Kysy kirjastonhoitajalta 2011

Kysy kirjastonhoitajalta 2011

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun painopistealueita vuonna 2011 olivat palvelun markkinointi ja erikoiskirjastojen osuuden tehostaminen vastaamisessa.

Logo ja linkin levitys

Alkuvuodesta Harri Oksanen toteutti Kysy kirjastonhoitajalta –palveluun uuden logon. Logo otettiin hyvin vastaan, se soveltuu hyvin erinäköisille verkkosivustoille, kuvaa luontevasti palvelun olemusta ja sen huomaa helposti. Logo sisällytettiin Kirjastot.fi:n perustettuun materiaalipankkiin, josta kirjastot ja muut tahot saavat sen helposti käyttöönsä. Vastaajakirjastot päivittivät uuden logon sivuilleen pääsääntöisesti heti, kun se julkaistiin.

Logoa ja palvelun linkkiä tarjottiin kaikille yleisille kirjastoille. Monet ovat vieneet linkin jo sivuilleen, useat ovat aikeissa viedä sen esim. kimpan sivulleen. Lisäksi palvelun linkkiä tarjottiin seuraaville tahoille:

  • Erikoiskirjastot.fi
  • Paikallislehtiin (Paikallislehtien liitto)
  • Kulttuurilehtiin Kultti ry:n kautta (Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto)
  • Ylen nettisivuille
  • Suomen Kotiseutuliittoon
  • Kulttuuria kaikille –sivustoon
  • Helsinginseutu.fi:n
  • Kritiikkiporttiin
  • Suomi.fi:n
  • Helsinki kaikille -projektiin

Logo linkkeineen lisättiin näkymään muiden Kirjastot.fi-palveluiden sivuille sekä emoportaalin joka sivulle. Esitteistä toteutui kirjanmerkki, loput esitteet valmistuvat vuonna 2012.

Uusi logo sovellettiin myös chat-palveluun. Lisäksi Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun etusivun ilme muuttui, kun nappulat, joissa vanhat logot olivat olleet, päivitettiin.

Facebook

Kysy kirjastonhoitajalta –facebooksivu avattiin joulukuussa 2010. FB-sivulla on tuotu esiin palvelun kysymyksiä ja vastauksia, vastaajien kuvausta ja palvelun toimintaa. Sitä kautta on myös vastattu muutamaan asiakkaiden kysymykseen sekä saatu kommentteja ja vastauksia yhteisöstä. Sivulla on tällä hetkellä tykkääjiä 754. Facebook-sivu on selkeästi kuitenkin palvelun näyteikkuna, jota kautta tietoa palvelusta levitetään eteenpäin, kysymyksiin vastaaminen toimii lähes ainoastaan edelleen perinteisessä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa.

Tykkää-nappula lisättiin Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun etusivulle, kun sivu perustettiin. Myöhemmin kaikille Kirjastot.fi:n emoportaalin sivuille on lisätty linkit tutuimpiin yhteisöllisiin palveluihin.

Twitter-syötteet kulkevat edelleen Kirjastot.fi-kokonaisuuden kautta.

Vastaajakaruselli

Vastaajia esittelevä karuselli suunniteltiin palvelun etusivulle esittelemään sekä vastaajia, vastaajakirjastoja että palvelua yleensä. Karuselliin liitettiin kuvia kirjastojen vastaajista, heidän ajatuksiaan tietopalvelutyöstä, kuvia kirjastoista ja erityisesti erikoiskirjastojen aihealueita ja palvelun käyttötapoja. Tarkoituksena on, että vastaajakaruselli korostaa sitä tosiasiaa, että palvelussa tarjotaan henkilökohtaista palvelua sekä myös sitä, että vastaajia on myös monilta erikoisalueilta. Kuvat käsitteli ja osittain myös otti Harri Oksanen. Karusellin julkaistiin vuoden 2011 joulukuussa.

Erikoiskirjastot

Vastaajakarusellin lisäksi erikoiskirjastojen tietämystä pyrittiin käyttämään hyväksi tehokkaammin toimituksessa kohdistamalla kysymyksiä erikoiskirjastoihin. Muille vastaajille tiedotetaan useammin erikoiskirjastojen mukana olosta ja neuvotaan, miten kysymyksiä voi kohdistaa niille. Erikoiskirjastot ovat pääsääntöisesti vuoden 2011 aikana lisänneet palvelun logon sivuilleen. Erikoiskirjastot ovat tiedottaneet omissa yhteisöissään palvelusta ja sen toiminnasta.

