Makupalat.fi 2019

Makupalat.fi 2019

Makupalat.fi on kirjastojen yhteinen tiedonhaun lähteiden kokoelma. Sen vahvuuksia ovat lähdekriittisyys ja rajallinen koko, uusien tiedonlähteiden jatkuva arvioiminen ja lisääminen kokoelmaan sekä monesta näkökulmasta kootut paketit ajankohtaisista aiheista.

Sisältö

Vuoden 2019 aikana Makupalat.fi:n sisältöä on uusittu kategorioittain. Vanhoja linkkejä poistettiin paljon yhdistämisen jälkeisessä suursiivousurakassa ja joiltain osin olennaista materiaalia puuttui. Kokonaisuudesta on käyty läpi noin kolmasosa. Kategoriarakennetta korjattiin edelleen tietyiltä osin. Myös luokituksia kohdistettiin täsmällisemmin. Ylimmät kategoriat ovat koosteita toimituksen suosittelemista aineistoista. Niitä on myös uusittu niiden kategorioiden osalta, joissa sisällön lisäämisprojekti on tehty.

Ylläpidon ohjeet kirjoitettiin.

Paikallismateriaalin uusimisessa pyydettiin osallistumista kirjastoilta, erityisesti alueellisilta kehittämiskirjastoilta. Oulu on käynyt ryhdistämässä oman alueensa sivustoja ja aiheesta on keskusteltu muutaman muunkin kirjaston kanssa.

Uusia linkkejä on Makupalat.fi:n viety vuoden 2019 aikana 642, joista 531 on suomenkielistä ja 111 ruotsinkielistä. Uutta materiaalia tallentavat Tiina Gräsbeck Pasilan kirjastosta (yhden työpäivän viikossa), Nina Granlund Kirjastot.fi:stä, sekä ruotsin kielellä Anna-Maria Malm Biblioteken.fi:stä. He myös poistivat vanhaa materiaalia, korjasivat muuttuneita osoitteita sekä muita tietoja. Rikkinäiseksi ilmoitettuja linkkejä korjattiin säännöllisesti. Linkkejä on yhteensä tällä hetkellä 15 607.

Sisältöyhteistyö

Eduskunnan kirjaston Elki-hakemiston tulevaisuutta mietittiin yhdessä Eduskunnan kirjaston kanssa. Yksi vaihtoehto olisi siirtää Elkin sisältö Makupalat.fi:n. Eduskunnan kirjaston työntekijävaihdosten vuoksi keskustelut katkesivat syksyllä 2019. Olisi erittäin hyvä, että valikoitu lakimateriaali säilyisi kuvailtuna verkossa käyttäjille. Erityisesti tällaisen erityistiedon sisällön arviointi ja oikean lähteen löytäminen ovat todella haastavia tehtäviä.

Käynnit

Vuonna 2019 istuntoja Makupalat.fi:ssa oli 170 470, sivun katseluita 351 186. Käyttäjiä oli 88 905. Hakukoneiden kautta palveluun tuli 57,6% käyttäjistä, suoraan 34,7% ja viitteiden kautta 7,0%. Sosiaalisen median kautta on tullut 0,6%. Hakukoneiden kautta palveluun löytäneiden määrä on noussut kymmenellä prosentilla viime vuodesta. Tämä on normaali trendi ja kertonee siitä, että uusia, satunnaisia käyttäjiä on enemmän kuin aiemmin. Viitteiden kautta tulleet ovat löytäneet Makupalat.fi:n Kirjastot.fi:n kautta (23,63%), eKirjaston kautta (17,29%), Kysy.fi:n kautta (4,62%). Virroissa on tapahtunut selkeä muutos, Kirjastot.fi:n kautta saapuneiden määrä on noussut huomattavasti, kun taas Helmet.fi:n kautta tulleiden määrä on kutistunut erittäin paljon. Kirjastot.fi:n kautta saapuneet tulevat suurimmaksi osaksi Kysy kirjastonhoitajalta -vastausten linkkien kautta.

