elintarvike-ekonomia

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kiinnostunut Helsingin yliopiston elintarvike-ekonomian laitoksesta ja opiskelusta siellä. Haluaisin kuitenkin tietää millaisiin ammatteihin kyseisen… 1536 27.2.2008 Hei! Netissä osoitteessa www.opintoluotsi.fi kerrotaan elintarvike-ekonomia-alasta. Opinnoissa käsitellään elintarvikkeiden teollista tuotantoa ja jakelua ja palveluiden taloudellista analysointia ja suunnittelua. Opinnoissa voi erikoistua myös suurtalouteen tai hotelli-, ravintola- tai matkailualaan. Elintarvike-ekonomiassa maisterin tutkinnon suorittanut voi työskennellä opettajana, tutkijana, johtamis-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Tämän alan työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa, hallinnon ja kaupan alalla. Palkoista voisi löytyä tietoa netistä hakusanoilla: Akavalaiset työmarkkinat 2007 tai osoitteella www.akava.fi "Tutkimukset ja julkaisut".
Apua! Pitäisi etsiä tietoa kaikista mahdollisista ruokatuotantoon, hävikkiin ja kannattavuuteen tehdyistä tutkimuksista ja teoksista. Miten ihmeessä pystyn… 864 19.10.2000 Seuraavat opinnäytetyöt liittyvät ravitsemustieteeseen ja hävikkiin: Pöntinen, Ritva:Henkilöstöravintoloiden hävikistä, 1987; Hammer, Karin: Tutkimus kouluruoan hävikistä ja hyväksyttävyydestä Helsingin kaupungissa, 1989; Forsblom, Susanna: Viipaloitavien leikkelemakkaroiden hävikkimääritys, 1999. Teosten saatavuustiedot voit tarkistaa LINDASTA, ( yliopistokirjastojen yhteisestä tietokannasta ). LINDAa voi käyttää useimmissa yleisissä kirjastoissa ja yliopistokirjastoissa. Suurtalouksien jätehuoltoa ja talousjätteiden käsittelyä yleensä koskevat seuraavat teokset: Pinnioja-Saarinen, Tarja ja Knuutinen, Virpi : Sairaaloiden ruokajätteen käsittelyvaihtoehdot, 1995 ja samoilta tekijöiltä Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelymenetelmät, 1996...