 Google-näkyvyyys

Palvelun Google-näkyvyyttä pyrittiin parantamaan. Eri vaihtoehdoista toteutettiin sivun nimeäminen kysymyksen tekstin mukaan (Selaimen title-kenttä ja sivun otsikko).

Markkinoinnin kehittämispäivät kirjastoissa

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa kokeiltiin markkinointikeskusteluja kirjastojen kanssa. Konseptista vastasi Päivi Litmanen-Peitsala yhdessä Nina Granlundin kanssa ja sitä kokeiltiin Rovaniemen kaupunginkirjaston, Lapponica-tietopalvelun sekä Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa. Ajatuksena oli herättää paikallisen kirjaston väessä ajatuksia siitä, miten eri tavoin palvelua voisi paikallisesti markkinoida. Keskeiset ideat olivat palvelun logon ja linkin tarjoaminen paikallisille verkkopalveluille (paikallislehdille, oppilaitoksille, Ylen paikallistoimitukselle, yrityksille) sekä yhteistoiminta-ajatukset edellä mainittujen tahojen kanssa, esim. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun kysymisen ja vastaamisen esittely paikallisradiossa.

Kyselyt

Vuonna 2011 toteutettiin kyselyt sekä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vastaajille että asiakkaille. Niiden pohjalta kerätään kehittämisehdotuksia. Vastaajien kyselyjen pohjalta toteutettiin vuoden 2011 puolella jo vastaajille lähtevien vastaamisen käytäntöihin liittyvien kirjeiden lähettäminen säännöllisesti. Vastaajakirjeissä käsitellään palvelun ajankohtaisia asioita, vastaamiseen liittyviä ongelmia sekä kerrataan erilaisia vastaamiseen liittyviä ohjeita ja käytäntöjä.

Edellisen asiakaskyselyn palautteen pohjalta siirrettiin Linkkikirjaston linkit näkyviin Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun etusivun kysymyslomakkeen alareunaan oikeasta laidasta. Lisäksi lomakkeen kenttien järjestystä muutettiin niin, että kysymyksen lähettäminen on selkeämpää.

Asiakkaat vastaajina

Sen lisäksi, että asiakkaat osallistuivat vastaamiseen kommenttien ja Facebookin kautta, laitettiin selvittämättä jääneitä kysymyksiä palvelun etusivulla näkyvään osallistu vastaamiseen –linkin taakse. Tätä kautta saatiin joitakin vastauksia kysymyksiin, mutta kovin aktiivista toiminnasta ei tullut. Osallistu vastaamiseen –osa laitetaan silloin tällöin näkyviin etusivulle, mutta koska etusivun oikeaan reunaan on sijoitettu uusimmat kysymykset –karuselli, chat-kuvake ja tietoa Kysy kirjastonhoitajalta -facebooksivusta, tilaa ei ole pysyvälle osiolle.

Uudet vastaajakirjastot

Uusia kirjastoja kutsuttiin palveluun Kysy-listan ja Kirjastokaapeli-keskustelulistan kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto (chat), Kuntaliiton kirjasto, Kemiönsaari sekä Karkkila liittyivät mukaan vastaajiksi. Myös Vaasan ammattikorkeakoulu oli mukana palvelussa vuoden 2011 aikana, mutta joutui työvoimapulan vuoksi eroamaan siitä samana vuonna. Uutena perustettuun Musiikki-ryhmään liittyi vastaajia 17 yleisestä kirjastosta ja yhdestä erikoiskirjastosta (Maailman musiikin keskus).

Kysy musiikkikirjastonhoitajalta

Kirjastot.fi:n Musiikkibasaariin sisällytetään Kysy musiikkikirjastonhoitajalta –palvelu, joka toimii Kysy kirjastonhoitajalta - palvelun osana. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa perustettiin vuonna 2011 musiikkivastaajien ryhmä, jolle voi lähettää kysymyksiä tavallisen palvelun kysymyslomakkeen kautta. Ryhmässä on 19 vastaajaa ja vastaamisen koordinoijana (tarvittaessa) toimii Jaska Järvilehto.

Kommentointi

Kommentteja vastauksiin tuli 436. Kommentit olivat tarkennuksia vastauksiin, kiitoksia, kritiikkiä tai uusia kysymyksiä. Uudet kysymykset lähetettiin vastattaviksi palveluun, mikäli niissä oli yhteystiedot, niihin, joista yhteystiedot puuttuivat, vastattiin toimituksessa.

Jonkin verran palautetta lähetettiin myös postitse toimitukseen ja Kirjastot.fi:n yleisen palautelomakkeen kautta.

Chat.

