analyysimenetelmät

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarvitsisin oppaita kyselytutkimuksen suorittamiseen ja sen analysointiin. Olisiko teillä sellaisia? 69 11.5.2020 Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista löytyy paljon kirjoja. Niitä voi hakea esimerkiksi käyttämällä asiasanoja ”tutkimusmenetelmät”, ”kyselytutkimus” ja ”analyysimenetelmät”. Tässä on muutama kirja: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2014) Pahkinen, Erkki: Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi (2012) Vehkalahti, Kimmo: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2014) Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2018) ja Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018) Kirjoja, joissa kerrottaisiin ikäihmisten kokemuksia...
Kysyn SWOT-nelikenttä - analyysilaatikoiden tekstijärjestyksestä Vasen puoli Oik. puoli Edist. tavoit… 172 4.11.2019 Jos kenttien järjestystä muuttaa kysehän ei enää ole SWOT-analyysistä. Analyysin nimihän tulee kenttien englanninkielisistä nimistä (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) . Se on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. SWOT-analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. Jos siis järjestystä muutetaan kyse on jostain muusta kuin SWOT-analyysistä. Lähde: Onnistu strategiassa, Jan-Erik Lindroos ja Kari Lohivesi, 2004.