etunimet

1398 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Raili nimi mitä se tarkoittaa? 36 14.9.2021 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kotuksen sivuilla kerrotaan, että Raili on todennäköisesti omakielinen nimi, jonka esikuvia ovat olleet muun muassa Aili ja Soili. Näistä nimistä tulee tulee mieleen raikkaus ja railakkuus. Virossa nimi on myös yhdistetty Raamatun Raakel-nimeen ja nimi on esiintynyt ensin muodossa Rael. Venäjälläkin on käytössä muoto Rahel, joten on myös mahdollista, että nimen alkuperä on sama. https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/ra… Kustaa Vilkuna: Etunimet (1990)
Kuka tai mikä taho Suomessa päättää millainen etu- ja sukunimi annetaan lapselle jonka nimeä, vanhempia ja alkuperää ei ole syystä tai toisesta mahdollista… 61 14.9.2021 Vastaus kysymykseen löytyy voimassa olevan etu- ja sukunimilain esitöistä. Etu- ja sukunimen ilmoittamisesta säädetään lain 22 §:ssä ja 23 §:ssä. Nykyinen laki on ollut voimassa vuodesta 2019 asti. Hallituksen esityksessä 104/2017 kerrotaan, miten viranomaisten tulee toimia, jos velvoite nimen antamiselle ei ole syystä tai toisesta täyttynyt. Esityksen pykäläkohtaisissa (22 §) perusteluissa todetaan, että maistraatin tulee tarvittaessa olla yhteydessä lapsen asuinkunnan sosiaalihuollosta vastaavaan toimielimeen. Viimesijaisena vaihtoehtona kunnalla on mahdollisuus hakea tuomioistuimelta edunvalvojan sijaista lapsen nimeämiseksi. Sukunimen osalta viitataan etunimipykälän perusteisiin tilanteessa, jos lapsen kumpaakaan vanhempaa ei tiedetä...
Mistä nimi Sirpa tulee 56 26.7.2021 "Sirpa on otettu käyttöön 1900-luvun alussa. Nimi oli ensimmäisenä etunimenä suosituimmillaan 1950- ja 1960-luvuilla. Nimipäiväalmanakkaan Sirpa otettiin vuonna 1950, ja nimipäivää vietetään 15. syyskuuta. Nimen alkuperä ei ole selvä. Nimi on yhdistetty sanaan sirpale, jonka voi ajatella viittaavan pienuuteen. On myös esitetty, että hellittelysanat sirppana tai sirpana voisivat olla nimen taustalla. Nimipäivät © Yliopiston almanakkatoimisto" Lähde: https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/sirpa  Digi- ja väestötietoviraston -sivulla on tilastotietoja etunimien lukumääristä https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/nimipalvelu_etunimihaku.asp?L=1
Mitä etunimi Vinnie tarkoittaa ? 49 23.7.2021 Vinnie on Vincentin kutsumanimi. Vincent tulee latinasta ja tarkoittaa voittajaa. Ks. esim. https://nimikirja.fi/Vincent  
Veea nimen slkuperä/tarkoitus. 59 21.7.2021 Englanninkielinen lastennimi sivusto kertoo, että Vea (Veea varmaan suomenkieleen sopiva muunnos tästä nimestä) on espanjalaista alkuperää ja tarkoittaa nähty. https://babynames.com/name/vea Samalla haulla löytyi myös englanninkielinen sivusto, joka kertoo, miten nimi Veea vaikuttaa käyttäjäänsä. https://www.kabalarians.com/name-meaning/names/f/Veea.htm
Mistä löytyy tietoa näistä: - Aateliarvot hierarkisessa järjestyksessä 1500-1900luvulla Ranskassa tai Englannissa - millaisilla arvonimillä aatelistoa… 35 12.7.2021 Englanninkielisessä Wikipediassa on hyväntuntuiset artikkelit Britannian aatelistosta ja puhuttelusäännöistä. Ranskankielisestä aatelistosta vastaavat artikkelit englanniksi ja ranskaksi. Wikipedian artikkeleista löytyy myös lähdeluettelot ja vinkkejä lisätietojen hakuun kirjallisista lähteistä. Samoin siellä on listauksia etu- ja sukunimistä kulttureittain.   
Mitä tarkoittaa nimi Pihla niinkun esim rikas tai... 61 28.5.2021 Pihla on alun perin lyhentymä sanasta pihlaja. Tiettävästi ensimmäiset Pihla-nimelliset ovat syntyneet 1940-luvulla. Nimen käyttö lisääntyi voimakkaasti 1900-luvun loppupuolella ja se lisättiin nimipäiväkalenteriin vuonna 2005.Pihla on  Väestörekisterin mukaan annettu nimeksi 4621 tytölle, joista yli puolet on syntynyt 2010-luvulla. Lähteet:  Pentti Lempiäinen: Suuri etunimikirja. WSOY, 2004.  Kustaa Vilkuna (toim. Pirjo Mikkonen): Etunimet. Otava, 2005. Väestörekisterikeskuksen etunimipalvelu.