Valtakunnallinen chat-neuvonta jatkoi vuonna 2011 toimintaansa kokeiluluontoisena. Kirjastoja on mukana vastaamassa 20 ja viikoittaiset vastuuvuorot ovat korkeintaan kaksi tuntia pitkiä. Vastaaminen ei kuormita paljon kirjastoja, vastaavasti palvelu on käytössä asiakkailla koko aukiolotuntien ajan. Valtakunnallinen neuvonta oli avoinna 11-17 ja 11-15 . Palvelussa pidettiin kesätauko 2.6.-4.9. ja joulutauko 24.12.-8.1. Valtakunnallisen neuvontachatin toiminta on ollut verrattain rauhallista, mutta koska se ei vaadi suurta resursointia osallistuvilta kirjastoilta, se toimii kätevänä lisänä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa.

Pietarsaaressa toimi valtakunnallisen palvelun lisäksi kirjaston oma kolmikielinen neuvontachat samalla tekniikalla. Sen aukioloajat olivat vuonna 2011 13-16 ma-to.

Helsingin kaupunginkirjaston Kysy online –palvelu siirtyi myös käyttämään Kirjastot.fi:n tarjoamaa teknikkaa vuoden 2011 alussa. Kysy online kuitenkin suljettiin kokonaan syyskuussa 2011.

Chatissa toteutettiin asiakas- ja vastaajakyselyt vuonna 2011.

Tilastot

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa lähetettiin vuonna 2011 3966 uutta vastausta, automaattisesti löytyneitä vastauksia oli saatu 2764:n kysymykseen. Chatissa käytiin vuonna 2011 1185 keskustelua. Aukiolopäiviä kevätkaudella 104, aukiolotunteja 583, keskusteluja 710, keskusteluja per tunti 1,2; aukiolopäiviä syksyllä 79, aukiolotunteja 442, keskusteluja 475, keskusteluja per tunti 1,1. Facebookin kautta vastattiin 11 kysymykseen, kommentteihin lisättiin suoraan 22 vastausta.

Vastauksia Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa toimitettiin yhteensä 7948.

Vastaukset kirjastoittain

 

Aura

1

Brages pressarkiv

0

Deutsche Bibliothek

2

Eduskunnan kirjasto

37

Espoo

203

Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto

2

Heinola

5

Helsinki

908

Hämeenlinna

137

Joensuu

55

Jyväskylä

76

Kajaani

16

Kangasala

13

Karkkila

1

Kauniainen

6

Kava

4

Kehitysvammaliiton kirjasto

1

Kemi

6

Kiiminki

1

Kirkkonummi

20

Kokkola

12

Kotka

18

Kotus

12

Kouvola

52

Kuopio

52

Lahti

125

Lappeenranta

72

Lapponica

6

Lohja

20

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

30

Mikkeli

52

Muhos

3

Nokia

10

Nordicom

2

Nuorisotiedon kirjasto

2

Nurmijärvi

7

Näkövammaistieto

0

Oulu

130

Oulunsalo

6

Pietarsaari

33

Pori

96

Porvoo

17

Pöytyä

2

Rauma

17

Riihimäki

14

Rovaniemi

19

Ruovesi

1

Salo

11

Seinäjoki

75

Suomen Pankin kirjasto

4

Taivalkoski

2

Tampere

486

 Liikenneviraston kirjasto

0

Tilastokeskuksen kirjasto

13

Turku

167

Tuusula

14

Työterveyslaitoksen tietopalvelu

1

Uusikaupunki

2

Vaasa

77

Vaasan ammattiopisto ja aikuiskoulutuskeskus

1

Vantaa

152

Varkaus

2

Vihti

8

Ylöjärvi

5

Toimitus

642

 

