Kirjasto kestävyysvalmennuksessa - vai kestävyysvalmentajana?

Minkälaisena sinä näet kirjastojen roolin käsillä olevassa kestävyysmurroksessa? Voisivatko kirjastot tulevaisuudessa nähdä itsensä entistä selkeämmin myös kestävyyden edistäjinä ja ympäristökasvattajina? Voiko ympäristökasvattajuutta opiskella?

Lue miten kirjastonhoitaja ja Ekokompassi -yhdyshenkilö Leila Sonkkanen sekä ympäristö- ja kestävyyskasvattaja Satu Jovero näkevät kirjastojen roolin kestävyystyössä ja ympäristökasvatuksessa.

Vihreä kirjasto | Kirjastot.fi