Kysy kirjastonhoitajalta toimintakertomus 2022

Kysy kirjastonhoitajalta

Kysy kirjastonhoitajalta on Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Kysymyksiin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Palvelun ydintehtävä on löytää sopivia tiedonlähteitä tiedonhakijalle.

Palvelulupaus

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on toiminut verkossa vuodesta 1999 lähtien. Se on alusta asti profiloitunut tietopalveluksi ja palvelutapamme on säilynyt hyvin samanlaisena koko ajan. Palvelulupaus uudistettiin vuonna 2021. Vuonna 2022 kokoonnuimme tarkastelemaan, onko lupauksen uudistuksesta ollut hyötyä vastaustyössä. Kokouksessa todettiin, että palvelulupauksen tekstit info-osassa ja kysymyslomakkeen täyttöohjeessa ovat hyvät. Myös Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun usein kysytyt kysymykset -kokoelma koettiin hyödylliseksi. Kesän aikana jouduimme kuitenkin uuden ilmiön eteen. Kysymyksiä alkoi tulvia paikoitelleen niin tiheään tahtiin, ettei niihin pystytty enää vastaamaan. Jouduimme ilmoittamaan info-tekstissä, ettei kaikkiin kysymyksiin pystytä tällä työväellä normaalin työajan puitteissa vastaamaan. Tilanne vaihtelee jaksoittain ja kunnittain. Sovimme vastaajien kanssa, että asiaa käsitellään valtakunnallisessa kokouksessa keväällä 2023. Samalla keskustelemme siitä, tarvitsemmeko toistuvien kysymysten vastauspankin.

Lakko

Kirjastoalalla oli varsin erikoinen kevät, sillä suuri osa kirjaston työtekijöistä osallistui lakkoihin. Lakko vaikutti kaikkeen kirjaston toimintaan, myös Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Osallistuvien kirjastojen väestä valtaosa oli lakon piirissä joko maaliskuussa tai huhtikuussa. Lakossa olevien kirjastojen osalta palvelu oli suljettu.

Vastaajat

Vastauksia lähetti vuoden 2022 aikana 244 vastaajaa 62 eri kirjastosta. Palvelussa toimi vastaamista valvomassa ja tukemassa Kirjastot.fi:n suunnittelija Nina Granlundin lisäksi valtakunnallinen toimittaja, Jukka Uotila.

Vastaajien opastus ja tuki

Vastaajien opastukseen ja tiedonhaun opetukseen rakennetut tukipalvelut koostuvat useammasta osasta:
Uuden vastaajan paketti
Tiedonhakupaketti
Opastusta vastaamiseen sarja, sähköposti ja Teams-tietoiskut
Kyselytunnit
Kirjastot.fi:n Tiedohaun opastus
Tiedonhaun opastuksen esimerkkitiedonhaut
Tiedonhaun uutiskirje

Vuonna 2021 Opastusta vastaamiseen -sarjassa testattiin vakiintuneiden sähköpostitietoiskujen lisäksi Teams-tietoiskuja. Niissä kävi aktiivinen määrä osallistujia, joten Teams-tietoiskut otettiin vakituiseksi osaksi sarjaa.

Palvelussa kokeiltiin vuonna 2022 uutta vastaajien tukimuotoa, kyselytuntia kevään ja syksyn päätteeksi. Touko- ja joulukuussa järjestetyillä kyselytunneilla toimituksen suunnittelija päivysti Teams-linjalla 45 minuutin ajan. Tuolloin sai tulla kysymään asioista, jotka ovat epäselviä tai askarruttavat. Kokeilu osoittautui hyödylliseksi, kyselytunneilla nousi esiin useampia asioita, joita on hyvä käsitellä isommallakin väellä, esimerkiksi valtakunnallisessa kokouksessa ja sähköpostilistalla. Kyselytunnit lisätään toimituksen palvelukäytäntöihin.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelua esiteltiin Savonlinnan ja Lapin kirjastojen etäkahveilla. Kertauskoulutusta vastaajille kirjaston toivomista aiheista järjestettiin Kuopion kaupunginkirjastossa.

Viimeisestä edellisvuoden uusien vastaajakirjastojen koulutuksesta järjestettiin loppukeskustelu.

