Kirjastojen e-aineistojen kustannuksista on valmistunut selvitys 

E-kirjastohanke selvitti nykyisen toimintamallin kustannusvaikutuksia kuntien yhteiseen e-kirjastoon siirtymistä varten. Kirjastojen e-aineistoihin käytettiin 0,80 € jokaista suomalaista kohden vuonna 2021. 

Kaksi nuorta kuuntelee äänikirjaa yhteisillä kuulokkeilla.
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kysely lähetettiin kaikille e-aineistokokoelmia tarjoaville yleisille kirjastoille. E-aineistokokoelmia on Suomessa kaikkiaan 32 kappaletta. Suurin osa niistä on usean kunnan yhteenliittymän yhteisiä (23 kappaletta). Tunnetuimpia näistä ovat pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot ja 55 kuntaa kattava Pohjoisen e-kirjasto. Osan e-kokoelmista puolestaan tarjoaa yksittäinen kunta (9 kappaletta). Esimerkiksi Siilinjärvi ja Vaasa toimivat näin.  

Kyselyvastauksista käy ilmi, että e-aineistojen kustannukset vuonna 2021 olivat kirjastoille yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. E-aineistoja alustoineen hankittiin yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla ja palvelun henkilöstökustannukset puolestaan olivat n. 785 000 euroa. Jokaista suomalaista kohden e-aineistopalveluihin käytettiin siis vajaa euro (0,80 €).  

Eniten hankittiin e- ja äänikirjoja (1,5 milj. €), e-lehtiä (0,8 milj. €) sekä musiikkia ja elokuvia (0,4 milj. €). E-kirjapalveluiden alustamaksut sekä e-lehtipaketit alustamaksuineen puolestaan olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Osalla kirjastoja on käytössään jopa kymmenen erilaista käyttöalustaa. 

E-aineistopalvelut työllistivät kirjastoissa kaikkiaan n. 18 henkilötyövuoden verran. Suurimpia kirjastoyhteenliittymissä e-aineistopalveluihin käytettiin 1-4 henkilötyövuoden verran. Eniten työaikaa käytettiin käyttäjäkoulutukseen (10 htv) ja aineistonvalintaan (3 htv).

Henkilöstökulut olivat huomattavan pienet, sillä e-aineistopalveluihin käytettiin vain 5 promillea kaikista kirjastojen henkilöstötyövuosista. On mahdollista, että kirjastot ovat aliarvioineet tekemänsä työtunnit. Alustamaksut sen sijaan olivat huomattavan korkeat. Tämä viittaa siihen, että kirjastot ostavat palvelut nyt suurimmalta osin valmiina, ostopalveluna. 

E-kirjastohankkeessa toteutetaan Suomen yleisille kirjastoille ja kunnille yhteinen e-kirjasto, joka otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Uusi e-kirjasto parantaa e-aineistojen saatavuutta ja asiakkaiden käyttökokemusta sekä vähentää kirjastojen tekemää päällekkäistä työtä.  Tällä hetkellä kirjastojen e-aineistokokoelmat ovat jakautuneet 32 eri kokonaisuuteen, joiden valikoimat ovat hyvin erisuuruiset ja joita käytetään usealla eri alustalla. Alustat myös ostetaan joka kokonaisuuteen erikseen.  

Tarkkoja tietoja e-aineistokuluista ei ole ollut aiemmin saatavilla. Vastausprosentti kyselyyn oli 95 % (kuntien asukasluvuista laskettuna). 

E-kirjastohankkeen verkkosivut