Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelu tiedottaa

Kansalliskirjaston toimijakuvailuohjeeseen on lisätty nimien translitterointiin liittyvät suositukset: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailun+translitterointiohje.

Toimijakuvailupalvelu suosittaa toimijoiden nimien translitteroinnissa kansallisten standardien käyttöä aina kun mahdollista. Kansainvälisen ISO-standardin mukaiset muodot merkitään auktoriteettitietueisiin varianttinimiksi.

Esimerkiksi seuraavia kansallisia standardeja käytetään, jos manifestaatioissa ei ole valmista siirtokirjoitusta:

  • SFS 4900 Kyrillisten kirjainten translitterointi, slaavilaiset kielet (1998)
  • SFS 5755 Arabian kielen translitteraatio (1993)
  • SFS 5807 Kreikan kielen kansallinen translitteraatio ja transkriptio (2008)
  • SFS 5824 Heprealaisen kirjaimiston translitteraatio (1998)

Jos kansallisia standardeja ei ole, käytetään kansainvälisiä ISO-standardeja.

Suositusta noudatetaan Melindan Asteri-auktoriteettitietokannassa sekä henkilöiden että yhteisöjen osalta.

Palautetta voi lähettää joko suoraan allekirjoittaneelle tai osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

t. Katerina

Katerina Sornova
Toimijakuvailupalvelu
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu