Kysy kirjastonhoitajalta 2007

Kysy kirjastonhoitajalta 2007

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelulla on ollut varsin aktiivinen vuosi 2007. Palvelussa on tehty uraauurtavaa kehitystyötä, se on laajentunut ja sitä on esitelty myös kansainväliselle kuulijakunnalle.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelua esiteltiin seminaarissa ”Informare a distanza 2.0” Firenzessä  12.04.2007. Firenzeen oli kokoontunut Scandicci –instituutin sekä Reggione Toscanan kutsumina joukko tietopalvelutyön sekä verkkotietopalvelun asiantuntijoita keskustelemaan tietopalvelutyöstä verkossa sekä kirjaston uusista haasteista Web 2.0:n näkökulmasta. Puhujia oli Italiasta, Yhdysvalloista, Englannista sekä Suomesta. Turussa Ab Axiell Kirjastot Oy järjesti kansainvälisen seminaarin ”Citizens libraries – Libraries for citizens: needs and expectations” 7.9.2007. Siellä esiteltiin Kirjastot.fi:n yhteisöllisiä ominaisuuksia, myös Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa. Lisäksi 2.11. Kirjastot.fi:ssä kävi Etelä-Korean Kansalliskirjastosta ja ministeriöstä vieraita tutustumassa Kysy kirjastonhoitajalta –palveluun.

Vuoden 2007 aikana palveluun liittyi 10 uutta kirjastoa: Heinola, Kauniainen, Kotka, Lohja, Nurmijärvi, Rauma, Riihimäki, Brages pressarkiv, Kehitysvammaliiton kirjasto, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto. Vastaajakirjastojen määrä kasvaa siis edelleen melko vauhdikkaasti. Mukana vastaamassa on tätä kirjoitettaessa 65 eri tahoa (joista osa koostuu useammasta kirjastosta ja tietopalvelusta), sillä jo tämän vuoden tammikuunkin aikana olemme saaneet lisävoimia palveluun. Mukana on 47 kunnan- tai kaupunginkirjastoa, 16 erikoiskirjastoa tai tietopalvelua sekä 2 korkeakoulukirjastoa. Vastaajia palvelussa oli vuonna 2007 452, eli määrä oli lisääntynyt viime vuodesta 37:llä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vastaajajoukko on yksi Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vahvuuksista sekä kirjastojen, alueellisen ja maantieteellisen kattavuuden puolesta että määrällisesti.

Vastauksia lähetettiin vuonna 2007 4822, eli suurin piirtein saman verran kuin edellisvuonna. Näistä julkiseen arkistoon on tallennettu 61%, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2006. Tässä suhteessa nouseva kehitys siis ilahduttavasti jatkuu. Lapsille-kanavan kautta esitettiin 299 kysymystä, ruotsinkielisten kysymysten määrä kasvoi jonkin verran, englanninkielisten kysymysten määrää on vaikea arvioida poistettujen häirikköpostien vuoksi. Palvelu toimii vankan ja toimivan vastaajajoukon ansiosta nopeasti: tänäkin vuonna suurin osa 71% vastauksista lähti ensimmäisen vuorokauden sisällä, ja yli ajan odotti vain 6%. Näistäkin osalle oli viestitetty muuta kautta, että heidän asiaansa hoidetaan. Tilastot ovat tarkasteltavissa Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun ylläpidossa infoalueen oikeassa yläkulmassa, kohdassa Tilastot.

Myös toimituksen työnjakoa järjestettiin uudelleen: valtakunnallisia toimittajia palkattiin toinenkin, kun havaittiin, että Tuula Valkeapään työmäärä kasvoi liian suureksi yhden ihmisen hoidettavaksi. Jukka Uotila aloitti toisena toimittajana syksyllä 2007.

Alkuvuodesta Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun tiimoilta toteutettiin kaksi kyselyä: kysely palvelun asiakkaille ja kysely palvelussa toimiville vastaajille. Kumpaankin vastasi 54 henkiöä eli saimme yhteensä 108 vastausta. Molemmissa kyselyissä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelu sai käyttäjiltään erinomaisen arvosanan. Myöskin saadut kehitysehdotukset olivat erittäin arvokkaita mm. semanttisen vastausliittymän suunnittelussa. Kyselyistä tehdyt raportit voi lukea Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun ylläpidossa,  infoalueen oikean reunan alimmassa kohdassa Kyselyt.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun valtakunnallinen kehittämispäivä pidettiin 14.9.2007. Paikalle kokoontui 64 osanottajaa eri puolilta Suomea. Asiaa oli paljon: päivän aikana keskusteltiin semanttisen vastausliittymän kehittämisprojektista ja sen ominaisuuksista, Kysy kirjastonhoitajalta -chatin tilanteesta, uusista valtakunnallisista verkkopalveluista sekä Kirjastot.fi -kokonaisuudistuksesta. Myös palvelun käytännön asioista päästiin keskustelemaan iltapäivällä. Kokoontuminen oli varsin onnistunut ja antoisa, vaikkakin jo ehkä liiankin täynnä asiaa. Valtakunnallisen kehittämispäivän asioista ja esityksistä on kooste Kirjastot.fi-sivuston Kirjastoala-kanavalla, kohdassa Koulutus, Kirjastot.fi-koulutus.

