Kohti metatietovisiota -projektin tilannekatsaus

Kirjastoaineistojen kuvailu on mullistumassa kuluvan vuosikymmenen aikana. Muutoksen moottoreina ovat linkitetyn datan tietomalli, sitä tukeva BIBFRAME-formaatti ja tietomallia soveltava metatietovaranto Melindan uusi alusta. Muutosten myötä mahdollistuu RDA-kuvailusäännöstön monipuolinen hyödyntäminen. 

Uudistukset vaikuttavat koko metatiedon ekosysteemiin, myös yleisissä kirjastoissa tehtävään kuvailutyöhön, tiedonhakuun ja kokoelmatiedon käyttöön. Muutosten läpivienti edellyttää tulevina vuosina henkilökunnan koulutusta ja järjestelmien päivitystä sekä sen pohdintaa, miten kuvailutyö on järkevää organisoida uudessa tilanteessa. 

Muutoksia ja niihin varautumista on ennakoitu keväästä alkaen Kohti metatietovisiota -projektissa, ja sen tuloksia (pdf) esiteltiin yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa 16.11.2022. Projektissa on kuvattu yleisten kirjastojen kuvailun infrastruktuuria, keskusteltu tietokantaa ylläpitävien kirjastojen ja kimppojen kanssa sekä tavattu keskeisiä yhteistyökumppaneita: Kansalliskirjastoa, metatiedon tuottajia ja kirjastojärjestelmien toimittajia sekä tutkailtu Ruotsissa sovellettavaa kuvailutyön organisointimallia.

Näiden selvitysten pohjalta on laadittu kolme alustavaa mallia sille, miten kuvailutyö voidaan uudistuvassa kokonaisuudessa organisoida. Vaihtoehdoissa olennaista on se, kuinka tiivis integraatio Melindaan kirjastoilla on: perustuuko se replikointiin, yhteiseen tallennusalustaan vai yhteiseen metatietovarantoon. Jatkossakaan ei kaikkien yleisten kirjastojen ole tarpeen olla osa Melindaa, vaan tietueita voidaan poimia sieltä entiseen tapaan.

Yleisten kirjastojen neuvoston kanta oli, että projektille tarvitaan jatkoa. Turun kaupunginkirjasto on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta jatkoprojektille. Sen keskeinen tehtävä on edellä mainittujen vaihtoehtoisten toteutustapojen tarkentaminen ja arviointi eri näkökulmista: kustannusvaikutukset, työnkulut ja työn organisointi, yhteistyön koordinointi, linkitysten alustava mallintaminen sekä osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät näkökulmat. Projektissa tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden, erityisesti Kansalliskirjaston kanssa. Lisäksi arvioidaan metatietoon liittyviä tekijänoikeuksia ja sopimustilannetta sekä kartoitetaan e-aineistojen metatietoon liittyviä tarpeita ja tarjontaa.

Tavoitteena on täsmentää kuvailuyhteistyön tiekarttaa niin, että kuvailun ekosysteemin eri toimijoiden on mahdollista suunnitella omaa lähivuosien toimintaansa sen pohjalta.

Turun kaupunginkirjasto hallinnoi projektia, ja sen ohjausryhmään kuuluvat Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto, Rebekka Pilppula (pj.), Turun kaupunginkirjasto, Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, Niina Salmenkangas, Tampereen kaupunginkirjasto ja Matti Sarmela, VAKE. Projektin asiantuntijaryhmänä toimii yleisten kirjastojen nimittämä metatietoryhmä

Lisätiedot: projektipäällikkö Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto, puh. 044 907 2943, kaisa.hypen@turku.fi