Uusi käsikirja Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Sitra on julkaissut käsikirjan "Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita? Keinoja kirjastoille demokratian edistämiseen" osana Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hanketta. 

Käsikirja esittelee keinoja, jotka auttavat kaikkia yleisiä kirjastoja tekemään lakisääteistä demokratiatyötään. Kirjastojen demokratiatyö tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Käsikirjalla on useita kohderyhmiä. Päättäjät saavat käsikirjasta yleisen ymmärryksen keinoista, joita kirjastoissa voidaan hyödyntää kohtaamisten ja vuorovaikutuksen rakentamisessa. Kirjaston henkilökuntaa se auttaa konkreettisesti tarjoamalla keinoja erityyppisten tilaisuuksien järjestämiseen ja yhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden kanssa. Kansalaiset voivat tutustua erilaisiin osallistumisen tapoihin ja inspiroitua niistä.

Käsikirjan tematiikkaa tulee jatkamaan loppukesästä Aluehallintoviraston avustushaku, jolla rahoitetaan kirjastojen demokratiahankkeita.

Uutinen Sitran sivuilla ja linkki käsikirjaan Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita? Anni Ojajärvi, Marianne Tenhula, Solita Jukka Vahti (2021)

Ilmoitus tilaisuudesta AVI: Demokratia-avustuksen hakijoille ensimmäinen kiihdyttämö 10.6.