Haku e-kirjaston kirjastotyöryhmiin käynnistyy – hae mukaan 31.10.2023 mennessä

Kansalliskirjaston e-kirjastoyksikköön perustetaan työryhmiä, joissa kirjastojen ääni ja osaaminen pääsevät kuuluviin. Kuntien yhteinen e-kirjasto tarvitsee kirjastoammatillista osaamista toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla, ja yhteistyö kirjastojen kanssa onkin äärimmäisen tärkeää. 

Ilmoittautuminen työryhmiin on nyt käynnissä. Hae mukaan 31.10.2023 mennessä tällä lomakkeella. Keskustele ennen hakemista oman esihenkilösi kanssa. Voit hakea useampaan työryhmään, mutta voit tulla valituksi vain yhteen työryhmään kerrallaan.

E-kirjasto on kaikkien e-kirjastossa mukana olevien kuntien yhteinen palvelu. Tarkoituksena on, että kunnat vastaavat myös e-kirjaston osalta kirjastoammatillisista tehtävistä. Tätä tarkoitusta varten e-kirjastolle luodaan kymmenen työryhmää. Työryhmistä kuusi keskittyy aineistojen valintaan ja loput käyttäjätukeen, e-kirjaston etusivun toimittamiseen, viestintään ja markkinointiin sekä käyttäjäkoulutukseen ja asiakasopastukseen.

Kaksi henkilöä kuuntelee äänikirjaa samoilla kuulokkeilla
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Työryhmiin osallistuminen on kirjastojen henkilökunnalle hieno mahdollisuus tehdä valtakunnallista yhteistyötä kollegojen kanssa ja jakaa osaamista puolin ja toisin. Työryhmät tarjoavat eväitä verkostoitumiseen ja oman osaamisen kerryttämiseen. Työryhmien avulla on mahdollista vaikuttaa siihen, millainen yhteisestä e-kirjastosta tulee ja mihin suuntaan se tulevaisuudessa kehittyy. Yhdessä tekemällä e-kirjastosta saadaan palvelu, josta koko kirjastokenttä voi olla ylpeä ja jota asiakkaat käyttävät ahkerasti.

E-kirjastopalvelut tuotetaan jatkossa Kansalliskirjaston e-kirjastoyksikön ja kuntien välisenä yhteistyönä. Kansalliskirjasto vastaa monista e-kirjastoon liittyvistä asioista, kuten teknisistä alustoista ja e-aineistosopimuksista. Kirjastoammattilaiset mm. valitsevat e-kirjaston aineistot ja neuvovat asiakkaita e-kirjaston käytössä.
 
Työryhmien tehtävät ovat määräaikaisia ja jäsenet vaihtuvat kaksivuotiskausittain. Työryhmien toimintaa tukee Kansalliskirjaston e-kirjastoyksikön henkilökunta. Työryhmiin toivotaan jäseniä sekä pienistä että isommista kunnista ja kattavasti eri puolilta Suomea. 

Työryhmät työskentelevät pääosin etänä eli matkustamista Helsinkiin ja Kansalliskirjastoon ei vaadita. Työryhmien käytössä on yhteinen sähköinen työskentelyalusta. Kussakin työryhmässä on 6–20 henkilöä, joten yksittäisen työryhmän jäsenen työmäärä jää kohtuulliseksi ja normaalit poissaolot esim. vuosilomien vuoksi eivät vaikeuta työryhmän toimintaa. Työryhmät kokoontuvat itse sopimassaan rytmissä, esimerkiksi kuukausittain tai harvemmin.  

E-kirjastohankkeen yleisten kirjastojen asiantuntijaryhmä tekee marraskuun kokouksessaan ehdotuksen työryhmien jäsenistä e-kirjastohankkeen ohjausryhmälle. Yleisten kirjastojen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat Malin Hollmén / Porvoon kaupunginkirjasto, Merja Kummala-Mustonen / Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Suvi Pirnes-Toivanen / Joensuun kaupunginkirjasto, Jouni Pääkkölä / Oulun kaupunginkirjasto, Niina Salmenkangas / Tampereen kaupunginkirjasto ja Laura Tyysteri / Turun kaupunginkirjasto.

Työryhmien jäseniä valittaessa huomioidaan hakijan kokemus ja osaaminen, alueellinen tasapuolisuus sekä se, että työryhmiin saadaan henkilöitä erikokoisista kunnista. 

Työryhmät:


Aineistovalinnan työryhmät

  • Suomenkielinen lasten ja nuorten kirjallisuus, 6–10 henkilöä
  • Suomenkielinen aikuisten kaunokirjallisuus, 6–10 henkilöä
  • Suomenkielinen tietokirjallisuus, 6–10 henkilöä
  • Lehdet ja muu aineisto, 6–8 henkilöä
  • Ruotsinkielinen kirjallisuus, 6–10 henkilöä
  • Muunkielinen kirjallisuus, 6–8 henkilöä

Käyttäjätuen työryhmä

Kirjastojen pääkäyttäjiä, 10–20 henkilöä
Opastaa e-kirjaston käyttämisessä, välittää teknistä ylläpitoa tai kehittämistoimenpiteitä vaativat pyynnöt e-kirjaston teknisille kehittäjille, priorisoi e-kirjaston kehitysjonoa kirjastokoordinaattorin ja tietojärjestelmäpäällikön ohjauksessa.  

Etusivutoimituksen työryhmä

10–20 henkilöä
Tekee sisältönostoja ja suositteluja e-kirjaston asiakkaille.

Viestinnän ja markkinoinnin työryhmä

10 henkilöä

Käyttäjäkoulutuksen / asiakasopastuksen työryhmä

10–20 henkilöä
Suunnittelee käyttäjäkoulutusta ja opastusaineistoja e-kirjaston asiakkaille. 


Hae mukaan työryhmiin 31.10.2023 mennessä tällä lomakkeella.


Lisätiedot:
Projektiasiantuntija Seija Laitinen-Kuisma / e-kirjastohanke
seija.laitinen-kuisma@hel.fi, 040 530 6843