Makupalat.fi 2020

Makupalat.fi

Makupalat.fi on yleisen kirjaston tuottama kokoelma sellaista luotettavaa verkkomateriaalia, jota kirjasto voi suositella tiedonlähteen etsijälle. Se on ainoa väline, jolla yleiset kirjastot yhdessä voivat muodostaa kokoelman ja pääsyn tietoon verkkomateriaalien osalta. Erityisesti se tukee tietopalvelutyötä. Pääsy tietoon ja tietopalvelun tarjoaminen, tiedon hankinnan ja käytön tukeminen sekä ohjaaminen ovat kirjaston tehtäviä lain mukaan. Ajankohtaiset tapahtumat maailmalla ovat nostaneet valitettavan räikeästi esiin sen, että tiedonlähteiden luotettavuuden arvioiminen on osalle verkon käyttäjistä ylivoimainen tehtävä. Siksi luotettavien lähteiden kerääminen erilliseksi, rajatuksi kokoelmaksi tiedonhaun tarpeisiin on aivan ensisijaisen tärkeää.

Perustoiminta

Makupalat.fi:ssä jatkettiin normaalia toimintaa: vanhoja linkkejä päivitettiin ja poistettiin, asiasanoitusta  ja kategorioita muokattiin ja järjesteltiin uudelleen. Uusien linkkien kuvailua jatkoi Kirjastot.fi-toimituksen lisäksi Tiina Gräsbeck Pasilan kirjastosta yhden työpäivän verran viikossa. Toimituksessa Makupalat.fi:stä vastaa Nina Granlund, ruotsinkielistä materiaalia kokoelmaan vie myös Anna-Maria Malm. Vuoden lopussa kuukauden ajan ruotsinkielistä materiaalia lisäsi korkeakouluharjoittelija Kristina Brushane.

Sisältöprojektit

Eduskunnan kirjaston Elki-hakemiston siirtäminen Makupalat.fi:n pysähtyi eikä Elki ole enää käytettävissä verkossa.

Paikallisen tiedon kohennusprojektia tehtiin Oulun kirjastossa.

Korona sai aikaan useamman sisältöprojektin toimituksessa. Ensinnäkin luotiin molemmilla kielillä korona-paketit, jotka sisältävät tärkeät linkit aiheesta tietoa etsivälle. Lisäksi etsittiin runsas määrä materiaalia, josta voi nauttia etänä: konsertteja, taidenäyttelyitä, museoiden virtuaalikokoelmia, elokuvia, esitelmiä. Tekemistä etsittiin sekä aikuisille että lapsille. Vapaasti luettavat e-kirjat, joita on aina ollut merkittävä määrä Makupalat.fi:ssä, tuotiin esiin näkyvämmin. Myös koronan aiheuttamiin henkisiin huoliin kiinnitettiin huomiota, tehtiin kokoelmat Mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista sekä arvoista ja koronapysähdyksen mahdollisuuksista. Selkokieliseen ja viittomakieliseen materiaaliin luotiin pikalinkit. Koulujen etätyön avuksi koottiin Oppimateriaalit-osa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Ruotsinkielistä materiaalia tuotettiin samoista aiheista ja samalla tavoin. Lisäksi vuoden lopussa saimme kuukauden ajaksi avuksemme korkeakouluharjoittelija Kristina Brushanen, joka etsi ja lisäsi erityisesti ruotsinkielistä materiaalia Länkbiblioteket’iin. Vuonna 2021 Länkbiblioteket’n sisältö on yksi painopistealueistamme.

Musiikki-kategorian sisältöä korjattiin kattavasti, samoin Kirjastot ja tiedonhaku. Arkistot. Jälkimmäisen rakenne muutettiin. Musiikin rakenteeseen keskitytään vuonna 2021.