Vastaajakirjastot

Palvelun laadun ja toiminnan kannalta vastaajien asiantuntemuksen lisäksi on tärkeää vastaajien määrä. Vuoden 2022 aikana erityisesti Helsingin kaupunginkirjaston vastaaminen oli epätasaista ja useat kuukaudet kuormittivat kohtuuttomasti toimitusta, jopa siinä määrin, että kaikkia kysymyksiä alkoi olla mahdoton hoitaa. Tästä syystä oli erittäin tervetullut uutinen, että Helsingin kaupunginkirjaston vastausorganisaation uudistus eteni suunnittelussa niin pitkälle, että se saadaan käyttöön vuoden 2023 alussa. Kysy kirjastonhoitajalta -toimitus osallistui suunnitteluun.

Edelleen kuitenkin osa kunnista puuttuu palvelusta. Näidenkin kirjastojen asiakkailla on oikeus saavuttaa lähikirjastonsa myös tätä kautta. On tärkeää muistaa, että tietopalvelu on kirjastolaissa määritelty yleisen kirjaston tehtäväksi. Monessa yhteydessä on todettu, että tietopalvelu on siirtynyt suurelta osin verkkoon. Verkossa se yleisten kirjastojen osalta keskittyy olennaisesti Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Niinpä kirjastojen, jotka eivät vielä toimi vastaajina palvelussa, olisi syytä tarkastella asiaa hyvin vakavasti. Alla olevasta Kysymykset kunnan mukaan -listasta kannattaa tutkia, millainen määrä asiakkaita jää ilman oman kunnan palvelua.

Vastausten määrä

Vuonna 2022 lähetettiin vastaus 6299 uuteen kysymykseen, näistä suomenkielisiä oli 6045, ruotsinkielisiä 185 ja englanninkielisiä 69. Vastausten määrä on laskenut laskenut edellisvuodesta vain 134:llä, vaikka keväällä lakko sulki palvelun ja vaikka jouduimme huomaamaan, että emme pysty vastaamaan osaan kysymyksistä. Tästä voidaankin päätellä, että vastausmäärää ei tällä määrällä henkilökuntaa voida enää kasvattaa.

Julkiseen arkistoon tallennettiin 3931 vastausta, suljettuun 2368. 54% kysymyksistä vastattiin ensimmäisen vuorokauden aikana.

Facebookin, Twitterin, toimituspostin ja palautteen kautta on vastattu arvioilta noin 20:n kysymykseen. Kommentteja oli tullut 1560. Tilastoihin on tavattu arvioida jatkokeskustelut, n. 5% vastauksista. Todellinen vastausten määrä on siis nämä kaikki yhteen laskien 8273.

Sivukäynnit

Sivustolla otettiin evästeet käyttöön 28.6. Sivukäyntien määrät koko vuodelta on laskettu alkuvuoden lukumääristä niin, että määrä 1.1.-27.6. on jaettu päivien määrällä ja näin saatu päiväkäyttö kerrottu loppuvuoden päivien määrällä. Palvelussa oli näin laskien istuntoja vuonna 2022 2 319 050, sivunkatseluja 3 225 843 ja käyttäjiä 1 966 579. Palvelun käyttö olisi näiden lukujen mukaan pysynyt suunnilleen samana kuin edellisvuonna, hienoisesti laskenut. Joka tapauksessa jyrkkä käyntien lisääntyminen näyttäisi taittuneen. Tästä eteenpäin tilastojen vertailu tulee olemaan varsin vaikeaa ja vaatii suunnittelua.

Alkuvuoden tilastojen perusteella yhä suurempi osa kävijöistä, 94%, on tullut palveluun hakukoneiden kautta. Suoraan palveluun tulleita on 5%, viittausten ja sosiaalisen median kautta alle prosentti kutakin. Viitteiden kautta palveluun päätyneistä suurin osa on saapunut Facebookista. Keskimääräinen istunto on alle minuutin 00:46, joka on luontaista käytölle. Palveluun löydetään hakukonehaun kautta ja kysymyksen ja vastauksen silmäily on nopeaa. Kävijöistä 66% käytti mobiililaitetta, 4% tablettia ja 30% pöytäkonetta. Mobiilikäyttö on lisääntynyt jälleen.

