Makupalat 2018

Makupalat.fi on kirjaston tuottama linkkihakemisto. Se sisältää verkkomateriaalia, jonka sisältö on arvioitu sellaiseksi, että kirjasto voi suositella sitä luotettavan tiedonlähteen etsijälle.

Makupalat.fi:ssä oli vuoden 2018 lopussa 16298 linkkiä. Linkkien määrää on tarkoitus vieläkin rajoittaa, päämääränä on koota rajattu määrä tasokkaita linkkejä, ei mahdollisimman montaa linkkiä. Hyvin merkittävä osa toimintaa on ollut aina uusien verkkosivujen seuranta ja vieminen Makupalat:fi:n. Vuonna 2018 uusia linkkejä lisättiin 438 suomenkielistä ja 65 ruotsinkielistä. Uusia linkkejä vievät Tiina Gräsbeck Pasilan kirjastosta, Nina Granlund Kirjastot.fi-toimituksesta ja Anna-Maria Malm ruotsinkielisiä Biblioteken.fi-toimituksesta. Sama väki poisti vanhaa materiaalia, korjasi muuttuneita osoitteita sekä muita tietoja. Rikkinäiseksi ilmoitettuja linkkejä korjattiin säännöllisesti.

Vuoden 2018 aikana Nina Granlund ja Tiina Gräsbeck kävivät lisäksi läpi kategoriarakenteen ja korjasivat siinä olevia puutteita ja epäloogisuuksia. Lisäksi samassa yhteydessä käytiin läpi, mitkä YKL-luokat kuhunkin kategoriaan oli liitetty ja korjattiin epäloogisuuksia. Seuraavaksi kategoriat käydään läpi niin, että niihin lisätään materiaalia, jota puuttuu. Siivoustyössä poistettiin paljon tavaraa. Tarkoitus on lisätä relevantit puuttuvat sivustot niiltä osin kuin aukkoja on. Tämä työ aloitettiin 2018, se jatkuu vuonna 2019.

Vuonna 2018 istuntoja Makupalat.fi:ssa oli 177 898. Hakukoneiden kautta palveluun tuli 49,5% käyttäjistä, suoraan 42,1 % ja viitteiden kautta 7,8%. Sosiaalisen median kautta on tullut 0,5%. Viitteiden kautta tulleet ovat löytäneet Makupalat.fi:n eKirjaston kautta, Kysy.fi:n kautta ja Helmet.fi:n kautta. Makupalat.fi:ssa vierailun keskimääräinen pituus on huomattavasti pidempi kuin muissa sisältöpalveluissa (3:36). Tällä hetkellä ainoastaan monihaussa viihdytään pidempään. Koska sivustossa ei ole ollut mitään hitautta, tästä voidaan päätellä, että ne henkilöt, jotka Makupalat.fi:tä käyttävät, tutustuvat sisältöön ja näin ollen ilmeisesti löytävät sieltä jotain kiinnostavaa.  

Materiaaleista olivat katsotuimpia sanomalehdet, asiakirjamallit ja postinumerohaku. Näiden kategorioiden sisällöt on päivitetty ja niitä pidetään tehostetusti ajan tasalla.

Makupalat.fi:ssä kehitettiin toiminnallisuuksia vain vähän, koska Kirjastot.fi:n koodaripulan vuoksi ei alustaa voitu vaihtaa uudempaan. Alusta pitäisi päivittää pikimmiten, myös näkyvyys hakukoneiden hakutuloksissa paranisi. Https-osoite puuttuu. Uusia linkkejä ei pystytä tuomaan esiin yhtenä kokonaisuutena, koska niillä ei ole omaa erillistä sivua. Niitä ei voi siis postata esimerkiksi somessa tai uutiskirjeessä automaattisesti, vaan esim. viikon linkit tai kuukauden linkit täytyisi koota käsin. Tähän ryhdytään vuonna 2019. Kokoelmien sivua ei saada uudistettua. Sitä muokattiin vuonna 2018 niin paljon kuin pystyttiin, sivuun lisättiin aakkosellinen listaus kokoelmista. Sen sijaan kokoelmia ei ole vieläkään saatu haun piiriin sivuston omassa haussa eivätkä ne nouse juurikaan näkyviin Google-haussa. 

Kokoelmat sisältävät arvokasta tietoa monesta aiheesta. Sosiaalisessa mediassa ne leviävät melko aktiivisesti. Vuoden katsotuimpia kokoelmia olivat 1918 kansalaissota, Ilmastonmuutos, Kesä ja Apua väkivaltatilanteessa. Kaikkien aikojen katsotuin on edelleen Pääsiäinen, seuraavaksi katsotuimmaksi nousi 1918 kansalaissota. Kokoelmat näkyvät Kirjastokaistan ja Kirjasammon kanssa toimitettavassa kirjallisuusupokkeessa kirjastojen sivuilla. Lisäksi niitä levitetään Twitterissä ja Facebookissa Kysy kirjastonhoitajalta -sivun kautta. Kokoelmat voisivat näkyä enemmän myös yksittäisten kirjastojen sivuilla. Finna-kirjastoille rakennettiin vuoden 2018 aikana tiedonhakusivun malli. Siinä näkyvät myös Makupalat.fi:n uudet linkit ja uudet kokoelmat. Ensimmäinen tiedonhakusivun käyttöön ottanut kirjasto on Outi-kirjasto. Luultavasti tiedonhakusivu tulee leviämään laajemmalle Finna-kirjastoihin lähivuosien aikana. Tämä todennäköisesti tuo Makupalat.fi:n arvokkaalle sisällölle lisää näkyvyyttä sekä kirjastoissa että kirjaston käyttäjien keskuudessa.

Makupalat.fi on ikävä kyllä jäänyt sivurooliin Kirjastot.fi-etusivulla. Sivu on sisäänmenoväylä palveluihimme, mutta Makupalat.fi näkyy etusivulla vain yhtenä otsikkona ja teemalinkkeinä. Tätä asiaa pitäisi ehdottomasti pystyä parantamaan vuoden 2019 aikana.

Makupalat.fi on juuri sellainen palvelu, jota Suomen kirjastot sanovat tarjoavansa ja jollaista kirjastoilta yhteiskunnassa odotetaan, ihan lain pykälänkin mukaan. Se sisältää verkkomateriaalia, joka on käyty läpi ja todettu luotettavaksi. Makupalat.fi:n arvokas sisältö täytyisi saada tunnetummaksi. Tällä hetkellä tekninen pysähtyminen on ollut este näkyvyyden parantamiselle. Idealistalla riittää asioita, joita parantamalla palvelun näkyvyys paranee ja käyttö lisääntyy. Toivon mukaan niitä päästään toteuttamaan vuonna 2019.

Nina Granlund
Makupalat.fi
Kirjastot.fi-toimitus