjoitus http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=julkaisun+laadinnan+oppaat+his… Historiikinkirjoittajan opas / Kimmo Katajala Opas historiakirjan tekijälle / Wahlroos, Lasse Haluatko historiankirjoittajaksi? / Lappalainen, Jussi T. Yrityshistorian kirjoittaminen / Jorma Ahvenainen Kylä kirjaksi : ohjeita kylä- ja yhteisökirjojen kirjoittajille Kannattaa tutustua myös Suomen Historiallisen Seuran julkaisuihin, arkistoon ja linkkeihin. http://www.histseura.fi
Minun pitäisi hommata referenses-luettelo. Osaisitko sinä suomentaa minulle mikä se on? 679 27.5.2005 Mainitsemasi references-luettelo tarkoittaa lähdeluetteloa, joka tulee sisältyä mm. opinnäytetyöhön. Lähdeluettelossa luetellaan ne teokset, joita on käytetty oman kirjallisen työn pohjana, ja joihin omassa tekstissään viittaa. Esimerkkejä lähdeluettelon laatimisesta voit katsoa mm. teoksesta Eskola: Pilkusta asiaa - ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle. Lähdeluettelon laatimisesta kerrotaan myös teoksessa Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin. Teosten saatavuuden voit tarkistaa Oulun kaupunginkirjastosta, osoitteesta http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=form2&sesid=985696816
Asiakkaani haluaa tietää millä perusteella kirjoissa, väitöskirjoissa etc. on määritelty kirjoittajien järjestys nimiösivulla, silloin kun kirjoittajia on… 812 27.12.2004 Kirjoittajat voivat itse sopia järjestyksen. Vakiintunut ja tasapuolinen käytäntö on aakkosellinen järjestys. Näin kerrottiin Yliopistopainosta. Kirjassa Tutki ja kirjoita / Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara todetaan, että nimiösivun teksti vaihtelee aloittain ja työn luonteen mukaan. Näiden tietojen muodosta ja sijoittelusta monilla laitoksilla on omat ohjeensa. Kirjoittajien järjestyksestä ei kirjassa ole mainintaa.
Mitä oppaita on olemassa paikallishistorian laatijolle? 1143 22.8.2002 Seinäjoen kaupunginkirjastosta löytyvät seuraavat paikallishistorian laatijoille tarkoitetut opaskirjat. - Wahlroos, Lasse: Opas historiakirjan tekijälle (2000) - Makkonen, Elina: Kyläkirjaopas(1999) - Kylä kirjaksi : eväitä kylähistorian tekijälle(1999) - Katajala, Kimmo: Historiikinkirjoittajan opas (1990)
Mistä saan suoran ohjeen koulutussuunnitelman tekemiseen (esim. väitöskirjaan)? Löytyykö esim. netin kautta selkokielellä olevaa mallia? 1421 28.1.2002 Yliopistojen kotisivuilla on ohjeita jatko-opiskelijoille, voit katsoa yliopistosi kotisivulta olisiko siellä tarkkaa ohjetta myös tutkimussuunnitelman tekoon. Yliopistojen kirjastot löytyvät sivulta: http://www.lib.helsinki.fi/tilke/yokirjastot.html . Kirjaston sivun kautta pääsee myös ao. yliopiston sivulle. Seuraavista kirjoista löytyy yleisiä ohjeita tutkimuksen tekoon liittyen, esim.: Järventausta, Hanna: Tutkimalla oppii : tutkimuksen teko-opas. 1999. Kangasharju, Helena: Tutkimusraportin kirjoittaminen. 1994.
Minulla on koossa tietokirjan ainekset. Miten pitäisi menetellä saadakseni kirjan eteenpäin eli kustantajalle ? Onko aiheesta olemassa jotain oppaita näin … 915 6.11.2001 Pääkaupunkiseudun aineistotietokanta Plussasta http://www.libplussa.fi löytyy asiasanayhdistelmällä "julkaisun laadinnan oppaat" muun muassa seuraavat teokset: Niinikangas Vesa Ajatukset käyttöön - julkaisijan käsikirja sekä Pesonen Soili Julkaisun tekeminen - julkaisuntekijän peruskirja. Saatavuustiedot selviävät myös Plussasta. Www-sivulta http://www.internetix.ofw.fi/opinnot/opintojaksot/0viestinta/kirjanteki… löytyy Opas historiikin tekijöille, josta lienee hyötyä kirjan julkaisijalle yleisestikin. Kirjakustantajien yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.booknet.cultnet.fi kohdasta Osoitteita.