Kysymykset kysyjän asuinkunnan mukaan 

Kunta

Kysymyksiä

Helsinki

948

Espoo

265

Tampere

226

Vantaa

215

Turku

123

Oulu

116

Hämeenlinna

112

Lahti

98

Pori

83

Vaasa

62

Lappeenranta

61

Jyväskylä

58

Kerava

57

Seinäjoki

56

Kouvola

52

Kuopio

50

Joensuu

37

Järvenpää

33

Mikkeli

27

Kirkkonummi

26

Rovaniemi

25

Kangasala

24

Lohja

23

Kotka

21

Pirkkala

19

Vesilahti

19

Riihimäki

17

Raahe

17

Iisalmi

16

Naantali

15

Nokia

14

Pietarsaari

14

Salo

13

Rauma

13

Orimattila

13

Valkeakoski

13

Hyvinkää

13

Kajaani

12

Ii

11

Sastamala

11

Nurmijärvi

10

Vihti

10

Virrat

10

Tuusula

10

Hamina

10

Kokkola

10

Lempäälä

10

Laukaa

9

Länsi-Turunmaa

9

Hattula

9

Akaa

9

Heinola

9

Kaarina

9

Tornio

9

Pälkäne

9

Siilinjärvi

8

Orivesi

8

Ilmajoki

8

Haapajärvi

8

Huittinen

7

Imatra

7

Mustasaari

7

Loimaa

7

Kauniainen

7

Porvoo

7

Sipoo

7

Savonlinna

7

Ylöjärvi

7

Äänekoski

6

Tohmajärvi

6

Pornainen

6

Oulunsalo

6

Kemi

6

Kokemäki

6

Kuusamo

6

Janakkala

6

Jämsä

6

Karkkila

6

Hollola

6

Ikaalinen

5

Kärkölä

5

Lapinlahti

5

Muurame

5

Nummi-Pusula

5

Liperi

5

Pieksämäki

5

Rusko

5

Raisio

5

Ulvila

5

Tammela

5

Sotkamo

4

Toholampi

4

Varkaus

4

Vehmaa

4

Sievi

4

Siikajoki

4

Pedersören kunta

4

Oulainen

4

Pudasjärvi

4

Mänttä-Vilppula

4

Nastola

4

Kuhmo

4

Loppi

4

Kontiolahti

4

Hämeenkyrö

4

Forssa

4

Hirvensalmi

4

Haapavesi

4

Eura

4

Kalajoki

4

Joutsa

4

Inkoo

4

Jalasjärvi

4

Isokyrö

3

Juuka

3

Juva

3

Kankaanpää

3

Kauhajoki

3

Eurajoki

3

Alavus

3

Asikkala

3

Haukipudas

3

Hankasalmi

3

Hanko

3

Kerimäki

3

Kiuruvesi

3

Kiiminki

3

Kinnula

3

Loviisa

3

Lieksa

3

Lapua

3

Luumäki

3

Mäntsälä

3

Paimio

3

Siuntio

3

Sodankylä

3

Ruovesi

3

Saarijärvi

3

Ranua

3

Raasepori

3

Pyhäjoki

3

Uusikaupunki

3

Vaala

3

Veteli

3

Vieremä

3

Taipalsaari

3

Urjala

3

Ähtäri

3

Ylivieska

3

Somero

2

Suomussalmi

2

Suonenjoki

2

Sysmä

2

Säkylä

2

Vöyri

2

Punkalaidun

2

Puolanka

2

Pöytyä

2

Rautalampi

2

Paltamo

2

Parikkala

2

Pukkila

2

Polvijärvi

2

Nakkila

2

Mäntyharju

2

Merikarvia

2

Maaninka

2

Mariehamn - Maarianhamina

2

Masku

2

Mynämäki

2

Muhos

2

Lappajärvi

2

Lemi

2

Lieto

2

Liminka

2

Leppävirta

2

Kemiönsaari

2

Kempele

2

Kittilä

2

Kesälahti

2

Keuruu

2

Kemijärvi

2

Kaustinen

2

Keitele

2

Kurikka

2

Hausjärvi

2

Askola

2

Hämeenkoski

2

Kauhava

2

Karvia

2

Kaskinen

2

Kangasniemi

2

Kaavi

2

Kannonkoski

1

Kannus

1

Karjalohja

1

Karstula

1

Joroinen

1

Jämijärvi

1

Isojoki

1

Inari

1

Ilomantsi

1

Iitti

1

Heinävesi

1

Humppila

1

Enonkoski

1

Enontekiö

1

Alajärvi

1

Alavieska

1

Halsua

1

Hartola

1

Kyyjärvi

1

Köyliö

1

Laihia

1

Laitila

1

Koski Tl

1

Konnevesi

1

Kruunupyy

1

Keminmaa

1

Kihniö

1

Kiikoinen

1

Kitee

1

Lumijoki

1

Lavia

1

Multia

1

Muonio

1

Myrskylä

1

Merijärvi

1

Luvia

1

Maalahti

1

Nilsiä

1

Nivala

1

Outokumpu

1

Padasjoki

1

Punkaharju

1

Posio

1

Pelkosenniemi

1

Pertunmaa

1

Pielavesi

1

Rautavaara

1

Ristiina

1

Ruokolahti

1

Pyhtää

1

Pyhäjärvi

1

Salla

1

Rääkkylä

1

Soini

1

Simo

1

Viitasaari

1

Vihanti

1

Taivalkoski

1

Sulkava

1

Tervola

1

Teuva

1

Utajärvi

1

Utsjoki

1

Uurainen

1