arkistointi

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tulipa vielä mieleen yksi kysymys. Voiko valokuvia otsonoida? 85 12.1.2021 Ainakaan Kansallisarkiston arkistointiohjeissa otsonia ei suositella käytettäväksi arkistoaineiston puhdistamiseen, sillä se hapettaa paperia voimakkaasti. Hapettuminen voi johtaa paperin kellastumiseen, happamoitumiseen ja lopulta haurastumiseen sekä muutoksiin merkintäaineissa. Lisätietoa: https://arkisto.fi/fi/palvelut/saeilyttaeminen/ohjeet-homeisen-aineisto…  
Millainen tulostin, mistä saa, mikä merkki? 152 26.9.2019 Suomen valokuvataiteen museo on vastannut smantapaiseen kysymykseen nän: "Suosittelen tutustumaan tulosteiden arkistokelpoisuutta pohdittaessa oheisen nettisivun tarjontaan:http://www.wilhelm-research.com/ Täältä löytyy useiden "tulostin, muste, paperi, kehystys, säilytys" -yhdistelmien testejä, jotka on tehty hallituissa oloissa ja joihin useat ammattilaiset ympäri maailman luottavat. Selkeistä taulukoista on helposti havaittavissa eri muuttujien vaikutus säilyvyyteen." Vastauksessa on myös vinkkejä musteen ja paperin valinnasta, mutta ne sinulla tuntuu jo olevan tiedossa. https://www.kysymuseolta.fi/valokuvataiteenmuseo/#!id=59   Kameralaukku.com keskustelussa on hieman helpommin hahmotettavia vinkkejä. https://foorumi.kameralaukku....
Mistä löytyy ohjeet miten alakoulun (luokat 1-6) opettajan täytyy arkistoida kokeet, todistukset ja muut materiaalit? Esim. opetusministeriö onko ohjeistanut… 3340 14.5.2009 Opetushallituksesta kerrottin, että asiaa ei ole säädelty tai ohjeistettu valtakunnallisesti opetushallinnon puolelta, vaan kyse on kuntien arkistointimääräyksistä ja -ohjeista. Kyseeseen tulee lähinnä todistukset. Arkistointia yleisesti säätelee arkistolaki ja -asetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19821012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan todistuksista: "Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen." http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,17627,1558...
Minun pitäisi saada tietooni vastaus seuraavaan kysymykseen: Luettele suomalaisia arkistotyyppejä (5 kpl.) 1403 19.2.2002 YSA- yleinen suomalainen asiasanasto luettelee seuraavat suppeammat termit asiasanalle "arkisto": kansallisarkistot, kirkonarkistot, kotiseutuarkistot, kuva-arkistot, liikearkistot, maakunta-arkistot, tietoarkistot, yksityisarkistot, ääniarkistot Katso tarkemmin http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/ Seitti-aineistohaulla voit vielä hakea lisää aineistoa paikkakuntasi kirjastosta: http://www.seinajoki.fi/kirjasto/seitti.htm Voit käyttää asiasanoja arkistointi ja arkistot
Mitä kaikkea arkistonmuodostussuunnitelma sisältää? Mikä laki sitä valvoo? 1429 13.11.2000 Www-sivulta http://www.hel.fi/palvelut/kirjastot/arkistot.html löytyy mm. Kansallisarkisto ja sieltä sivu http://www.narc.fi/ohjeet.html , josta löytyy arkistolaki sekä sivun lopusta dokumentti Arkistolaitoksen suositus arkistonmuodostussuunnitelman laadinnan, käytön ja ylläpidon periaatteeksi (http://www.narc.fi/ams ).