huoneenvuokra

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarkoittavatko vakuus, vakuusmaksu, takuuvuokra, vuokravakuus ja vuokratakuu samaa asiaa? Kaikkia näitä termejä näkee ja vähän sekaisin, mutta joillain… 140 1.9.2021 Lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481 sovelletaan nimensä mukaan asuinhuoneistojen vuokraan. Tämän lain 8 §:n mukaan vuokrasopimuksen vahingon varalle voidaan asettaa vakuus. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta : kommentaari / Kanerva, Ari; Kuhanen, Petteri, Ahsanullah, Tarik. Suomen Kiinteistöliitto, kiinteistömedia 2021. 4., uudistettu painos https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994245633806250 on AHVL:n pykäläkohtainen kommentaariteos, jota voin suositella, jos haluaa perehtyä AHVL:n sisältöön. AHVL:n mukaan vakuus voidaan asettaa vuokranmaksun tai muiden sopimusehtojen laiminlyönnin varalta. Vuokranantaja voi esim. kärsiä vahinkoa siitä, että vuokralainen on huonolla...
Vuokrasopimuksen Irtisanominen. 1550 12.8.2008 Omakotitalon vuokraukseen sovelletaan todennäköisesti seuraavaa lakia : Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 jossa luvussa 7 käsitellään vuokrasopimuksen irtisanomista Lain löytää netistä osoitteesta www.finlex.fi/ lainsäädäntö /ajantasainen lainsäädäntö hakusana huoneenvuokra 7 luku Vuokrasopimuksen irtisanominen 51 § Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta Jos toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta vain siten kuin 39, 44, 46, 55, 90 ja 91 §:ssä säädetään. Jollei muuta ole säädetty tai sovittu, sopimus irtisanomisen johdosta päättyy...
Etsin huoneen vuokralakia YRITYSTILOISTA, alivuokralaissuhteesta. Mistä voisi lukea. 876 30.9.2004 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482 käsittelee kysymääsi asiaa. Voit itse tarkistaa lain sisällön osoitteesta: http://www.finlex.fi/lains/index.html
Onkohan olemassa jotain viranomaissuositusta vast. jossa määritellään kohtuullinen vuorkankorotus esim. prosentteina? 760 16.8.2002 Seuraavalta verkkosivulta löytyy tietoa huoneenvuokralaista, vuokra-asuinnoista, vuokrasopimuksen teosta, vuokran korotuksesta, eri alueiden vuokrista ja niiden vertailusta jne. http://www.vuokralaistenkeskusliitto.fi/
Voiko vuokranantaja tai asunto-osakeyhtiö kieltää asukasta asentamasta ja käyttämästä turvalukkoa? 889 8.3.2002 Huoneenvuokralainsäädäntöä ja vuokrasopimuksia käsitellään mm. teoksissa Kasso, Matti; Huoneenvuokrasopimukset, 2001, Lakimiesliiton kustannus ja Kanerva, Ari; Vuokrasopimus - opas vuokranantajalle ja vuokralaiselle, 1997, Kiinteistöalan kustannus. Suomen kiinteistöliiton julkaisema Isännöitsijän käsikirja (uusin painos 2001)sisältää yksityiskohtaista tietoa asunto-osakeyhtiöasioista ja laajan asiahakemiston. Kuluttajaviraston internetsivustoilla osoitteessa http://www.kuluttajavirasto.fi/tietoa/asuminen/kunnossa.html on tietoa mm. osakkaan oikeudesta huoneiston muutostöihin. Samalta sivulta löytyy Asukasliiton maksullisen neuvontapuhelimen numero. Vuokralaisten keskusliiton sivusto löytyy osoitteesta http://www.vuokralaistenkeskusliitto....