Näkyvyys

Merkittävin näkyvyys, kuten yllä olevista tilastoistakin huomaa, on edelleen hakukonenäkyvyys. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa se on erittäin hyvä. Lisäksi useat vastaukset käsittelevät asioita, joista ei suomen kielellä muuta tietoa verkosta löydy, jolloin ne nousevat tietenkin korkealle hakutuloksessa.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on nostettu esiin monessa palvelussa. Kirjastot.fi:n Tiedonhaun opastus -osassa on tiedonhakutehtäviä, jotka pohjautuvat Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastauksiin. Ne on uusittu vuonna 2022. Vastaukset näkyvät Kirjastot.fi:n uutiskirjeissä. Tiedonhaun uutiskirjeessä nostetaan esiin aiheeseen sopivia kysymyksiä tai kokoelmia, Kirjallisuuskirjeessä kirjallisuutta koskevia kysymyksiä.

Kysy kirjastonhoitajalta toimii erillisenä palveluna eKirjastossa, Kirjasammossa ja Musiikkikirjastot.fi:ssa. Niiden kautta voi lähettää kysymyksiä ja seurata uusia vastauksia.

Yleisten kirjastojen Finna-sivuilla on tarjolla kysymisen mahdollisuus kirjallisuus-, musiikki-, tiedonhaun sekä/tai lasten sivulla.

Lisäksi vastauksia ja kysymyskokoelmia on löydettävissä kirjastojen sivuilta, Kirjasammon, Makupalat.fi:n ja Kirjastokaistan sisällöistä, Wikipedian ja Ylen artikkeleista sekä yleisten keskustelufoorumien palstoilta.

Twitterissä palvelulla on 1395, Facebookissa n. 2300 seuraajaa.

Kysy kirjastonhoitajalta -kokoelmien sarja

Syksyllä aloitettiin uuden kirjallisuuskysymyskokoelmasarjan julkaisu. Aiheena on kaunokirjallisuus, jossa on eläin pääosassa. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa julkaistiin loppusyksystä 2022, kaksi osaa jäi julkaistaviksi vuoden 2023 puolella. Sarjaan kuuluu neljä kokoelmaa:

Koirakirjoja - kirjoja, satuja ja runoja koirista
Eläinkirjoja - kirjoja, satuja ja runoja eläimistä
Hevoskirjoja - kirjoja, satuja ja runoja hevosista
Kissakirjoja - kirjoja, satuja ja runoja kissoista

Tekniset muutokset ja korjaukset

Vuonna 2022 toteutettiin rekisteriselosteen mukainen 2 vuotta vanhempien tietojen poisto ylläpidosta.

Lukuja

Vastaukset kirjastoittain (vähintään 10 vastausta)
Kirjastot.fi 1249 (Nina Granlund, Jukka Uotila)
Helsinki 1292
Oulu 672
Tampere 625
Espoo 460
Turku 373
Jyväskylä 310
Vantaa 192
Lahti 115
Pori 96
Seinäjoki 84
Hämeenlinna 78
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 71
Kuopio 70
Eduskunnan kirjasto 59
Joensuu 51
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 39
Kouvola 34
Lieksa 33
Rovaniemi 28
Mikkeli 27
Tilastokirjasto 24
Nurmijärvi 24
Porvoo 23
Kajaani 23
Kotka 22
Lappeenranta 20
Vaasa 20
Rauma 19
Lohja 14
Uusikaupunki 13
Kurikka 13
Heinola 13

Kysymykset kunnan mukaan (kunnat, joista on tullut vähintään 20 kysymystä)
Helsinki 1458
Oulu 447
Espoo 436
Jyväskylä 398
Siilinjärvi 306


Tampere 296


Turku 243
Vantaa 234
Suomen ulkopuolella 183
Lahti 101
Kuopio 96
Hämeenlinna 85
Pori 69
Lempäälä 60
Joensuu 55
Seinäjoki 54
Mikkeli 48
Kouvola 47
Kerava 44
Reisjärvi 43
Salo 41
Hamina 41
Lappeenranta 37
Järvenpää 37
Nokia 37
Kotka 36
Hyvinkää 33
Rovaniemi 33
Kajaani 31
Vaasa 28
Mäntsälä 25
Kirkkonummi 25
Kaarina 24
Ylöjärvi 24
Sastamala 23
Porvoo 22
Naantali 22
Rauma 21
Nurmijärvi 21
Riihimäki 20
Lohja 20
Heinola 20

Nina Granlund, Kirjastot.fi-toimitus