Kysy kirjastonhoitajalta 2016

Kysy kirjastonhoitajalta toimintakertomus 2016

Tekninen kehittäminen

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on siirtymässä samalle alustalle kuin Kirjastot.fi:n emoportaali. Tekniikkaa viriteltiin käyttöön, perustoiminnot olivat testattavina toimituksessa ja korjauksen alla. Uusi ulkoasu työstettiin jo pitkälle. Teknisten toimintojen ja entisen sisällön siirtämisen kohdalla työ on vielä kesken ja jatkuu vuonna 2017.

Vastaajat

Vastaajakirjastoista poistuivat sellaiset, joiden toiminta lakkasi (Kehitysvammaliiton kirjasto, Liikenneturvan kirjasto). Uutena vastaajatahona saimme mukaan Yle Arkiston, joka on varsin mielenkiintoinen ja kaivattu lisä vastaajaryhmässämme. Vastaajakirjastoja oli 19 erikoiskirjastoa ja 56 yleistä kirjastoa.

Vastauksia oli palvelussa lähettänyt 195 kirjastolaista. Palvelussa toimivat toimittajina edelleen Tuula Valkeapää ja Matti Järvinen Helsingin kaupunginkirjastosta. He valvoivat, että kysymyksiin vastattiin määräajassa, ottivat yhteyttä vastaajakirjastoihin tarvittaessa tai vastasivat kysymyksiin itse.

Vastausten määrä

Kysymysten määrä oli 2710. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa toiminut automaattinen semanttinen vastaustoiminta jouduttiin poistamaan tuotannosta toissa vuonna kesken vuotta, koska se rikkoutui eikä siihen saatu päivitystä, joten automaattisesti löytyneitä vastauksia ei ole tilastoitu vuodelle 2016 lainkaan. Facebookin kautta vastattiin 16 kysymykseen, palautteiden ja toimitus-postin noin 60. Kommentteja oli tullut 543. Ruotsinkielisiä vastauksia lähetettiin 69, englanninkielisiä 68. Kun jatkokeskustelut arvioidaan mukaan vastausten määrään (n. 10% vastauksia), vastauksia on lähetetty noin 3670. Vastausten määrässä on laskua edellisvuodesta semanttisen vastaajan kautta on lähetettyjen vastausten verran, uusien vastausten määrä on pysynyt samana, kommenttien määrä on lisääntynyt. Päivässä vastattiin 61% kysymyksistä, kahdessa 15% , kolmessa 10%, yli kolmessa päivässä 14% kysymyksistä. Vastausmäärä on ollut melko vakiintunut monen vuoden ajan. On syytä miettiä, onko keinoja lisätä kysymysten määrää vai olisiko panostettava arkiston valmiiden vastausten käyttöön.

Kysy-palvelussa toimivia erikoisvastaajaryhmiä käytettiin hyödyksi vastaamisessa sujuvasti ja ne toimivat mainiosti. Erikoiskysymyksiin vastattiin seuraavasti: lapset 13, Kysy musiikista 110, Kysy e-aineistosta 68, Kirjasammon Kysy kirjallisuudesta 63, Kysy tekijänoikeudesta 27. Tekijänoikeuskysymysten määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna, koska edellisvuoden lukuun kuuluivat vanhasta arkistosta siirretyt kysymykset. Lasten kysymyslomaketta ei ole enää näkyvissä juuri missään, joten lasten kysy ei sinänsä ole erikseen käytössä. Joillain kirjastoilla on kuitenkin linkki vanhaan palveluun ja se on näkyvissä niin kauan, kunnes tekniikka vaihdetaan.

Sivukäynnit palvelussa

Palvelussa oli vierailtu vuonna 2016 850 168 kertaa. Sivunkatseluja 1 191 635. Palveluun tullaan kysymysten kautta, joten suurin osa käyttäjistä on sellaisia, jotka etsivät tietoa jostain aiheesta hakukoneella ja saavat vastaukseksi Kysy kirjastonhoitajalta –arkistosta löytyvän vastauksen. Yksittäisistä vastauksista saapumisia oli kertynyt eniten kysymyksille Milloin euro tuli Suomeen 22 279, Mitkä maat ovat Skandinavian maita 14 863 sekä Lumikin seitsemän kääpiön nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 12 179. Suosittuja olivat myös asiakirjamallit, perukirja, Peppi Pitkätossun hevosen nimi, ampiaisten hävittäminen tappamatta, tilavuuden laskeminen, ivan, sarkasmin ja ironian ero ja teoreettinen viitekehys. Kirjastojen palveluistakin kysyttiin, edelleen paljon katsottu kysymys on Missä kirjastoissa voi digitoida vhs-kasetteja, kuten edellisvuonnakin. Asiasanahakemiston etsityin asiasana oli etunimet, sitä seuraavat sukunimet ja nimet.

Uusimmat vastaukset sivua oli katseltu 54 435 kertaa, arkiston hakusivua 25 589 kertaa, asiasanahakemistosivulla oli käyty 7537 kertaa ja kysymyslomakesivulle oli päädytty 26 270 kertaa. Muita kysy-palveluiden luettelon sisältävää sivua oli katseltu 1280 kertaa.

