Monikieliselle kirjastolle Aapiskukko-palkinto

Monikielisen kirjaston aineistot voi tilata omaan paikalliseen kirjastoon.

Kulttuuri- ja kielitietoiset palvelut ovat tärkeä osa maahanmuuttajien kotoutumista ja identiteettiä

Vuoden 2022 Aapiskukko-palkinto myönnetään Helsingin Pasilassa sijaitsevalle Monikieliselle kirjastolle tunnustuksena kulttuuri- ja kielitietoisten kirjastopalveluiden sekä kirjallisuuden tarjoamisesta vieraskieliselle väestölle kaikkialla Suomessa.  Nyt jaettava huomionosoitus on 42. Aapiskukko-palkinto, ja sen myöntäjänä on FinRA eli Finnish Reading Association. Palkinto myönnetään tunnustuksena lukutaitoa edistävästä työstä. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet esimerkiksi  Märta Tikkanen, Kerttu Vuolab, Selkouutiset/LL-bladet, Lenita Pihlaja ja Kustannus Z.
 
Tämän vuoden Aapiskukko-palkinnolla muistutetaan monikielisen kirjallisuuden, kotikielisen kirjallisuuden ja yleensä lukemisen sekä kirjallisuuden merkityksestä kielellisesti ja kulttuurisesti moninaistuvassa Suomessa. Kirjastopalveluiden saavutettavuus omalla kielellä on erittäin merkityksellistä niin kotoutumisen, toisen kielen oppimisen kuin oman identiteetin näkökulmasta ja useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, kuinka lukutaito ja kirjallisuus niin ensi-, toisessa kuin vieraassa kielessä tukevat kaikkien kielten oppimista ja lukutaitoa. Monikielinen kirjasto tarjoaa kirjallisuutta lähes sadalla kielellä niin muille kirjastoille, kouluille ja päiväkoteihin kuin perheillekin kaikkialle Suomeen.
  
Monikielisen kirjaston palvelut eivät  ole vain kirjallisuutta, vaan kirjasto tarjoaa muiden kirjastojen tapaan asiakkailleen musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja. Näin kirjaston materiaalit edistävät kulttuureihin tutustumista ja oman kulttuurin ylläpitämistä useiden kieli- ja kulttuuriryhmien osalta monin tavoin. Lisäksi Monikielinen kirjasto tarjoaa materiaalilainauksen tapahtumia ja toimii aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nykypäivän kirjastot eivät olekaan vain kirjallisuuden tai muun materiaalin varastoja. - Kirjastoissa luodaan yhteyksiä, jaetaan kokemuksia ja ollaan apuna monin tavoin, toteaa Aerila.
 
Monikielinen kirjasto elää ajassa ja vastaa muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi ukrainankielisen materiaalin määrä kasvoi nopeasti ukrainankielisen väestön määrän kasvaessa sotatilanteen myötä. Monissa maissa maksuton ja kaikille tarkoitettu kirjastotoiminta on vierasta. Toivomme, että myös Aapiskukko-palkinnon myötä tietoisuus Monikielisen kirjaston palveluista saavuttaisivat yhä useammat monikielisiä palveluita tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän kanssaan toimivat.
 
Aapiskukko-palkinto myönnetään aina kansainvälisen lukutaitopäivänä 8. syyskuuta, ja palkinto on ollut osa lukutaitopäivää sen alusta eli vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon kriteerit nousevat Unescon nimeämän lukutaitopäivän kriteereistä, sillä päivän tavoitteena on muistuttaa kansainvälistä yhteisöä lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lukutaidon merkityksestä puhuminen on keskeinen osa FinRAn toimintaa, sillä yhdistyksen tavoitteena edistää monipuolisesti ja monialaisesti kielellisiä kommunikaatiotaitoja ja oppimista niin Suomessa kuin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Jäsenistöön kuuluu opettajia kaikilta koulutusasteilta sekä aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita. Palkinto Monikieliselle kirjastolle luovutetaan Pasilan kirjaston tiloissa perjantaina 9.9.2022 klo 13. Tervetuloa! 

FinRan verkkosivut, joissa myös tietoa Aapiskukko-palkinnosta.

Aapiskukko-palkinnosta: Juli-Anna Aerila (julaer@utu.fi / 0445183314) tai Jan Hellgren (jan.hellgren@karvi.fi

Monikielisestä kirjastosta: Riitta Hämäläinen (riitta.hamalainen@hel.fi / 09-310 85 402) tai Eeva Pilviö (eeva.pilvio@hel.fi /  09-310 85 460)