Kysy kirjastonhoitajalta 2006

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vuosikatsaus 2006
 

Vuosi vaihtui ja on aika luoda katsaus siihen, mitä vuonna 2006 tapahtui Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa.

Vuosi alkoi juhlavissa merkeissä, kun 19.1. Kirjastot.fi:n uudet tiedonhakupalvelut julkistettiin ja samalla esiteltiin merkittävimpiä palveluita Tiedonhaku-kanavalla. Näiden joukkoon kuuluu eittämättä Kysy kirjastonhoitajalta –palvelu. Moni toiminnassa vaikuttava oli päässyt mukaan ja ilta kului varsin miellyttävästi. Kysy kirjastonhoitajalta pääsi esiin myös maaliskuisessa Kone vai kaveri –verkkotietopalvelukonferenssissa Robin Forteliuksen esittelemänä.

Vuoden 2006 aikana palveluun liittyivät uusina kirjastoina Muhoksen, Punkaharjun ja Pöytyän kunnankirjastot sekä Suomen Pankin kirjasto, Näkövammaistiedon tietopalveluryhmä (Arla-instituutin tietopalvelu, Näkövammaisrekisterin tietopalvelu, Näkövammaisten kirjasto) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto. Valitettavasti palvelusta joutui eroamaan Museoviraston kirjasto tiukentuneesta rahatilanteesta seuranneen henkilöstöpulan vuoksi.

Semanttinen web alkoi muuttua todellisuudeksi viime vuoden aikana. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun pohjalta valmistui Opas-palvelun prototyyppi. Opas analysoi kysyjän lähettämän kysymyksen, asiasanoittaa sen ja etsii vastausarkistosta aiempia, vastaaviin kysymyksiin laadittuja vastauksia vastaajan hyödynnettäväksi. Opas hakee myös aineistotietokannasta ja Linkkikirjastosta valmiit hakutulokset automaattisesti. Opasta kehitetään vuonna 2007 ja sitä suunnitellaan tarjottavaksi myös asiakkaille. Myös chatia kehitettiin ja testattiin vuonna 2006.

Kysy kirjastonhoitajalta –vastausarkistoon liitettiin syyskuun puolivälissä vastauskortteihin linkki, jonka kautta arkistoa lukevat voivat lähettää palautetta toimitukseen. Palautetta onkin tullut kiitettävästi. Palautteissa huomautetaan osoitteista, jotka eivät enää toimi, annetaan lisävinkkejä kirjallisuudesta sekä kiitetään palvelua. Lisäksi vastausarkiston linkin kautta on tullut uusia kysymyksiä palveluun. Palaute-järjestelmä on selvästi asiakkaiden mieleen. Se on arkistolle hyödyllinen ja lisäksi kirvoittaa uusia kysymyksiä. Näin ollen sitä tulee kehittää.

Tilastoja tarkastellessa voi tehdä havaintoja palvelun suosiosta, toimivuudesta ja toimintatavoistakin. Vuonna 2006 vastauksia laadittiin n. 1000 enemmän kuin vuonna 2005, yhteensä 5029. Tästä voidaan päätellä, että jo ennestäänkin tärkeän tiedonhakupalvelun merkitys kasvaa ja sen kehittämiseen on syytä panostaa. Vastaajia palvelussa oli runsaasti, yhteensä 415, joka näkyi muun muassa siinä, että useimpiin kysymyksiin vastattiin todella nopeasti: 71 % kysyjistä sai vastauksen yhden vuorokauden sisällä. Vain 6 % joutui odottamaan yli luvatun kolmen vuorokauden määräajan, mutta tuokin 6% on tietenkin liikaa. Määräajan kuluessa olisi asiakkaalle aina lähetettävä viesti siitä, että vastausta etsitään vielä. Vastauksista vieläkin liian suuri määrä, 46 %, tallennettiin suljettuun arkistoon. Toki suuri osa suljettuun arkistoon tallennetuista vastauksista myös kuuluu sinne.

Kysymyksiä lähetettiin palveluun ruotsiksi ja englanniksi suurin piirtein saman verran kuin edellisvuonna. Sen sijaan Lapsille-kanavan kautta lähetettyjä kysymyksiä tuli viime vuonna lähes tuplasti enemmän kuin edeltävänä. Lapsille-kanavan kysymyslomaketta ei ole juurikaan mainostettu ja sen näkyvyyttä olisikin ehkä aihetta parantaa. Mikäli selvityksessä oleva kirjastojen lapsille tarjoama oma portaali toteutuu, Kysy-palvelulla on siellä selvästi oma paikkansa.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelu on edelleen vakaalla pohjalla ja toimii loistavasti. Kehityssuunnitelmia on monia: semanttisen Oppaan eteneminen, verkkotietopalvelutyön yhdistäminen Helsingin kaupunginkirjaston sisällä, Vastausarkiston toimittamisen kehittäminen sekä tietenkin vastaajakirjastojen lisääminen. Lisäksi olisi mukava tavata: vuoden 2007 aikana olisi tarkoituksena järjestää valtakunnallinen kehittämispäivä vastaajille.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelusta julkaistiin viime vuonna myös artikkeli, ”Kun etsimääsi ei löydy, kysy kirjastonhoitajalta!” Tietoasiantuntija 5, 2006. Nina Granlund ja Matti Sarmela. Siinä kerrotaan toiminnan lisäksi myös tulevaisuudensuunnitelmista.

Kiitän kaikkia osallistujia viime vuodesta ja toivotan menestystä tälle vuodelle! Muistakaa, että toimituksen puoleen voi kääntyä kaikissa asioissa!

Tilastot 2006

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus

nina.granlund@kirjastot.fi
050-328 7618