Eväitä opiskeluun – kirjaston tietopaketti opiskelijoille verkossa

Eväitä opiskeluun – tiedonhankinnan opas, on verkkosivusto, joka auttaa opiskelijaa opinnoissaan. Itseopiskelumateriaalista löytyy tietoa mm. tiedonhankinnasta, tiedonlähteistä, kirjaston tiedonhausta, lähdekritiikistä, disinformaatiosta, kuvahausta ja myös siitä, miten Googlesta otetaan kaikki tehot irti.

Oppaan käyttö on helppoa. Lue tekstit, tee tehtäviä ja katso videoita. Oppaan pariin voi palata opintojen aikana aina tarvittaessa. Materiaali sopii hyvin yläkouluun, lukioon ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Kirjastoammattilaiset ja opettajat voivat käyttää Eväitä opiskeluun –materiaalia informaatiolukutaitojen opetuksen tukena.

Eväitä opiskeluun –materiaalikokonaisuus on rakennettu Oulun kaupunginkirjaston ja Kempeleen kirjaston Viides tila –hankkeessa.

www.evaitaopiskeluun.fi