buddhalaisuus

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö tälle Dalai-laman sitaatille suomennosta? “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito." 415 30.6.2020 Kirjallisuudesta en valitettavasti onnistunut löytämään tälle sitaatille käännöstä. Silmäilin läpi teokset, jotka löytyvät meiltä pääkirjastosta hyllystä (mm. Viisauden valtameri : elämänohjeita sekä Onnellisuuden taito : elämän opaskirja), ja ainakaan näissä teoksissa lainausta ei ollut. On kuitenkin mahdollista, että käännös löytyisi jostakin muusta suomennetusta teoksesta, johon en nyt pääse käsiksi. Verkkolähteissä (esim. http://luontotalo.munstadi.fi/2012/10/05/viikon-valays-vaikuttaminen-2/) sitaatti on käännetty näin: "Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan, kokeile nukkua huoneessa, jossa on hyttynen". Dalai-lama-käännökset Vaski-kirjastoissa: https://vaski.finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=Dalai-lama&type=...
Löytyykö tälle Dalai-laman sitaatille suomennosta? Tarvitsen myös viitetiedot. “Every day, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a… 321 30.6.2020 Teoksessa "Ilon kirja : ystävyydestä, rakkaudesta ja hyvästä elämästä" (s. 269) sitaatti on käännetty seuraavasti: »Ajattele joka päivä, kun heräät: 'Olen onnellinen, kun saan elää. Minulla on arvokas ihmiselämä. En aio tuhlata sitä'.» (Ilon kirja : ystävyydestä, rakkaudesta ja hyvästä elämästä. Dalai-lama, Desmond Tutu & Douglas Abrams. Suomentanut Tommi Uschanov. WSOY 2016.)  
Löytyykö buddhalaisen kaanonin Samyutta Nikaya -teoksen sitaatille suomennosta? "Monks. You should train yourselves thus: ‘We will be grateful and thankful and we will not...’” 234 26.6.2020 Vaikuttaisi siltä, ettei Theravada-buddhalaisuuden Samyutta Nikaya -tekstiä ole käännetty suomeksi. En ainakaan onnistunut löytämään suomennoksia siitä tai sen osista. Google -kirjoista löytyy englanninkielinen käännös Samyutta Nikayasta: https://books.google.fi/books?id=MEA6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fi…. Mainitsemasi lainaus näyttäisi löytyvän kyseisen julkaisun sivulla 712.
Löytyykö tälle Dalai-laman sitaatille suomennosta? “If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.” 198 26.6.2020 Akong Tulku Rinpochen teoksesta Kuinka tiikeri kesytetään - tiibetiläisiä opetuksia elämänlaadun parantamiseksi (Basam Books 2002, s. 63) löytyy seuraava käännös:  "On oikein hyvä, jos voit auttaa muita, mutta ellet voi, älä ainakaan vahingoita heitä".Teoksen on suomentanut Karma Sherab Zangmo (Pirkko Siltaloppi).
Mikä on buddistinen näkemys ystävyyden merkityksestä? 139 30.12.2019 Asiaan ei ole varmasti yhtä ainoaa vastausta, mutta esimerkiksi buddhalainen Dalai-lama sivuaa asiaa useissa teoksissaan. Jos aihe kiinnostaa, suosittelen tutustumaan esimerkiksi hänen teoksiinsa Avosydämin (Tammi, 2002), Ilon kirja (yhdessä Desmond Tutun ja Douglas Abramsin kanssa; WSOY, 2016) ja Onnellisuuden taito (yhdessä Howard C. Cutlerin kanssa; Tammi, 2000). Se on toki vain yksi buddhalainen näkemys asiasta.
Joanna Lymley Silkkitiellä -sarjassa oltiin japanilaisessa Yakuojin temppelissä jossa haastateltiin Fujuko Yokoa joka on MUNKKI NELJÄNNESSÄ POLVESSA. Miten voi… 251 24.7.2019 Japanilaisen buddhalaisuuden erikoispiirteitä on, että munkkien on hyväksyttyä ja melko tavallistakin mennä naimisiin ja saada lapsia, sillä Japanin yleisimpien buddhalaisuuden koulukuntien piirissä munkeilta ei vaadita selibaattilupausta. Taustalla on pitkä traditio, josta erikseen on syytä mainita Jodo Shinsu -koulukunnan (shin-buddhalaisuuden) perustajan Shinranin (1173-1263) esimerkki ja opetukset. Käytännössä munkkien avioliitot alkoivat kuitenkin yleistyä vasta 1870-luvulla, jolloin Japania uudistanut (ja buddhalaisuutta heikentämään pyrkinyt) Meiji-hallinto laillisti munkkien avioliitot. Laki ulotettiin koskemaan myös nunnia, mutta tästä huolimatta nunnien avioliitot ovat Japanissa edelleen huomattavasti harvinaisempia kuin munkkien...