Makupalat.fi:ssa vierailun keskimääräinen pituus on pidempi kuin muissa Kirjastot.fi:n sisältöpalveluissa (3:46). Tästä voisi päätellä, että ne henkilöt, jotka Makupalat.fi:tä käyttävät, viihtyvät siellä ja ovat ilmeisesti löytäneet sieltä jotain kiinnostavaa. Makupalat.fi:ta käytetään varsin paljon pöytäkoneilta, noin 58,96% käytöstä. Sujuvan mobiilikäytön parantaminen onkin teknisen parannustyön keskeisenä kohteena tulevassa uudistuksessa.

Materiaaleista olivat katsotuimpia sanomalehdet, postinumerohaku, laulut ja sanoitukset sekä asiakirjamallit. Näiden kategorioiden sisältöjä pidetään tehostetusti ajan tasalla. Kokoelmista katsotuimpia vuonna 2019 olivat Naisen asema, Digiopastusta, Minna Canth, Lintuharrastus, Muovi ja 1918 kansalaissota.

Sosiaalinen media

Makupalat.fi:llä on oma Twitter-tili, jonka kautta levitetään uusia linkkejä, kokoelmia ajankohtaisista aiheista sekä muiden toimijoiden merkittäviä tiedonlähteitä. Seuraajia oli vuoden 2019 lopulla 567. Tviittien näyttökerrat vaihtelevat kuukaudessa 10,6 tuhannesta 26,2 tuhanteen.

Eniten näyttökertoja (19 507) on uuden linkin tviitillä 100 syytä matkailla Suomessa, se on myös uudelleentviitattu useamman kerran ja tykätty, mutta yhtään klikkausta sivulle ei kuitenkaan ole tätä kautta tullut. Toiseksi näytetyin on uuden Docventures-kauden aloitustviitti, joka on kerännyt 8 363 näyttökertaa, paljon toimintoja, tykkäyksiä, profiilin klikkauksia, uudelleentviittauksia, avainsanojen klikkauksia ja tietojen laajennuksia (yht. 16), mutta ei yhtään linkin klikkausta. Eniten linkin klikkauksia ovat aiheuttaneet Outi-kirjastojen tiedonhakusivua esittelevä tviitti (10) sekä Docventures-sisältöihin liittyvä Onko totuutta enää olemassa - @Makupalat -kokoelma apuun faktantarkastukseen jne. 11 klikkausta. Profiilia on katseltu eniten Docventures-aloituksen sekä Finna-tiedonhakusivujen avaamisen aikaan. Erityyppinen sisältö aiheuttaa selkeästi erityyppisiä reaktioita. Niitä on syytä analysoida tarkemmin.

Lukumäärät ovat pieniä, mutta Makupalat.fi:n kaltaisen ammattityössä tarvittavan sisällön levittäminen on juuri tällaisessa ympäristössä merkittävää. Erityisen tärkeää olisi palvelun tunnetuksi tekeminen.

Tekniikka

Makupalat.fi:n saatiin https-osoite. Info-osan tietotekstiä parannettiin sekä metatietoja lisättiin hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Sivuston rakennetta ja sen käytettävyyttä parannettiin infoteksteillä: jokaisen kategorian yläosaan lisättiin sen nimi sekä tieto siitä, miten sisältöä löytyy lisää. Tämä oli erityisesti tarpeen mobiilinavigoinnissa. Ratkaisu ei ole optimaalinen, mutta ilman rakenteellista uudistusta muuta ei voida tehdä.

Kokonaisuudistus on erittäin tarpeellinen ja kiireellinen tehtävä. Sitä ei vieläkään saatu toteutettua vuonna 2019. Sivuston saavutettavuus korjataan myös uudistuksen yhteydessä.