Tiedonhaun ammattiosaaminen ja tiedonlähteiden tuntemus

Erityisen merkittävää vuonna 2020 oli pyrkimys lisätä Makupalat.fi:n näkyvyyttä kirjastojen tietopalvelutyötä tekeville. Relevanttien lähteiden löytäminen ja tunnistaminen on nykypäivänä selvästi hankalampaa myös kirjastossa työskenteleville. Valitettavan usein näkee, että kirjaston ammattilaiset tukeutuvat lähteisiin, jotka eivät poraudu asiaan tarvittavan syvällisesti eivätkä ole juuri sen luotettavan julkaisijan materiaalia, jota kuuluisi osata suositella. Nämä lähteet on koottu Makupalat.fi-kokoelmaan, joka on tarkoitettu sekä kaikkien tiedonlähteitä etsivien että kirjaston tietopalvelussa työskentelevien käyttöön. Siksi olisi ensisijaisen tärkeää, että kirjastoammattilaiset seuraisivat Makupalat.fi:n uutta sisältöä aktiivisesti.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastaajille rakennettuihin Uuden vastaajan pakettiin ja Tiedonhaun pakettiin on nostettu esiin Makupalat.fi.

Kysy-listalla ryhdyttiin julkaisemaan viikoittain Opastusta vastaamiseen -sarjaa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastaajille. Siellä esitellään aina kolme tuoretta tiedonlähdettä Makupalat.fi:stä.

Loppuvuodesta ilmestyi ensimmäinen Kirjastot.fi:n Tiedonhaun uutiskirje, jossa esitellään myös Makupalat.fi:n sisältöjä, uusia tiedonlähteitä ja ajankohtaisia kokoelmia. Tiedonhaun uutiskirjeen tuotanto alkaa toden teolla vuonna 2021, jolloin kirjettä julkaistaan joka kuukausi. Tiedonhaun uutiskirje.

Kirjastot.fi:n Tiedonhaun opastus -kokonaisuus uusittiin vuonna 2020. Siellä on Makupalat.fi tärkeässä osassa. Tiedonhaun opastukseen lisättiin havainnollisia tiedonhakuja aitojen tietopalvelukysymysten pohjalta. Myös näissä on Makupalat.fi-sisältöjä. Tiedonhaun opastus.

Makupalat.fi on liitetty myös Digituki-hankkeen materiaaleihin, jotka löytyvät Kirjastot.fi:n Digiopastus-sivulta.

Makupalat.fi:n uusia linkkejä voi edelleen seurata RSS:na ja Twitterin kautta.

Makupalat.fi ja koulut

Keväällä, kun koulut siirtyivät etäopetukseen, koottiin Makupalat.fi:n erillinen kokonaisuus Oppimateriaalit, johon kerättiin oppimateriaalit oppiaineittain. Educa-messujen toivomusten pohjalta tehtiin sivullinen valmiita hakuja opettajille ja koululaisille.

Käytettävyys

Makupalat.fi:n tekninen uudistus ei vieläkään toteutunut, joten saavutettavuuden toteutus siirtyy vuodelle 2021.

Käytön opastukseksi luotiin ohjeet Makupalat.fi: Miten käytän. Niissä on ohjeiden lisäksi myös esimerkkihakuja.

Messut ja koulutukset

Makupalat.fi oli mukana messuilla ja koulutuksissa. Erityisesti koulumaailmaan sen sisältö sopii hyvin. Educa-messut ehdittiin vielä vuonna 2020 järjestää normaalisti ja siellä kerättiin kävijöiltä palautetta aiheista, joista aineistoa toivottiin. Palautteiden pohjalta rakennettiin valmiita hakuja opettajille ja koululaisille Makupalat.fi:n. 

Näkyvyys muualla ja yhteistyö

Makupalat.fi on nostettu näkyviin tiedonhakuosassa useamman Finna-kirjaston sivuilla, esim. Outi-kirjastoissa.