Buddhalaisessa yhteydessä ja kirjallisuudessa törmäsin sanaan ehdonvarainen. Mitä se tarkoittaa? 229 16.10.2018 Suomenkielisen Wikipedian artikkelissa asiaa selitetään näin: "Pratītyasamutpāda (paalinkieltä, sanskr. pratitya-samutpada, ’ehdonvarainen seuraamus’) on yksi buddhalaisuuden keskeisistä opetuksista. Ehdonvarainen seuraamus tarkoittaa sitä, että kaikki olemassa olevat asiat ja ilmiöt ovat toisistaan riippuvaisia ja edellyttävät toistensa olemassaoloa. Kaikki asiat ja ilmiöt vaativat tiettyjä ilmiöitä ja olosuhteita syntyäkseen ja myös muuttuvat tai katoavat olosuhteiden muuttuessa. Esimerkiksi ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä tai terveenä muita ihmisiä, ruokaa, vaatteita, ilmaa hengitettäväksi, vettä juotavaksi jne." Englannin kielessä käytetään samasta asiasta ilmaisua "dependent arising" tai "dependent origination" (katso lisää...
Miten "kärsimys" liittyy buddhalaisuuteen? 925 3.4.2014 Buddhalaisuuteen olennaisesti kuuluva käsite "dukha" käännetään usein sanalla kärsimys. Juuri dukhan ongelma järkytti Buddhan hengelliseen etsintään. Dukha kattaa suuren kirjon psykologis-emotionaalisia tiloja, alkaen lievästä tunteesta että kaikki ei ole kohdallaan aina intensiiviseen fyysiseen ja henkiseen kipuun asti. Sen voi myös ajatella tarkoittavan ettei maailmassa ole mitään pysyvää rauhaa tai lepoa, että olemme aina paineen alaisia ja alttiina häiriöille. Dukha on ongelmallinen - sille on tehtävä jotain. Jos todella haluamme ratkaista ongelmamme, meidän on avauduttava ja tietoisesti hyväksyttävä kärsimyksen todellisuus sellaisena kuin se ilmenee fyysisesti, emotionaalisesti, henkisesti, hengellisesti, tässä ja nyt. Kärsimyksellä...
Tarvitsisin seuraavan sitaatin suomennoksen. Kirjoittaja on Matthieu Ricard. (happines is...) "...a deep sense of flourishing that arises from an exceptionally… 791 13.11.2012 Kysymäsi sitaatti osoittautui ongelmalliseksi. Sitaatin kaksi ensimmäistä lausetta esiintyvät useilla Internet-sivuilla. Niiden kerrotaan olevan peräisin Matthieu Ricardin kirjan ”Happiness: A Guide to Developing Life's Mot Important Skill” alusta. ”Happiness” on käännös ranskankielisestä teoksesta ”Plaidoyer pour le bonheur”, joka on suomennettu nimellä ”Onnellisuus”. Sivulla http://www.spiritualityandpractice.com/books/excerpts.php?id=15581 on useita katkelmia Ricardin kirjan alusta. Englanninkielinen teksti ja suomennoksen teksti vastaavat hyvin toisiaan (tosin katkelmien järjestys on osin erilainen.) Vain kappale, jossa määritellään onnellisuus, onkin yhtäkkiä erilainen: Englanniksi: “By happiness I mean here a deep sense of...
Onko Buddhan lausahdukselle "Happiness comes when your work and words are of benefit to yourself and others" olemassa vakiintunutta suomennosta? 1067 1.3.2010 Ei ole tietenkään varmaa, onko tuo lausahdus ensimmäiseksi Buddhaksi sanotun Siddhārtha Gautaman lausuma. Ja käännös englanninkielinen lausahduskin tietysti on. Joitakin tämäntapaisia ajatuksia kuitenkin löytyi hänen sanomanaan myös suomeksi, suoraa käännöstä ei löytynyt. H. S. Olcottin kirjassa Näin puhui Buddha (2006, suomentaja Pekka Ervasti, uudistettu laitos vuonna 1949 ilmestyneestä painoksesta)sanotaan näin: "Arvokkainta on tietää ihmisen olemassaolon ja päämäärän koko salaisuus, niin ettemme pane liian suurta arvoa tälle elämälle ja sen olosuhteille, vaan että elämme tavalla, josta koituu suurin onni ja vähin kärsimys sekä kanssaihmisille että itsellemme." (s. 31) Nirodha ry -yhdistyksen sivuilla (http://www.nirodha.fi/) kerrotaan...