Milloin on Otellon nimipäivä 48 21.5.2021 Otellon voi ajatella olevan samaa perua kuin Otto, joten Otello voi viettää nimipäiväänsä Oton päivänä 17. huhtikuuta. "Otto on muinaissaksalainen lyhenne sellaisista nimistä kuten Ottokar tai Ottomar, jotka sisältävät 'tilallista' ja 'varakasta miestä' tarkoittavan elementin -ot, -od. Ranskalainen muoto on Otton, englantilainen Odo ja italialainen Ottone, josta on muodostunut Shakespearen näytelmästä tuttu hellittelynimi Othello." (Anne Saarikalle & Johanna Suomalainen, Suomalaiset etunimet Aadasta Yrjöön)
Konsta nimen merkitys 95 3.5.2021 Konsta on lyhenne nimestä Konstantin. Nimi tulee latinan sanasta constant ’muuttumaton’. 21. toukokuuta, joka on Konstan nimipäivä, on katolisissa kalentereissa vanhastaan ollut keisari Konstantinus Suuren (k. 337) muistopäivä. https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/ko…
Mitä nimi Juho tarkoittaa? 119 21.4.2021 Juho-nimestä on kysytty palvelussamme ennenkin. Tuolloin kysymykseen on vastattu näin: "Kustaa Vilkunan Etunimet-kirjan mukaan Juho on lyhentymä nimestä Juhani, joka perustuu Johanneksen ruotsalaiseen muotoon Johan. Johannes puolestaan on kreikkalais-latinalainen nuoto heprean nimestä Jochanan 'Jahve on armollinen'." https://www.kirjastot.fi/kysy/mista-nimi-juho-tulee-ja?language_content… Lisää nimen taustoista voit lukea myös täältä: https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/tiesitko_tama…
Mistä on peräisin etunimi Jymy? 122 12.4.2021 Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelun (https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/) mukaan Jymy-nimeä on annettu tällä ja viime vuosisadalla yhteensä noin sata kertaa. Suomen sanojen alkuperä -teoksen (SKS, 1992) mukaan 'jymistä' ja 'jymy' ovat onomatopoeettisia sanoja, kuten esimerkiksi 'kumista'. Sanan kirjallinen ensiesiintymä on 1700-luvulta. 'Jymy' tarkoittaa yleiskielessä 'jyminää'. Murteissa sanalla voi olla muitakin merkityksiä (esimerkiksi suma tukinuitossa tai kolttonen). https://kaino.kotus.fi/sms/?p=article&word=jymy&sms_id=SMS_9d72157e3ea19110218543f7a3ea8ba1.
Onko nimestä Moona mitään tietoa? 38 7.4.2021 Moona on suomalainen vastine kansainväliselle Monalle. Monan taustalla saattaa olla pyhimyksen nimi Monessa eli Muadhnait, joka saattaa tulla iirin kielen sanasta 'muadh' eli jalosukuinen. Italiassa Mona viittaa madonnaan. Nimi saattaa olla myös lyhentymä nimistä Monika, Ramona tai Simona. Lisätietoa nimestä löytyy Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta:https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta/mo… Tässä vielä linkkin Digi- ja väestötietoviraston nimipalveluun, jonka kautta voit selailla kuinka paljon tiettyä nimeä on annettu Suomessa:http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/default.asp?L=1
Nimi Amalia, mistä peräisin,mitä tarkoittaa? 97 1.4.2021 Amalia on latinalaistettu muoto goottilaisesta nimestä, jonka alkuosalla "amal" on merkitys 'työ, taistelutyö'. Sama sana sisältyy muun muassa itägoottien ruhtinassuvun Amelungien nimeen. Erityisesti Pohjois-Saksan ja Tanskan kuninkaalliset perheet ovat suosineet Amalia-nimeä. Ranskassa nimi tunnetaan muodossa Amélie, Englannissa nimen muotoja ovat Amely, Emily, Emmy ja Milly. Amalia-nimi oli Suomen almanakassa jo 1740-luvulla. Nimipäivi oli 10.7. Tuona päivänä roomalaiskatolisessa kirkossa on kaksi pyhää Amaliaa. Vuonna 1777 nimi tuli uudelleen almanakkaan, tuolloin kuitenkin Amalian päivä oli 20.4. Nimi oli almanakassa vuoteen 1928, jolloin se poistettiin. Nimi palautettiin vuonna 1973, mistä lähtien nimi on ollut almanakassa 19.5....
