Kysy kirjastonhoitajalta 2008

Kysy kirjastonhoitajalta 2008

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vuosi on kulunut semanttisen vastausliittymän parissa: suunnittelussa, testaamisessa, käytön koulutuksessa, käyttöönotossa ja virheiden korjauksissa. Vuosi on ollut täynnä työtä sekä toimituksessa että osallistuville kirjastoille, mutta uudistuksesta selvittiin hyvin ja lopputuloskin näyttää positiiviselta.

Semanttista vastausliittymää alettiin työstää jo keväällä 2007. Syksy 2007 ja kevät 2008 kuluivat semanttisen haun testaamisessa sekä hiomisessa. Siinä löytynee parannettavaa tulevaisuudessakin, kunhan semanttisia välineitä saadaan kehitettyä lisää. Keväällä 2008 järjestettiin toimituksessa laajat käytön koulutukset, joihin kaikki osallistuvat kirjastot kutsuttiin. Tilaisuuksia järjestettiin 9 ja niihin osallistui 84 kirjastolaista ympäri maan. Uusi ylläpito otettiin käyttöön 12.6. ja samalla siirryttiin henkilökohtaisiin vastaajatunnuksiin. Alkuun ongelmia ilmeni aika paljonkin, mutta kesän ja syksyn aikana virheet saatiin korjattua ja pääsimme siirtymään kehittämisehdotusten toteuttamiseen. Julkisella puolella semanttinen palvelu lähti heti alkuun ongelmitta käyntiin ja valmiita vastauksia on käyty katsomassa hyvinkin paljon. Semanttisen seulonnan tarjoaman hakutuloksen lisäksi asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta kommentoida kysymys/vastaus –pareja sekä reitata vastauksia. Kommentteja onkin tullut paljon sekä julkiseen palveluun että toimituksen palautteeseen. Arvioita on annettu yli tuhanteen vastaukseen (palvelu näyttää vain tuhat ensimmäistä, joten tarkkaa lukumäärää ei pääse tällä hetkellä tarkastelemaan). Näistä monissa on useamman lukijan arviointi. Palvelun sisältöä tuodaan edelleenkin esille myös asiasanastohaun ja tarkan haun avulla. Rekisteröityneet käyttäjät saavat omalla tunnuksellaan näkyviin listan kysymistään kysymyksistä ja lähettämistään kommenteista. Kysymyslistassa voi seurata, onko kysymys otettu jo käsittelyyn, sekä lukea valmiita vastauksia. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun yhteisölliset ominaisuudet ovat osoittautuneet varsin suosituiksi ja ovat olleet onnistunut uudistus.

Lähetettyjen vastausten määrä 4107, automaattisesti löytyneiden vastausten määrä 3693, vastausten määrä yhteensä vuonna 2008 oli 7800. Määrästä näkyy, että semanttisen haun (Katso, onko kysymykseen vastattu aiemmin) suosio on suuri ja sitä kautta on löytynyt huomattava määrä vastauksia. Koska palvelu otettiin käyttöön 12.6., voidaan todeta, että automaattisia vastauksia on löytynyt yli puoleen sen jälkeen lähetetyistä kysymyksistä. Lähetettyjen vastausten määrä laski 715. Jonkin verran voidaan työtä säästää tällä tavoin. Arkiston päivityksen rooli muuttuu uuden palvelun myötä tärkeämmäksi. Usein asiakkaat kommentoivat joko julkiseen palveluun tai toimituksen palautteeseen vanhoista linkeistä vastauksissa ja saavat siten vastaukseen ajan tasalla olevia tietoja toimituksen kautta. Kaikille vastaajille on lisätty mahdollisuus päivittää vanhojen vastausten linkkiosoitteita tai vanhentuneita tietoja ylläpidossa.

Suomenkielisiä lähetetyistä vastauksista oli 3852, ruotsinkielisiä 142 ja englanninkielisiä 129. Uusituksen jälkeen automaattinen häiriöposti on jäänyt pois, joten englanninkielisten kysymystenkin määrää voidaan jälleen seurata. Lapsille kanavan kautta on lähetetty 168 kysymystä. Kanavan kautta tulleiden kysymysten määrä on laskenut. Lapsille-kanavan tulevaisuuteen ja lasten kysymiseen tulee kiinnittää huomiota vuonna 2009. Vastaajia on vuonna 2008 ollut yhteensä 469, luku on kasvanut jälleen edellisvuodesta 17 vastaajalla.

66% kysymyksistä vastaus lähetettiin ensimmäisen vuorokauden aikana, 17% kahdessa päivässä, 9% kolmessa päivässä. 8% odotti yli määräajan. Vastausaika on hieman hidastunut. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitäkin, että moniin kysymyksiin, ehkä yksinkertaisimpiin, saadaan vastaus heti painettaessa Katso, onko kysymykseen vastattu aiemmin –nappulaa ja hankalammat kysymykset lähetetään vastattaviksi. Vastausten lähettämiseen ajoissa yritetään vuonna 2009 kiinnittää enemmän huomiota toimituksessa. Alkuvuodesta yli ajan odottavien määrä on näyttänyt nousseen ja kysymykset näyttävät odottavan paljon pidempään palvelussa kuin aiemmin. Kehitys saattaa johtua muiden vastaavien palveluiden käytännöistä, mutta se ei ole missään nimessä hyvä suuntaus ja asiaan yritetään toimituksessa puuttua kuluvana vuonna tehokkaammin.

Avoimeen arkistoon vastauksista tallennettiin 2543 vastausta, suljettuun1579. 62% prosenttia kysymyksistä tallennetaan näkyviin. Julkiseen arkistoon tallennettavien vastausten osuus kasvaa, vaikkakin hitaasti. Edellisvuonna se oli 61%.

Vastaajakirjastoja on tullut palveluumme lisää vuonna 2008: Ylöjärven kirjasto, Pietarsaaren kirjasto, Kauniaisten kirjasto, Tiehallinnon kirjasto. Siitä joutui työvoimapulan vuoksi valitettavasti poistumaan Taideteollinen korkeakoulu, jonka asiantuntemusta jäämme kipeästi kaipaamaan.

Vuonna 2009 Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa tullaan keskittymään esittelyyn ja markkinointiin. Vastaajakirjastoja koulutetaan lisää. Chat on herättänyt kiinnostusta ja sitä testataan muutamassa kirjastossa parhaillaan, joten ehkäpä vuosi 2009 on sen käyttöönottovuosi.

Kirjastokohtaiset tilastot julkaistaan Ylläpidon inforuudussa.

Kiitän vastaajia vuodesta 2008! Osallistumisenne ja panoksenne ylläpidon kuntoon saamisessa kesän ja syksyn aikana on ollut ratkaiseva. Myös positiivinen ja kannustava asenteenne on jaksanut pitää uskon yllä silloinkin, kun moni asia näytti olevan pielessä. Erinomaisen yhteistyön ansiosta solmut saatiin avattua suhteellisen nopeasti. Kehittämistyö jatkuu vieläkin ja pyydänkin edelleen lähettämään kommentteja toimitukseen kaikista huomiotanne kiinnittävistä asioista.

 

Nina Granlund

Kirjastot.fi-toimitus

nina.granlund@kirjastot.fi

050-328 7618