Jari Paavonheimolle kirjastoneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi keskiviikkona 27.6. kirjastoneuvoksen arvonimen Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtajalle Jari Paavonheimolle.

Paavonheimo on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingissä ja kirjastonhoitajan tutkinnon hän on suorittanut Tampereelta.  Hän toimi Orimattilan kirjaston johtajana 22 vuotta, josta vuonna 2009 hän tuli Keravalle kirjaston johtajaksi. Hän on toiminut myös 90-luvulla Kirjastolehden päätoimittajana. Lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia kirjasto- ja kulttuuriaiheisia artikkeleita eri lehtiin.  Hän on myös toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön asettamissa työryhmissä sekä kirjallisuusalan luottamustehtävissä.

Keravan kirjaston onnistumisena Paavonheimo pitää henkilökunnan monipuolista osaamista ja uutta 2010-luvulla kehitettyä toimintakonseptia, jossa tapahtumatuotanto on luontevalla tavalla yhdistetty perinteiseen kirjastotoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kirjastolle Vuoden kirjastokehittäjä -palkinnon vuonna 2012.  Keravalaiset ovat äänestäneet jaloillaan toimintamallin puolesta; kävijämäärät ovat olleet 2010-luvulla jatkuvasti kasvussa.

-  Parhaimmillaan kirjasto luo osaltaan hyvän elämän ja arjen edellytyksiä. Palvelutason ratkaisee se, mitä asiakas saa. Siksi on jatkuvasti vaalittava tarjonnan laatua ja seurattava asiakastarpeiden kehitystä, Jari Paavonheimo sanoo.

Kaupungin päättäjät ovat myös kiitettävästi ymmärtäneet kirjastopalvelujen tärkeyden. Keskeisenä asiana menestykseen Paavonheimo näkee lisäksi hyvät kulttuuriset verkostot, mikä on tuottanut lukuisia kiinnostavia vieraita Keravalle. Kulttuuripalvelujen yhdistyminen samaan organisaatioon vuonna 2013 on myös tuonut synergiaetua ja edistänyt matalan kynnyksen laadukasta kulttuuritarjontaa Keravalla.

- Viime kädessä asiakkaat luovat kirjaston omilla valinnoillaan ja aktiivisuudellaan, Jari Paavonheimo toteaa.