avio-oikeus

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Omistan vanhempieni kanssa kesämökkikiinteiston. Kumpikin vanhemmista omistaa 2/5 ja minä 1/5 osaa. Mökin omistus on tullut minulle ennen avioliittoani. Nyt… 473 7.9.2015 Kun puolisot solmivat avioliiton he sitoutuvat samalla aviopuolisoiden omaisuutta koskevaan oikeudelliseen sääntelyyn. Avioliittoon vihkiminen ei aiheuta muutoksia puolisoiden omistussuhteisiin. Omaisuus on pääsääntöisesti sen, jonka nimissä se on, mutta avioliittoon vihkiminen antaa kuitenkin puolisoille avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä toimitettavassa osituksessa puolisoiden omaisuudet puolitetaan avio-oikeuden nojalla riippumatta siitä, miten tuo omaisuus on saatu tai hankittu tai kenen nimissä se on. Osituksen piiriin kuuluvat sekä ennen avioliiton solmimista omistettu omaisuus kuin avioliiton aikana hankittukin, kuten myös perintönä, lahjana tai testamentilla saatu omaisuus. (Litmala, 2002 s.20-22)....
Tarvitsisin malleja avioehtosopimuksesta. 1094 11.3.2008 Asiakirjamalleja avioehtosopimuksesta on Internetissä esimerkiksi - Suomen lakioppaassa http://www.lakiopas.com/asiakirjamallit/avioehtosopimus/ - maistraattien sivuilla http://www.maistraatti.fi/avioehto.html Kirjastoissa on olemassa teoksia, joista löytyy asiakirjamalleja. Esimerkiksi teoksessa Asiakirjamalleja, Seppo Kemppinen...et al., Lakimiesliiton kustannus, 2002 on kaksi mallia avioehtosopimuksesta.
Haluan tietoa osituksesta: miten se suoritetaan itse ja onko siihen olemassa jossain kirjassa valmista lomakeohjetta? 1392 14.2.2002 Osituksesta kerrotaan lyhyesti kaksiosaisessa kirjassa Kodin lakitieto (WSOY, 1999). Osassa 2 on asiakirjamalleja, ja siitä löytyy muutamia malliesimerkkejä osituksen teosta. Osituksesta on esimerkkejä myös kirjassa nimeltä Asiakirjamalleja (Lakimiesliiton kustannus). Tästä kirjasta on useita painoksia, uusin vuodelta 1998. Osituksesta kerrotaan enemmän esimerkiksi seuraavissa kirjoissa: Aarnio, Aulis: Suomen jäämistöoikeus 1. Lakimiesliiton kustannus, 1999. Aarnio, Aulis: Perunkirjoitusopas. Lakimiesliiton kustannus, 2000. Aarnio, Aulis: Avioliitto, perintö ja testamentti. Lakimiesliiton kustannus, 1994. Pettilä, Ulla: Eron vaiheet. Tietosanoma, 1999. Näiden kirjojen saatavuuden voi tarkistaa Lahden kaupunginkirjaston Riimi-...