Sisältöyhteistyö Kirjastot.fi:n muiden palvelujen osalta jatkui. Tiedonhaun ammattiosaamisen palvelujen lisäksi se on mukana Kirjallisuusupokkeessa ja Kirjasammon sekä Kirjastokaistan aineistojen oheismateriaalina. Myös Docventures-kokoelmat luotiin jälleen yhdessä Kirjasammon ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Käynnit

Makupalat.fi:ssä käyntien määrä on pysynyt suunnilleen samana. Selvä piikki näkyy käytössä maalis- ja toukokuun välillä, etenkin koronaa koskevan tiedon kohdalla. Istuntojen keskimääräinen kesto on edelleen korkea, 3:20 min. Alkuvuodesta näkyy selvä muutos myös siinä, miten palveluun on tultu: hakukoneiden kautta on palveluun saapunut 47% kävijöistä (vuonna 2019 58%), suoraan sivulle 35% (sama kuin vuonna 2019), viitteiden kautta 14% ja sosiaalisen median kautta 4% kävijöistä. Viitteiden ja sosiaalisen median kautta saapuneiden kävijöiden määrä on kasvanut edellisvuodesta selvästi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Makupalat.fi:n korona-paketti löytyi Kirjastot.fi:n etusivun ja tiedotteiden korona-infosta. Loppuvuodesta luvut ovat palautuivat muilta osin suunnilleen edellisvuoden asetelmaan, lukuun ottamatta viitteiden kautta saapuneiden määrää: hakukoneiden kautta saapui 57%, suoraan 31%, viitteiden 12% ja sosiaalisen median kautta alle puoli prosenttia. Viitteiden kautta saapujista on 40% tullut Kirjastot.fi:n kautta (näistä 28% etusivun, 55% Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun kautta, 3% digiopastus-sivulta, 5% yhteensä kirjastot ja korona -sivun sekä tiedotteen kautta), 16% eKirjaston. Edelleen kävijäkunta käyttää palvelua pääosin pöytäkoneelta 80%, mobiilista 16% ja tabletista 4%.

Alla olevat tilastot on jouduttu kävijöiden ja sivustoistuntojen sekä -katselujen kohdalta arvioimaan, sillä loppuvuodesta palveluun on kohdistunut kävijäpommitusta Aasiasta, joka on varsin todennäköisesti bottihyökkäystä. Samoin yllä tehdyistä analyyseistä on jätetty nuo ajankohdat huomiotta. 

Lukuja

• Uusia linkkejä: 999 suomenkielistä, 213 ruotsinkielistä.
• Linkkejä yhteensä (14.1.2021): 15867, ruotsinkielisiä 1924. 
• Uusia kokoelmia: 27, ruotsinkielisiä 5.
• Sivustoistunnot: 255 748. Sivustoistunnoissa näkyy piikkinä valtava määrä käyntejä Aasiasta, Kambodzasta, Japanista ja Etelä-Afrikasta, joten kun suurin osa näistä tulleista kävijöistä poistetaan, istuntoja on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna n. 170 000.
• Käyttäjät: 180 617. Kun yllä mainituista maista tulleiden kävijöiden luvut muutetaan loppuvuodesta vastaamaan suunnilleen alkuvuoden lukuja, käyttäjiä on 88 600.
• Sivun katselut: 425 609, piikki poistettuna eli laskettuna istunnot x 2,03 sivua per istunto, katseluja jää 345 100.
• Suosituimmat uusista kokoelmista: 
Korona, 3189, 
Katsele kuuntele konsertteja, ohjelmia ja esityksiä, 3274 
ja ruotsinkielisistä 
Corona Covid-19, 1184, 
Umgås och håll möten på distans, 640.
• Suosituimmat haut ja kategoriat: Etusivun jälkeen käytetyin on pikalinkki Suomalaiset sanomalehdet, Korona-kokoelma, pikalinkki Sääennusteet, Aiheet-listaus, tarkka haku Perunkirjoitus, kategoria Suomalaiset sanomalehdet, haku laulun sanat ja kategoria E-kirjat. Erityisesti koronan ja e-kirjojen osalta käytössä on näkyvissä selvä piikki maalis-toukokuun välillä.

 

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus
Makupalat.fi
Kysy kirjastonhoitajalta