Näkyvyys

Makupalat.fi:n näkyvyyttä Kirjastot.fi:n etusivulla on hieman parannettu niin, että Tiedonhaun osioon on luotu samanlainen rakenne kuin Kirjasampoa ja Musiikkikirjastot.fi:tä esitteleviin osioihin. Näin osa näyttää edustavammalta ja kiinnittää toivon mukaan enemmän huomiota. Kuitenkin Makupalat.fi on edelleen hyvin alhaalla Kirjastot.fi:n etusivulla ja jää valitettavan syrjään.

Sisältöjä on toimitettu yhdessä Kirjastot.fi:n muiden sisältöpalvelujen (Kirjasampo, Kirjastokaista) kanssa kirjallisuusupokkeeseen jo useamman vuoden ajan ja hyvä yhteistyö jatkuu edelleen. Upoke löytyy useamman kirjaston kirjallisuussivulta. Sisältöyhteistyö Kirjastot.fi:ssä on muutenkin aktiivista, palvelut linkittävät materiaalia toisista palveluista aktiivisesti ja sosiaalisessa mediassa sisältöjä markkinoidaan ja levitetään yhdessä.

Makupalat.fi:n sisältöä on tuotu esiin Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun uuden vastaajan tiedonhaun paketissa. Erityisesti tietopalvelun vastaajien toivoisi tutkivan Makupalat.fi:n sisältöä. Sieltä löytyy apu monen kiperän kysymyksen selvittelyyn. Makupalat.fi:n uusimmat linkit ovat mukana Vastaajien opastus -sarjassa, joka sisältää viikoittaisen tietoiskun Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastaajille.

Finna-kirjastojen tiedonhakuosassa Makupalat.fi on hyvin esillä. esim. https://outi.finna.fi/Content/tiedonhaku. Toivon mukaan hyvät tiedonlähteet löytävät käyttäjänsä tätäkin kautta. Myös Kirjastot.fi:n tiedonhakukanavan sisältöjä on uusittu ja Makupalat.fi:n sisältöjä on nostettu paremmin esiin.

Vaikuttavuus

Makupalat.fi:n kaltaisen painokkaita lähdeaineistoja sisältävän kokoelman merkitys ja tarve kasvavat koko ajan. Suurin osa hakukoneilla tietoa hakevista tyytyy ensimmäisten tulosten joukossa olevaan sisältöön, vaikka siinä ei olisikaan paras ja luotettavin tieto aiheesta. Tutkimusten mukaan juuri kukaan ei käy edes hakutuloksen sivulla kaksi, saati sitten syvemmällä.

Erityisesti kirjastoalan ammattilaisen tulisi ymmärtää, että hakukone ei aina nosta ensimmäiselle hakutulossivulle käytettäväksi sopivinta lähdettä. Varsinkin tietopalvelussa esitettävät kysymykset koskevat hyvin suurelta osin juuri sitä tietoa, joka ei tule helpoimman kaavan kautta näkyviin. Näin ollen tiedonlähteiden tuntemus on erittäin merkittävä asia ja tietenkin tiedonlähteiden kokoelma Makupalat.fi suuri apu tässä työssä.

Makupalat.fi:n kaltainen palvelu on myös ensisijaisen tärkeä koulumaailmalle. Opettajat tarvitsevat nopeasti listauksia hyvistä tiedonlähteistä sekä vaihtoehdon, jonka pariin opastaa oppilaat Wikipedia-hakuteoksen sijaan tai ainakin lisäksi. Koululaisille, joiden tiedonhaun taidot ovat juuri kehittymässä, valikoitujen lähteiden kokoelma on varsin tarpeellinen. Makupalat.fi:tä esitelläänkin vuosittain Educa-messuilla, joilla sen vastaanotto on hyvin positiivista.

Makupalat.fi:n arvoa on syytä mainostaa kaikille tiedonhakijoille, erityisryhmille, kouluille, ikääntyneille ja maahanmuuttajille. Erityishuomio on kiinnitettävä kirjastoihin, joissa tiedonlähteiden tuntemus on olennainen osa ammattitaitoa ja asiantuntemuksen perusta.

Nina Granlund
Makupalat.fi

Kirjastot.fi-toimitus