Semanttisen vastausliittymän kehittäminen alkoi toden teolla toukokuussa 2007. Ensimmäiset testisovellukset ovat olleet kokeiltavina loppusyksystä. Projekti etenee lupaavasti. Toivon mukaan se saadaan vuoden 2008 keväällä laajempaan testaukseen kirjastoihin. Tarkoitus on ottaa uusi vastausliittymä käyttöön tämän vuoden aikana. Semantiikka näkyy vastausliittymässä niin, että semanttiset työvälineet analysoivat kysymyksen tekstiä ja nostavat esiin käsitteitä tekstistä. Käsitteet peilataan YSO:n kautta asiasanoiksi, joilla tehdään haku Kysy kirjastonhoitajalta –arkistoon. Haun tulos voidaan näyttää asiakkaalle jo hänen esittäessään kysymystä. Merkittävin parannus on kuitenkin se, että vastaaja saa haun tulokset käyttöönsä ylläpitoon ja pystyy näin tehokkaasti hyödyntämään jo tehtyä työtä. Myös asiasanoituksessa semanttisesta työkalusta on iloa, se analysoi kysymys- ja vastaustekstin ja ehdottaa vastaajalle asiasanoja, jos vastaaja näin haluaa. Semanttinen vastausliittymä hyödyntää lisäksi Linkkikirjaston sisältöä hakua tehdessään ja mahdollistaa laaditusta vastauksesta löytyvien linkkien lähettämisen Linkkikirjastoon linkkiehdotuksiin automaattisesti. Myös jatkohaku Tiedonhaun porttiin mahdollistetaan.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun uudistuksessa arkistokortin palautteen lähettämisen mahdollisuutta parannetaan niin, että asiakas saa julkaista palautteensa arkistokortissa näin halutessaan. Tällä tavoin asiakkaat voivat kommentoida myös toistensa palautteita. Toimituksessa on huomattu palautteiden hyödyllisyys: asiakkaat huomauttavat vanhentuneista linkeistä sekä lähettävät arvokasta lisätietoa vastauksiin. Muunlaiseenkin palautteeseen toki tulee valmistautua: palautteiden hallinnointi mahdollistetaan ylläpidosta, joten mahdolliset häirikköviestit saadaan poistettua.

 Kysy kirjastonhoitajalta –chat otettaneen käyttöön keväällä 2008. Se on vielä viimeisiä testauksia vailla ja sitä pilotoidaan useammassa kirjastossa.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun tiimoilta tehtiin viime vuonna selvitys ”Selvitys Helsingin kaupunginkirjaston verkkotietopalvelun uudelleenorganisoinnista: iGS ja Kysy kirjastonhoitajalta”, Nina Granlund, Valtakunnalliset verkkopalvelut (Kirjastot.fi), Rauha Lönn, Helsingin kaupunginkirjaston verkkokirjastoyksikkö. 28.2.2007. Helsingin kaupunginkirjasto totesi, että laajempaan yhteistyöhön ei tällä erää ryhdytä.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelua käsiteltiin laajasti verkkotietopalveluita käsittelevässä artikkelissa Kyllä kirjastonhoitaja tietää, Keskisuomalainen 1.9.2007.

Edessä on mielenkiintoinen vuosi. Ylläpidon uudistus tuo jännitystä elämään, mutta johtaa varmaankin käytännöllisempään ja miellyttävämpään työskentelyyn. Chatin käyttöönotto tuo uusia näkökulmia verkossa palvelemiseen. Yksityiskohdat selviävät vasta asioiden edetessä ja esimerkiksi koulutuksesta, jota varmasti ainakin jossain muodossa kaivataan, keskustellaan myöhemmin.

Toivotan suurta intoa ja iloista mieltä palvelussa toimiville vuodeksi 2008!

Nina Granlund

Kirjastot.fi-toimitus

nina.granlund@kirjastot.fi

050-328 7618