Luen parhaillani uskonnon kirjoituksiin, mikä olisi hyvä teos missä selviäisi: -kristinusko keksiajalla -Martti Luther (ei kuitenkaan oma elämänkerta) … 1082 9.3.2007 Aiheisiisi löytyy useita sopivia kirjoja. Kristinusko keskiajalla: Kristinuskon historia 2000 (osa 1) : alkukirkosta renessanssiin Martti Luther: Roland Bainton: Tässä season : Martti Lutherin elämä Peter Manns: Martti Luther Martin Marty: Martti Luther Maailmanuskonnot: Markus Hattstein: Maailman suuret uskonnot Michael Keene: Maailman suuret uskonnot Buddhalaisuus: Kulananda: Buddhalaisuuden periaatteet John Snelling: Buddhalaisuus
Löytyykö suomenkielistä kirjaa, jossa esitellään buddhalaisuuden kahdeksanosaista, hyvään elämään ohjaavaa polkua? 746 28.2.2002 hei, Tässäpä tiedot teoksesta, joka vaikuttaisi sopivalta: Sangharakshita, sthavira; Buddhan jalo kahdeksanosainen polku. Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, Helsinki, 1994 tai 1988. 199 s. Teoksen saatavuustiedot voit tarkistaa osoitteesta http://www.libplussa.fi/ Lisäksi seuraavassa teoksessa käsitellään ainakin polun eettisyys-osaa Ovi parempaan maailmaan - hyvän elämän avaimet eri kulttuureissa. Pirkko Pitkänen, Mikko Telaranta (toim.). Painatuskeskus, Helsinki, 1995. sekä hyvän elämän käsiteestä buddhalaisuudessa: Revel, Jean-Francois; Munkki ja filosofi. Jean-Francois Revel & Matthieu Ricard, Basam Books, Helsinki, 1999. Netissä: http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/buddhalaisuus.htm (klikkaa kahdeksanosainen tie) http://...
Haluaisin tietoa budhalaisuutta käsittelevistä kirjoista. 1068 15.11.2001 hei, Hyvä perusteos on Uskonnot maailmassa; Katja Hyry, Juha Pentikäinen (toim.), WSOY, Helsinki 1999 (tai vanhempi). Siinä käsitellään buddhalaisuuden sosiokulttuurista taustaa, historiaa, levinneisyyttä, koulukuntia, oppia ja rituaaleja. lisäksi: Sogyal, Rinpoche; Tiibetiläinen kirja elämästä ja kuolemasta, Otava, Helsinki 2001. Teos käsittelee kuolemaa, jälleensyntymistä ja karmaa buddhalaisuudessa. Sangharakshita, sthavira; Opas Buddhan polulle. Like, Helsinki, 2000. Dalai Lama XIV; Onnellisuuden taito--elämän opaskirja. Tammi, Helsinki, 2000. zenbuddhalaisuudesta: Niinimäki, Mikael; Suomalainen zen-opas. Basam Books, Helsinki, 2001. Kirjassa käsitellään buddhalaisuutta mietiskelyn kannalta. internetissä: http://www.oph.fi/etalukio/...
Sri Lankassa on pyhiinvaelleus paikka Kaup.on Kandy, mutta mikä on siellä ole- van Budhalaisen temppelin nimi ? 705 5.4.2001 Temppelin nimi on Dalada Maligawa eli Temple of the Tooth, "Buddhan hampaan temppeli". Tietoa temppelistä löytyy internetistä mm. osoitteesta http://www.connectedtraveler.com/kandy.html/ . Tietoa löytyy myös matkaoppaista esim. Insight Guidesin Sri Lanka.
Etsin kuvaa kolmesta apinasta, joista yhdellä on kädet suun edessä, toisella kädet korvilla ja kolmannella kädet silmillä. Kuva liittyy satuun, jossa kerrotaan… 2742 22.2.2001 Japanissa on 1600-luvulta peräisin oleva hautamuistomerkki Nikko Toshogu, joka on kuuluisa puuveistoksistaan, joihin kuuluu myös kyselemäsi kolmen apinan ryhmä. Erinomainen ja vapaasti käytettävä kuva löytyy sivulta http://sakamoto.jfpi.or.jp/20/image/nikko_6.jpg Nikko Toshogu -muistomerkki esitellään englanniksi sivulla http://jin.jcic.or.jp/atlas/architecture/arc04.html