Hankkeen raportit

Ympäristötietoisuuskysely

Hanke toteutti syksyllä 2020 kyselyn kirjastojen ympäristötoimista.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, minkälaista ympäristötyötä kirjastoissa tällä hetkellä tehdään. Vertaavuutta kyselyyn saadaan vuonna 2012 Kestävä kehitys kirjastoissa- hankkeessa laadittuun vastaavaan kyselyyn. 

Tutustu hankkeen ympäristötietoisuuskyselyn vastauksiin kirjastojen ympäristötoiminnasta.

Kirjastojen hiilijalanjälkilaskenta

Hankkeessa toteuttettiin syksyllä 2020 hiilijalanjälkilaskenta 13 pilottikirjaston kanssa. Ilmastovaikutusten selvittämiseksi tarvitaan vastauksia useisiin kysymyksiin, kuten Mitä kirjastojen toiminta on?, Millaisia tiloja tarvitaan? ja Millaisia jätteitä syntyy? Toimintojen määrittely ja siihen perustuva tiedonkeruu olivatkin hiilijalanjälkilaskennan haastteellisimpia vaiheita. Laskennan rajausta työstettiin syksyn aikana useammassa työpajassa. Työpajojen tuloksena hiilijalanjälki ryhmiteltiin kolmen otsikon alle: tilat, logistiikka ja hankinnat.

 Lisätietoa ja tutkimusraportti Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen