Korkeakoulukirjastojen sulkemisesta AVI-tietoa

Pitääkö myös korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetyt tilat sulkea? Voidaanko oppilasvalinnat pitää korkeakoulujen tiloissa?

Tilojen sulkeminen ei lähtökohtaisesti koske yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus,- kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla. Lisäksi opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa korkeakoulujen tiloissa noudattaen asianmukaisia varotoimia.

Etäopiskelun ja tutkimustyön turvaamiseksi painetun aineiston rajoitettu lainaustoiminta korkeakoulujen kirjastoissa niiden ollessa suljettuna sallitaan toteutettuna siten, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan.

Korkeakoulujen tilat voidaan pitää osittaisessa käytössä, jotta korkeakoulut voivat järjestää opiskelijoiden opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä opetusta, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena. 

Opetuksessa tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Lue asiasta tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Sivuilla on runsaasti yksityiskohtaista tietoa ja ohjeistusta korkeakoulujen tilojen käytöstä ja mm. opiskelijavalintojen toteuttamisesta.