Satakirjastojen tietueet Melindaan

Satakirjastojen tietokannan lähes kaikki tietueet on siirretty kesäkuussa Melinda-metatietovarantoon. SATA-tietokannasta tuotiin kaikkiaan 1 193 481 tietuetta, joista osakohteettomia ja emotietueita oli yhteensä 348 730 kappaletta, osakohteita 844 751. Tuoduista tietueista 54 % (643 346) löysi vastineensa Melindassa ennestään olevista tietueista, uusien osuus oli 46 % (550 135).

Satakirjastojen Melinda-kuvailijat alkavat tuottaa metatietoa kaikkien kirjastojen yhteisvarantoon elokuussa.

Syksyllä yhteistyöhön tulevat mukaan Heili- ja Lastu-kirjastot. Melindan kate yleisten kirjastojen osalta on jo hyvä, mutta vielä voi tulla mukaan yhteistyöhön!

Lue lisää: Yleisten kirjastojen liittyminen Melindaan.