Kirjastonhoitajien säätiön Vuoden opinnäyte 2018 

Kirjastonhoitajien säätiö sr on jo vuosia jakanut kirjasto- ja informaatioalan oppilaitosten ehdottamien hyviksi arvioitujen opinnäytetöiden joukosta aina syksyisin valituille 1-7 työlle 500 euron stipendin kullekin. Lisäksi tänä vuonna olemme tukeneet informaatiotutkimuksen seminaaria ECIL 2018 Oulussa ja väitöskirjantekijä Markus Rytinkiä.

Ehdotuksia tuli syksyllä 2018 mukavasti, kuusi kappaletta: Åbo Akademista yksi, Oulusta 1+3 eli kummastakin koulutuspaikasta ja Turun AMK:sta kolme kappaletta. Tampereen yliopistosta ja Seinäjoen AMK:sta ei tällä kertaa kummastakaan.
 
Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2018 palkita 500 euron stipendillä seuraavat:

Saapuneista kuudesta ehdokkaasta päätettiin palkita Turun AMK:sta Anna-Maija Saariahon työ ”Kirjastopalveluja muistisairaille”, Oulun yliopistosta Juho Sarkkisen pro gradu –työ ”Tapahtumatuotannon johtaminen yleisissä kirjastoissa” ja kolmantena myös Oulusta Laura Mustaniemen pro gradu –työ ”Kelluvan kokoelman toteutus, vaikutukset ja soveltuvuus suomalaisissa kirjastoissa henkilökunnan näkökulmasta”. Kullekin siis 500 euron tunnustus.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Tamminen (Etelä-Suomi) ja varapj. Merja Kummala-Mustonen (Pohjois-Suomi) järjestävät stipendien ja kunniakirjojen luovutukset lähiaikoina. Pyydämme palkittavia kertomaan töistään.

Linkit opinnäytteisiin: 
Anna-Maija Saariaho, Kirjastopalveluja muistisairaille 
Juho Sarkkinen, Tapahtumatuotannon johtaminen yleisissä kirjastoissa 
Laura Mustaniemi, Kelluvan kokoelman toteutus, vaikutukset ja soveltuvuus suomalaisissa kirjastoissa henkilökunnan näkökulmasta 

Timo Tamminen, KHS hallituksen puheenjohtaja