Vuoden opinnäyte 2019 -palkitut 

Kirjastonhoitajien säätiö sr on jo vuosia jakanut kirjasto- ja informaatioalan oppilaitosten ehdottamien hyviksi arvioitujen opinnäytetöiden joukosta aina syksyisin valituille 1-7 työlle 500 euron stipendin kullekin. Lisäksi voimme tukea informaatiotutkimuksen seminaareja ja väitöskirjantekijöitä.

Ehdotuksia tuli syksyllä 2019 kolme kappaletta, Oulun yliopistosta kaksi ja Tampereen yliopistosta yksi.Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 23.11.2019 palkita 500 euron stipendillä seuraavat. Saapuneista kolmesta ehdokkaasta päätettiin palkita Oulun yliopistosta Janne Määtän pro gradu –työ ”Maailmankirjallisuuden klassikkosuomennosten elinkaari julkaisutuotannon ja yleisten kirjastojen näkökulmasta tarkasteltuna : esimerkkinä Ranskan kirjallisuus” ja myös Oulun yliopistosta Essi Turusen pro gradu –työ ”Kirjastoammattilaisten tiedontarpeet, tiedonlähteiden valinta ja internetin käyttö arkielämän tiedonhankinnassa”. Ja kolmantena Tampereen yliopistosta Jukka Räisäsen pro gradu –työ ”Alueen yhteisöllinen olohuoneen jatke : sosiaalinen pääoma Kaakkois-Helsingin kirjastojen toiminnassa”. Kullekin myönnettiin siis 500 euron tunnustus.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Tamminen (Etelä-Suomi) ja varapj. Merja Kummala-Mustonen (Pohjois-Suomi) järjestävät stipendien ja kunniakirjojen luovutukset lähiaikoina.

Linkit opinnäytteisiin:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905161717  Räisänen

http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902071169  Määttä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031567  Turunen