Luvuista käy ilmi, että palveluun päädytään arkiston yksittäisten kysymysten kautta. Kysy-sivun kautta on palveluun tultu 6634 kertaa. Vastausten hakukonenäkyvyys on hyvä, sen parantaminen lienee toimivin tapa lisätä palvelun käyttöä. Arkiston kokonaisselailu on lisääntynyt hieman edellisvuodesta. Uuusimmat vastaukset -, hakusivua ja etusivua on katseltu hitusen vähemmän kuin viime vuonna, joten lisäys on arkiston kysymysten katselun puolella.

Some

Facebook-tykkääjiä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelulla oli 1466, Twitter-seuraajia 374. Facebookissa tuodaan esiin kysymyksiä vastauksineen, aineistosuositteluja sekä muita Kirjastot.fi-palveluita. Kysymyksiä tulee jonkin verran julkaisuina ja viestien kautta, mutta ei paljon.

Twitteriin menevät uudet vastaukset ja jonkin verran muista palveluista lukuehdotuksia ja linkkisuosituksia. Kysy kirjastonhoitajalta –vastaukset leviävät Twitterissä mukavasti.

Vastaajayhteisö

Vastaajien kanssa keskusteltiin kysy-listalla lähinnä käytännön asioista vastaamisessa, pääasialliset aiheet olivat asiakkaiden tietojen poistaminen kysymyskentästä sekä lähteiden mainitseminen vastauksessa. Tieto-lista on edelleen vastaajien ahkerassa käytössä tietopalvelukysymysasioissa. Vastaajatapaamista ei järjestetty, koska se oli tarkoitus järjestää teknisen uudistuksen avuksi. Tekninen uudistus oli vielä alkuvaiheessa eikä tapaamista ole järkevää järjestää ennen testivaihetta.

Vastaaminen palvelussa toimii erinomaisesti, vain aivan suurimmassa kirjastossa on viiveitä. Vastausten laatu on pysynyt hyvänä. Vastaajia on paljon. Vastaajat vaihtuvat kirjaston tilanteen mukaan. Uudet vastaajat perehdytetään omissa kirjastoissa. Yhteisö on siis hyvin vakiintunut ja itsenäisesti toimiva. Toimitus vastaa lähinnä kommenttien kautta tulleisiin lisäkysymyksiin, Kirjastot.fi:n palveluja ja toimintaa koskeviin kysymyksiin sekä pitkään odottaneisiin kysymyksiin.

Kysyjät

Kysyjiltä tulee tasaisesti palautetta vastaajille. Viestit ovat pääsääntöisesti positiivisia sävyltään, vastaajia kiitellään nopeasta ja hyvästä palvelusta, kiitetään työmäärästä ja huolellisuudesta, jota vastauksen laatimiseen on käytetty sekä erityisesti siitä, että tällainen palvelu on olemassa. Myös kommenttien kautta tulee kiitosta palvelun olemassaolosta ja tarpeellisuudesta. Mikäli tekniikassa on katkoksia, kysyjät tiedustelevat vastauksiaan toimituksesta. Muulloinkin tällaista sattuu, mutta melko harvoin. Tästä voidaan päätellä, että yli ajan odottaneista kysymyksistä valtaosa on vain maltillisesti myöhässä ja että suurimmasta osasta lähetetään kysyjälle väliaikatietoa siitä, missä vaiheessa kysymykseen vastaaminen on. Käyttäjäkysely siirrettiin tehtäväksi vuonna 2017, kun uusi käyttöliittymä saadaan julkaistua.

Vaikuttavuus

Kysy kirjastonhoitajalta edustaa palveluita, joita kirjastojen tulee tarjota kansalaisille. Se on maksuton, puolueeton, luotettava taho, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa. Tällaisen palvelun olemassaolo on perusteltua jo siksi, että kirjaston velvollisuus on tukea demokratiaa ja tarjota kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet löytää ja käyttää tietoa. Kysy kirjastonhoitajalta painottaa, että vastaaja on nimenomaan kirjastoammattilainen. Kysyjä tietää, mistä on kysymässä ja keneltä saa vastauksen. Tässä mielessä palvelu poikkeaa perusteellisesti keskustelupalstatyyppisestä tiedon jakamisesta. Asiakkaiden yhteisöllinen osallistuminen on erotettu selkeästi kommentointiosuuteen. Arkiston sisällön hyvä löytyvyys takaa sen, että tiedot ovat käytettävissä ja tarjolla kansalaisille. Mitä enemmän palvelun arkistossa on vastauksia, sitä enemmän tietoa on tarjolla.

Vuosi 2017 tuo tullessaan uuden tekniikan ja ulkoasun. Niiden myötä aletaan katsella kohti tulevaa ja pohtia muita kehittämissuuntia.

Kysy kirjastonhoitajalta on alusta asti profiloitunut kirjaston henkilökohtaisen asiakaspalvelun kautta. Se on edelleen näkyvissä linjassamme, kehittämisessämme ja nimessämme selkeästi. Toistaiseksi aiomme edelleen tarjota juuri tätä palvelua - siitä asiakkaat meitä erityisesti myös kiittävät.

Nina Granlund, Kirjastot.fi-toimitus