Kysy kirjastonhoitajalta 2004

Kysy kirjastonhoitajalta 2004

Vuosi 2004

Vuosi 2004 oli Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun kannalta melko tasainen. Työt sujuivat ilman suurempia kommentteja ja palvelu hoitui aivan erinomaisesti. Vuoden 2004 aikana palvelussa laadittiin vastauksia laadittiin 3514. Eri kielillä saapuvat kysymykset eivät tilastoidu erikseen, joten tarkkoja lukuja eri kielillä saaduista kysymyksistä ei ole. Ruotsinkielisten kysymysten määrä oli silmämääräisesti arvioiden suunnilleen sama kuin aiemmin, englanninkielisten kysymysten määrä näyttäisi olevan nousussa. Lapsille-kanavan kautta kysymyksiä tuli noin 40.

Palveluun liittyi vuonna 2004 Oulunsalon kirjasto ja Joensuun kirjasto palasi tauon jälkeen toimintaan mukaan. Kaikki maakuntakirjastot ovat siis mukana Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa. Tällä hetkellä vastaajakirjastojen joukossa on 34 yleistä kirjastoa ja 2 erikoiskirjastoa.

Julkinen arkisto on ensisijainen varastointipaikka kysymys-vastauspareille. Tästä huolimatta suljettuun arkistoon tallennettiin suuri määrä sellaisia vastauksia, joista olisi muille tiedonhakijoille hyötyä julkisessa arkistossa. Koko vuoden määriä julkisen ja suljetun arkiston osalta en ole vielä laskenut, mutta parin kuukauden otoksen perusteella voidaan todeta, että yli puolet vastauksista tallennettiin suljettuun arkistoon. Ruotsinkielisissä vastauksissa suhde oli sama, mutta englanninkielisiä vastauksia piilotettiin suhteessa vielä enemmän. Tässä on varmaan kyseessä turha rimakauhu. Moni pätevä, julkiseen arkistoon kuuluva vastaus jää suljettuun arkistoon muilta tiedonhakijoilta näkymättömiin.

Käydessäni arkistoa läpi törmäsin muutamaan seikkaan:

- Piilovastauskenttä on jäänyt monelta vastaajalta huomaamatta: tähän kenttään kirjoitetaan tervehdykset asiakkaalle, viestit ja oma nimi, jos sen haluaa asiakkaalle kirjoittaa. Julkiseen arkistoon niitä ei ole hyvä tallentaa.

- Asiakkaiden lähettämiä kysymyksiä voi muokata. 

- Asiasanoituksen suhteen minua on pyydetty muistuttamaan vastaajia seuraavasta asiasta: Jos kysymys ja vastaus liittyvät tietyn kirjaston palveluun ja käytäntöihin (varausten noutamiseen, maksuihin, aukioloaikoihin jne.), on asiasanoituksessa mainittava kirjasto, jota käytäntö koskee. Muuten kysymyksestä ja vastauksesta saa käsityksen, että käytäntö on valtakunnallinen. Jos asiakas ei ole kirjoittanut kysymykseensä tarkoittamansa kirjaston nimeä, se on syytä lisätä myös joko kysymyksen tai vastauksen tekstiin.

Ja muistattehan, että kun Kysy kirjastonhoitajalta –palvelusta vastaava lähtee lomalle, hänelle pitää järjestää sijainen tai ainakin on ilmoitettava toimitukseen, että valvoja tai vastaajat puuttuvat!

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa vuosi 2004 sujui mainiosti: palvelu on vakiinnuttanut asemansa asiakkaiden keskuudessa ja monessa työyhteisössä. Toivotan kaikille menestyksekästä vuotta 2005! Lisäksi kiitän lämpimästä vastaanotosta, jonka sain palatessani takaisin työn pariin hoitovapaalta.

Toimitukseen voi aina ottaa yhteyttä kehittämisasioissa, ongelmatilanteissa ja muutenkin!

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus
nina.granlund@kirjastot.fi
050-3287618