arvosanat

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Vuonna 1967 eräs tuttavani kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa L+ Siis laudatur plus. L+ on merkitty koulun vuosikertomukseen. Mitä tämä L+ tarkoittaa ?… 415 24.5.2017 L+ arvosanaan tarvitaan varmasti täydet tiedot sekä jotain ylimääräistä harrastuneisuuden osoitusta tai erinomaista aiempaa koulumenestystä aineessa. Hieman samaan tapaan kuin Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeissa jaetaan hylätty arvosana neljään luokkaan(i+, i, i- ja i=) riippuen siitä miten lähellä hyväksyttyä arvosanaa se on. Kaikista kokelaan hyväksytyistä kokeista, mukaan lukien valinnaisia aineita, lasketaan arvosanojen perusteella saadut kompensaatiopisteet yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi i+:n, 14 pistettä i:n, 16 pistettä i-:n ja 18 pistettä i=:n. Kysyin Ylioppilaslautakunnalta, josko heillä olisi arvosanatilastoja 1960-luvulta, mutta kevätkiireiden takia vastaus viipyy...
Haluan kysyä opettajan oikeudesta arvostella opettamansa aineen opiskelijoiden arvosanat. Mikä pykälä antaa tämän tiedon? 1243 16.5.2012 Hei! Perusopetuslaki 21.8.1998/628 ja perusopetusasetus 20.11.1998/852 säätävät opettajan oikeudet arvioida oppilaan arvosanat. Täsmälliset pykälät löytyvät Finlex-säädöstietopankista: Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 Perusopetusasetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852 Muita oppilaitoksia koskevat lait löytyvät Finlex-säädöstietopankista hakusanalla esim. ammattikorkeakoululaki, yliopistolaki tms.