Mikä on Veijo nimen alkuperä? 74 25.3.2021 Veijo on Veikko-nimen hellittelymuoto, joka puolestaan on synonyymi sanalle veli.   Kustaa Vilkuna: Etunimet (Otava, 1996) Suomalaiset etunimet Aadasta Äijöön (toim. Anne Saarikalle, Johanna Suomalainen, 2007)
Mistä on lähtöisin ja mikä merkitys on nimellä Sonya? 70 8.3.2021 Sonja (Sonya) nimen merkitystä ja alkuperää on kysytty aikaisemmin Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Voit katsoa vastauksia sivulta: https://www.kirjastot.fi/kysy Kirjoita hakukenttään: Sonja. Tässä vastauksia: Sonja – suomalainen muoto nimestä Sonya joka tulee nimestä Sophia. ‘Sophia’ on kreikan kielessä ‘viisaus’.https://etunimet.net/ Sonja on alunperin venäläinen hellittelymuoto nimestä Sofia (kreik. viisaus). Nimi on yleisesti käytössä mm. Pohjoismaissa, Saksassa sekä englanninkielisissä maissa. Suomen almanakassa Sonja on ollut Sofian rinnalla v:sta 1964. Sonja on venäläinen hellitelymuoto Sofiasta, joka on kreikkalainen nimi tarkoittaen viisautta tai rakkautta viisauteen. Lähde: Pentti Lempiäinen: Suuri etunimikirja. WSOY...
Heippa. Osaisitko kertoa jotain Pieta-nimen taustasta ja merkityksestä? 217 26.2.2021 Pentti Lempiäisen Suuren etunimikirjan mukaan Pietan arvellaan olevan kansanomainen muunnos nimestä Beata. Pietaa ja sen rinnakkaismuotoa Pietiä  käytetään toisinaan myös Pietari-nimen kutsumamuotona. Digi- ja väestötietoviraston Nimipalvelun mukaan Suomessa on tai on ollut alle 466 Pieta-nimistä henkilöä. Suurin osa on naisia, mutta osa myös miehiä. Epätäsmällinen luku johtuu miesten osuuden ja joidenkin vuosien osalta myös naisten osuuden pienistä määristä, jonka takia täsmällistä lukua ei ilmoiteta: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/ 
Mikä on nimen Jermu etymologia? 87 26.1.2021 Tässä palvelussa on vastattu samaan kysymykseen viime vuoden alussa  "Kielitoimiston sanakirjan mukaan 'jermu' on omapäinen, tiukkaan kuriin sopeutumaton sotilas. Kustaa Vilkuna totesi Jermun olevan kutsumanimi  Jeremiaalle tai Germundille (Etunimet, 1976)."  https://www.biblioteken.fi/asklib_question/133590?from=comments&language_content_entity=fi Vauva.fi keskustelupalstalla Jermu herätti 2014 erilaisia mielleyhtymiä. https://www.vauva.fi/keskustelu/3939152/ketju/lapsen_nimi_jermu_mita_nimesta_tulee_mieleen    
Mitä Seeda nimi tarkoittaa? 112 15.1.2021 Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelun mukaan nimeä on annettu lapselle viimeksi 1920- ja 30-luvulla. Aiempinakin vuosikymmeninä sitä on annettu nimeksi yksittäisille naisille ja miehille:https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/ En löytänyt nimestä mitään tietoa kirjaston kokoelmissa olevista nimikirjoista. Verkosta löytyi jonkun verran tietoa nimestä Seda. Se on armenialainen tytön nimi, joka merkitsee metsänhenkeä:https://www.babynames.com/name/seda
Mikä on nimen Gabriella alkuperä ja tämänhetkinen lukumäärä Suomessa? Ja minua kiinnostaa myös tietää, että mikä on nimien Eerika ja Erika alkuperä, mistä ovat… 79 15.1.2021 Gabriella on johdettu hepreankielisestä miehennimestä Gabriel, joka merkitsee 'Jumala on voimakas' tai 'Jumalan taistelija'. Raamatussa Gabriel on myös arkkienkelin nimi.  Erika ja Eerika ovat Erikin sisarnimiä. Erik on muinaisskandinaavinen nimi ja tarkoittaa yksin hallitsevaa. Erik oli suosittu Ruotsin ja Tanskan kuninkaiden nimenä ja Suomeen nimi tuli ruotsalaisen ristiretkeilijä Erik Pyhän mukana 1150-luvulla. Erika oli Ruotsissa erityisen suosittu nimi 1980-90-luvuilla ja Suomessa vähän myöhemmin 1990-luvulla. 2000-luvulla yleiseksi tuli nimen suomalaistettu muoto Eerika. Tilastotietoja etunimien tarkoista lukumääristä löytyy Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelusta:https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/ Lähteet: Pentti...
Onko veikko alkujaan tarkoittanut vain vanhempaa veljeä ja sirkku vain vanhempaa sisarta? 87 7.1.2021 Vahvistusta tällaiselle tiedolle ei löydy mistään: Veikko on omakielinen nimi, sillä sana veikko on tunnettu ’veljen’ merkityksessä ympäri Suomea. Sirkku ei viittaa sisaruuteen laisinkaan. Suuren etunimikirjan (Lempiäinen, 2001) mukaan "Sirkku-nimestä tiedetään, että vuonna 1877 ilmestyi suomeksi Grimmin veljesten satu Prinsessa Lumisirkku ja kääpiöt, josta Sirkku irtaantui tytönnimeksi. Kansanvalistusseuran kalenteriin nimi ilmaantui v. 1893, mutta muuttui myöhemmin Sirkaksi. Sirkut ovat tietenkin myös myös yleisiä peippolintuja (esim. keltasirkku)."