Kirjastojen usein kysytyt kysymykset liittyen e-kirjaston avaamisen siirtymävaiheeseen

Kuntien yhteinen e-kirjasto avataan asiakkaille tiistaina 23.4.2024 UNESCO:n kansainvälisenä kirjan ja tekijänoikeuksien päivänä sekä Kirjan ja ruusun päivänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämä e-kirjastohanke päättyy vuoden 2023 lopussa, jonka jälkeen e-kirjaston kehittäminen siirtyy Kansalliskirjastoon perustettavaan e-kirjastoyksikköön.

Siirtymävaiheesta on tiedotettu kirjastojen johtajia ja heille lähetetty sähköposti on herättänyt lisäkysymyksiä. Tässä vastauksia niihin kysymyksiin.

1. Mikä tulee olemaan e-kirjaston hinta vuodelle 2024?

Vuosimaksu täydeltä vuodelta on 0,7 euroa kuntalaista kohti, josta kunnat maksavat vain kahdeksan kuukauden osuuden vuodelta 2024. 

2. Pääsevätkö kaikki kunnat 23.4.2024 yhtä aikaa kuntien yhteisen e-kirjaston jäseniksi?

Kyllä pääsevät. Tekninen liittymisprosessi alkaa tätä ennen ja siihen on syytä varata yhteisesti aikaa. 

3. Milloin valmistuvat ne aineistot, jotka tarvitaan päätöksentekoon? Eli sopimusluonnos ja siihen liittyvät tietosuojaliitteet, jotka nykyisin kunnissa vaaditaan.  

E-kirjastohanke lähettää ensin sopimusluonnokset kuntiin kommentoitavaksi ja tämän jälkeen valmiit sopimukset liitteineen kuntien allekirjoitettaviksi. Sopimus on saman sisältöinen kaikille mukaan liittyville kunnille. Kommenttikierroksen on määrä tapahtua loppuvuoden aikana ja kunnat allekirjoittavat sopimuksen oman aikataulunsa mukaisesti.

4. Onko mahdollista liittyä e-kirjastoon vain osittain siten, että kirjojen osalta tulisimme mukaan heti aloituksesta, lehtien osalta tulisimme vasta vuoden 2025 alusta. Voidaanko kuntien maksuosuutta tämän johdosta pienentää?

E-kirjaston perusajatuksena on tarjota kaikille suomalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää yhtä laajaa e-aineistokokoelmaa eli lukea e-kirjoja, kuunnella e-äänikirjoja ja lukea e-lehtien digitaalisia näköisversioita. Tämän vuoksi jonkun aineiston hankkiminen e-kirjaston kautta ja toisen aineiston jättäminen pois ei ole mahdollista. Kaikkia aineistoja käytetään yhdellä sovelluksella, joten jonkun aineiston käytön poissulkeminen yksittäiseltä kunnalta ei myöskään teknisesti ole mahdollista.

5. E-kirjastohankkeen kirjastojen johtajille lähettämässä viestissä sanotaan, että kuntien on tehtävä päätökset vuoden 2023 lopussa tai 2024 alussa. Tämän ei pitäisi olla sidottua. Kuntien päätöksenteossa menee materiaalin saamisen jälkeen useita kuukausia, koska asiasta on tehtävä ainakin lautakuntatason päätös, odotettava valitusajat ja vielä otto-oikeudet. 

Kunta voi tehdä päätöksen haluamassaan aikataulussa. On kuitenkin kunnan edun mukaista päästä käyttämään palvelua heti sen avauduttua. Vuoden 2024 vuosimaksu peritään 8 kuukaudelta, seuraavien vuosien 12 kuukaudelta, liittymiskuukaudesta riippumatta.

6. Missä vaiheessa tapahtuu kuntien sitoutuminen e-kirjastoon?

Kunta sitoutuu e-kirjastopalveluun allekirjoittaessaan sopimuksen. E-kirjastohanke lähettää ensin sopimusluonnokset kuntiin kommentoitavaksi ja tämän jälkeen valmiit sopimukset kuntien allekirjoitettaviksi. Kommenttikierroksen on määrä tapahtua loppuvuoden aikana ja kunnat allekirjoittavat sopimuksen oman aikataulunsa mukaisesti. Palvelu käynnistyy 23.4.2024.

7. Milloin työryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu?

Työryhmien toiminta käynnistetään jo loppuvuoden 2023 aikana ennen e-kirjastohankkeen päättymistä. Haku työryhmiin on parhaillaan käynnissä ja hakea voi 31.10.2023 mennessä. Lisätietoja e-kirjastohankkeen uutisesta

8. Miten tilastointi e-aineistojen lainauskorvausta varten hoidetaan jatkossa?

E-aineistojen kirjastolainoista maksetaan jatkossa lainauskorvausta. Yhteisen e-kirjaston kautta tähän tarvittavat tilastot toimitetaan suoraan Sanastolle. Jos kunta ei ole mukana yhteisessä e-kirjastossa, toimittaa kunta itse tilastot Sanastolle lainauskorvausten maksamista varten.

9. Mitä aineistoa e-kirjasto tarjoaa?

E-kirjaston kokoelma sisältää alkuvaiheessa e- ja äänikirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä jonkin verran muilla kielillä ja kotimaisia digilehtiä. Nämä aineistot hankitaan syksyllä 2023 toteutettavalla kilpailutuksella, jossa kullekin aineistotyypille (kotimaiset e- ja äänikirjat, ruotsinkieliset e- ja äänikirjat, englannin- ja muunkieliset e- ja äänikirjat ja kotimaiset digilehdet) valitaan yksi toimittaja. Mahdollisesta kokoelman laajentamisesta muihin aineistotyyppeihin myöhemmin päättää e-kirjaston ohjausryhmä.