Kansallinen lukutaitostrategia 2030 – kirjasto tunnistettu

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 on julkistettu. Se sisältää tavoitteita, toiminnan suuntaviivoja ja toimijakuvauksia, joiden avulla työtä lukutaidon edistämiseksi Suomessa tulee tehdä. Kirjastot on tunnistettu tärkeäksi toimijaksi ja olisikin suotavaa, että strategia otetaan huomioon, paitsi lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä, myös lukemaan innostamisessa koko väestön tasolla.

Opetushallituksen luonnehdintaa strategiasta:

"Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Kansallisen lukutaitostrategian kolme suuntaviivaa ovat 1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita 2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista ja 3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa."

Strategian julkistamistilaisuudesta on tallenne Kirjastokaista.fi:ssä. Tilaisuuden puhujaluettelo löytyy tallenteen yhteydestä.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 OPH:n sivuilla

Yleisten kirjastojen neuvoston kannanotto lukutaitostrategian lausuntovaiheessa