Kuntaliiton yleiskirje aiheettomista lainauskorvausvaateista

Kunnille on esitetty hämääviä ja perusteettomia korvausvaatimuksia teosten lainattavaksi tarjoamisesta. Kuntaliitto on lähettänyt tästä kirjeen kuntiin. On hyvä, että kaikissa kunnissa informoidaan laskuja käsitteleviä.

Kuntaliiton kirje Perusteettomia lainauskorvausvaateita kuntien kirjastoille