asiakaslähtöisyys

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Monet firmat pyytävät asiakaspalautetta (kiitokset, moitteet, kehitysehdotukset yms). Löytyykö jostain tietoa mitä asioita on muutettu palautteen johdosta… 126 28.1.2022 Aiheesta kirjoitettuja kirjoja voi hakea seuraavilla hakusanoilla: asiakaslähtöisyys, asiakaskokemus, kehittäminen, vuorovaikutus.  Helmet-sivuilla nostettiin aivan äskettäin verkkomaksaminen näkyvämmälle paikalle, koska siitä tuli paljon kysymyksiä eikä sitä löydetty. Taskukirjastoon tuotiin noudettavien varausten hyllypaikat Espoosta löysimme mm. seuraavia esimerkkejä:  Kalajärven ja Kauklahden nuortenosastot on äskettäin remontoitu ja kalustettu uudelleen Entressen kirjastoon saatiin lukusali Laaksolahden kirjastoon perustettiin lankojen vaihtokori Hankimme jatkuvasti aineistoa hankintatoiveiden perusteella, kirjojen lisäksi mm. roskapihdit ja frisbee-kiekkosetit Karaokelaitteisto hankittiin myös Espooseen (aluksi vain Vantaalla...
Olisin tarvinnut apua tieteellisesti vahvan näytön omaavien tutkimusten löytämiseen (vertaisarvioituja) suomalaisia ja ulkomaalaisia tutkimuksia. AMK/YAMK… 212 8.3.2021 FinEd.fi listaa suomalaisten yliopistojen väitöskirjoja vuosittain. Fined.fi Koska haku sieltä on hieman hankala, kokeilin myös Helda-hakua. Se hakee Helsingin yliopiston väitöskirja-aineistoja. Asiasanoiksi pistin asiakasläht* työyht*. Haku löysi 24 tuoreehkoa väitöstä esim.  Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Ruokolainen, Mervi; Ylinen, Tyyne; Ruotsalainen, Maarit (Tampereen yliopisto, 2018),  Palveluohjaus aikuissosiaalityössä : Työntekijän näkökulma sosiaalitoimen uudistumiseen Pääkkönen, Arja (Helsingin yliopisto; University of Helsinki; Helsingfors universitet, 2018) ja Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena : Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen Yliruka, Laura...
Millä tavalla haen tietoa kun pitää saada tietoa millä tavoin asiakkaita otetaan huomioon kirjaston palvelujen kehittämisessä 305 26.2.2019 Ensin kannattaa etsiä YSA:sta (Yleinen suomalainen asiasanasto) http://finto.fi/ysa/fi/?clang=sv sopivia asiasanoja. Tähän aiheeseen löytyy esimerkiksi kirjastot, kirjastopalvelut, kehittäminen, kehittämisprojektit, asiakaslähtöisyys, asiakaskokemus, asiakastyytyväisyys. Näitä asiasanoja voi yhdistellä ja tehdä hakuja eri tietokantoihin. Jos tuloksista löytyy kiinnostavia teoksia, kannattaa myös katsoa miten näitä on asiasanoitettu. Näin hakua voi jatkaa mahdollisilla uusilla termeillä. Hyviä hakusivustoja ovat esim.Frank, monihakupalvelu, jonka voi rajata eri kirjastoryhmien mukaan http://monihaku.kirjastot.fi/fi/Tuloslistalla mm teos Inside, outside, and online : building your library community Finna, josta löytyy Suomen  museoiden,...
Etsin tietoa aiheesta: Suggestive selling. En löydä internetistä tieteellisiä artikkeleita oikeastaan kuin jonkin abstraktin. Miten löydän tieteellisiä… 717 31.10.2014 "Suggestive selling" käännetään "suosittelevaksi myynniksi". Esim. ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta Theseuksesta (http://theseus.fi/) näillä hakusanoilla löytyy suomalaisia tutkimuksia aiheesta luettavaksi. HelMet-haussa suositteleva myynti ei anna hakutuloksia, koska fraasia ei kuitenkaan käytetä virallisena asiasanana. Hakuja voi tehdä yhdistämällä sanoja myynti, myyntityö, asiakaspalvelu ja asiakaslähtöisyys, mutta yleisistä kirjastoista ei tieteellisiä artikkeleita juurikaan löydy. Kysymäänne Journal of Organizational Behavior Management -lehteä on luettavissa vuodesta 1995 lähtien Aalto-yliopiston käyttämässä SFX by Ex Libris -tietokannassa, mutta noita kysymiänne artikkeleita vuosilta 1990 ja 1986 ei siis sitäkään kautta...
Tarvitsisin lähteitä opinnäytetyötäni varten. Aiheeni liittyy tuotteen lisäarvoon, asiakastyytyväisyyteen, palvelun kehittämiseen, b2b-myyntiin ym. Löytyisikö… 4576 26.1.2011 Voit etsiä lähteitä Vaski-tietokannasta http://www.turku.fi/vaski esim. seuraavilla asiasanoilla ja niitä yhdistelemällä: tuotteet, lisäarvo, arvonluonti, arvo, asiakastyytyväisyys, palvelut, kehittäminen, palvelutoiminta, myynti, asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu Tässä joitain teoksia, jotka voisivat olla hyödylllisiä opinnäytetyötäsi ajatellen: Myynninmurtajat : 20 uskomusta B2B-myynnistä / Petteri Hakala ja Lalle Michelsson (2009) Uuden B2B-tuotteen menestyksekäs kaupallistaminen / Henri Simula ... [et al.] (2010) Tilaus-toimitusketjun hallinta : B2B - vähemmällä enemmän / Jouni Sakki (2009) B-to-b-palvelujen markkinointi / Jukka Ojasalo, Katri Ojasalo (2010) Asiakaslähtöinen myynti / [Erkki Leppänen] (2007) Transformation kaleidoscope...
Miten asiakaslähtöisesti kirjastonne palveluja suunnitellaan ja kehitetään? 971 15.9.2000 Kirjasto on selvittänyt asiakastyytyväisyyttä asiakaskyselyillä vuosina 1999 ja 2000. Asiakkailla on useita eri kanavia palautteen antamista varten. Kirjastossa palaute kerätään ja anlysoidaan ja mahdollisuuksien mukaan ryhdytään toimenpiteisin. Kirjaston toimintaympäristön kehitystä seurataan ja se otetaan huomioon palveluja järjestettäessä. Hirvensalon kirjasto (www.turku.fi/kirja/hirvens/hirvens.html) palvelusitoumuksessa sitoutuu palvelusopimuksessaan ottamaan palvelualueen asukkaat mukaan kirjaston kehittämistyöhön perustamalla tätä varten erityisen kansalaisryhmän