Kansallisten mediakasvatuslinjausten luonnosta koskevissa lausunnoissa myös kirjastot mukana

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee vuoden 2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta mediakasvatuksen kansalliset linjaukset. Linjaukset laaditaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä toimialan kanssa. Luonnosta koskevat lausunnot jätettiin 28.10. mennessä ja lausujissa on mukana myös kirjastoalan toimijoita.

Mediakasvatuksen kansalliset linjaukset koskevat tällä kertaa myös aikuisia. Lausuntonsa antoivat esimerkiksi Suomen kirjastoseura, Yleisten kirjastojen neuvosto sekä jotkut kaupunginkirjastot.

Lausunnot ja luonnoksen voi lukea Lausuntopalvelu.fi:ssä.