Minna Halonen: Tasa-arvoisten e-kirjastopalveluiden tulisi olla kaikkien saatavilla

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Minna Halonen Iin kunnasta pitää hienona asiana sitä, että Suomeen on tulossa kuntien yhteinen e-kirjasto. 

”Idea koko Suomen yhteisestä e-kirjastosta on mitä parhain. Tasa-arvoisten e-kirjastopalveluiden tulisi olla kaikkien saatavilla. Tasa-arvohan on kirjastopalvelujen perusajatuskin”, sanoo Halonen.

Minna Halonen kirjaston kirjahyllyjen välissä kirja kädessään
Minna Halonen työskentelee Iin kunnan kirjasto- ja kulttuurijohtajana.

Vajaan 10 000 asukkaan Iin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja kuuluu OUTI-kirjastokimppaan. E-kirjastopalveluja Iin asukkaat saavat tällä hetkellä Pohjoisen eKirjaston kautta. E-kirjastopalvelut ovat siis jo nyt Iissä ja muissa Pohjoisen eKirjaston alueen kunnissa varsin hyvät.

”Meidän täytyy kuitenkin ajatella koko Suomea. Jos miettii valtakunnallisuuden hyötyjä, niin näkisin suurimpana etuna neuvotteluyhteyden kustantajiin. Isolla toimijalla on enemmän painoarvoa ja näin meillä olisi toivottavasti mahdollisuus saada enemmän aineistoa lainattavaksi e-kirjastoon. E-kirjasto on eri asia kuin kaupalliset lukuaikapalvelut ja toivottavasti kustantajat sen ymmärtävät”, Halonen pohtii.

Halonen ei osaa vielä sanoa sitä, lähteekö Ii mukaan yhteiseen e-kirjastoon heti vuoden 2024 alussa. Päätöksiä asiasta tehdään syksyllä. Eniten mietityttää se, miten siirtymävuodet ratkaistaan.

”Pohjoisen eKirjastossa jatkuu osa e-aineistosopimuksista vuoden 2026 loppuun asti. Siirtymävuodet ja mahdollinen kustannusten nousu mietityttävät kuntapäättäjiä. Myös sitä pohditaan, miten e-palvelujen kokonaisuus jatkossa muodostuu. Yhteinen e-kirjasto tarjoaa e- ja äänikirjat sekä etäkäyttöiset digilehdet. Me mietimme myös sitä, miten saamme elokuvat, musiikkiaineistot ja kirjastotilassa luettavat e-lehdet mukaan. Kenties Pohjoisen eKirjasto voisi tarjota jatkossa niitä e-aineistoja, joita koko Suomen yhteinen e-kirjasto ei ainakaan vielä alkuvaiheessa tarjoa”, hän sanoo.

Minna Halonen pitää tärkeänä sitä, että kuntapäättäjät saavat riittävästi tietoa kirjaston tarjoamista palveluista. Hän on käynyt lautakunnassa esittelemässä e-kirjastoasioita ja lähettänyt kuntapäättäjille suunnatun, e-kirjastohankkeen tekemän infopaketin Iin päättäjille. Halosen mukaan päättäjät ovat olleet vaikuttuneita siitä, että kirjasto tarjoaa myös e-aineistoja. Monelle se on ollut uutta tietoa. Hän kokeekin, että päättäjille on tärkeää kertoa kirjaston uusista palveluista ja muistuttaa heitä siitä, miksi kirjasto ylipäätään on olemassa. 

Iissä on totuttu tekemään yhteistyötä. Pohjoisen eKirjasto alkoi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteistyöstä ja myöhemmin mukaan liittyivät myös Lapin kirjastot.

”Eivät pienten kuntien kirjastot pystyisi tarjoamaan e-kirjastopalveluja ilman yhteistyötä. Itse työskentelen sekä kirjasto- että kulttuurijohtajana eikä meillä ole kovin paljon työntekijöitä. Pienille kirjastoille yhteistyö on elintärkeää. Suomessa on todella paljon pieniä kuntia ja kirjastoja, jotka aivan erityisesti hyötyvät yhteisestä e-kirjastosta”, Halonen sanoo.

Minna Halosen mielestä on todella tärkeää, että kirjasto pysyy ajan hermolla ja on yksi varteenotettava vaihtoehto e-aineistojen tarjoajana. Tällä hetkellä e-aineistojen tarjonta ei ole ihan sitä mitä toivottaisiin ja pelkona onkin, että kirjasto jää kehityksen kelkasta.

”Meidän tulee tarjota nykyaikaisia palveluja. Totta kai yhteisessä e-kirjastossa on asioita, jotka vielä mietityttävät. Se on auetessaan vielä kehitysvaiheessa. Sekin mietityttää, miten asiakkaat ottavat vastaan vahvan tunnistautumisen, kun he ovat nyt tottuneet kirjautumaan e-kirjastoon kirjastokortilla. Toisaalta moniin digitaalisiin palveluihin vaaditaan nykyään vahvaa tunnistautumista. Myös kustannukset mietityttävät, koska taloustilanne on monissa kunnissa tiukka”, Halonen tiivistää. 

Tämä kirjoitus on osa e-kirjastohankkeen juttusarjaa. E-kirjastohanke julkaisee eri kuntien ja kirjastokimppojen edustajien ajatuksia yhteiseen e-kirjastoon liittymisestä.  

Teksti: Marjo Haatainen / e-kirjastohanke