alueet

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Etsin Vantaan alueen karttoja 1970-luvulta. Tarkoituksenani on käyttää niitä historian oppiaineen pro gradussani ja osoittaa niiden avulla, miten romaniväestöä… 606 19.3.2015 Hei! Karttoja kannattaa tiedustella Vantaan kaupungin maanmittauspalveluista, yhteystiedot http://www.vantaa.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/maanmittauspalvelut/yh…
Mitkä ovat suomen viisi enten muutetuinta kuntaa eli muuttovoittokuntaa? Entä mistä kunnista muutetaan eniten pois? Mistä löydät vastaukset näihin kysymyksiin?… 4070 22.4.2014 Viisi eniten muutettua kuntaa ovat järjestyksessä: Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Kuopio. Suurimpia muuttotappiokuntia ovat Salo, Kerava, Vantaa, kajaani ja Kemi. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tietokantataulukoista edeten tilastokeskus.fi > Tilastot > Väestö > Muuttoliike > Taulukot Tietokantataulukot: Veloituksettomat PX-Web taulukot https://www.stat.fi/tietokantataulukot?topic=vae&statistic=muutl Tilastot ovat taulukossa "Kuntien välinen muuttoliike...". Valitse osataulukko jälkimmäisestä taulukosta. Valitse alueista jokainen kunta maalaamalla listaa alaspäin, ota vuosi 2012, muuton suunnasta valitse kuntien välinen nettomuutto, sukupuolesta sukupuolet yhteensä ja iästä ikäluokat yhteensä ja paina jatka. Taulukon...
Mistä saisin tilastotietoa Helsingin eri alueiden autottomien talouksien määrästä? Olen löytänyt yleistä tilastotietoa Helsingistä, mutta en tarkempaa, eri… 1040 9.9.2013 Hei, Tilastokeskuksen Suomi postinumeroalueittain -palvelusta löytyy tieto postinumeroalueella olevista asuntokunnista auton käyttömahdollisuuden mukaan. Käyttömahdollisuus tarkoittaa että asuntokuntaan (talouteen) kuuluu yksi tai useampi auton omistaja tai haltija. Postinumeroalueella 00530 (Kallio) on auton käyttömahdollisuus 29,5 %:lla asuntokunnista. Suomi postinumeroalueittain on maksullinen palvelu, jota voi käyttää ilmaiseksi Tilastokirjastossa Helsingin Kalasatamassa tai Helsingin yliopiston kirjaston Kaisa-talossa sijaitsevassa Tilastotiedon palvelupisteessä. www.tilastokeskus.fi/info
Onnistuko saada tilastotietoja raahen maahanmuuttajista 1103 31.1.2011 Hei, Tilastokeskuksen StatFin -tietokannasta saa Raaheen maahanmuuttaneiden määrän väestön aihealueen muuttoliikkeestä http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/muutl/muutl_fi.asp taulukosta "Maahan- ja maastamuuttaneet iän ja sukupuolen mukaan alueittain 1987 - 2009". Taulukosta pitää valita osataulukko. Tiedot saa tietokannasta tekemiensä valintojen mukaan. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2009. Väestörakennetaulukoista selviää Raahen ulkomaan kansalaisten ja muuta kuin kotimaista kieltä äidinkielenään puhuvien kokonaismäärä http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp . Maakohtaiset tiedot väestöstä kansalaisuuden ja kielen mukaan kunnissa ovat Tilastokeskuksella maksullisessa Väestötilastopalvelussa http://...
Kuinka suuri osa 1945-49 syntyneistä eteläpohjalaisista kävi keskikoulun tai ainakin osan siitä, ja montako prosenttia vain kansakoulun? Entä kuinka suuri osa… 1045 29.7.2008 Vuoden 1970 väestölaskennan mukaan (Osa 7A, SVT C:104) 20-24 -vuotiaiden (syntymävuodet 1946-1950) ikäryhmästä 29 % oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja 20 % keskikoulun. Vaasan läänin seutukaava-alueella vastaavat luvut olivat yo-tutkinto 37 % ja keskikoulu 22 %. Muun, lähinnä yleisivistävän, koulutuksen osuus oli 7 %.