Eduskunnalta lisämääräraha kirjastoille kansanvallan vahvistamiseksi

Kirjastot eri puolilla Suomea kehittävät toimintamalleja, joiden avulla kirjastot voisivat toimia osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen keskustelun alustoina. Konseptien jatkokehittämiseen ja levittämiseen osoitettiin eduskunnan budjettikäsittelyssä miljoona euroa valtion ensi vuoden budjettiin.

Toimintakokeiluista ja määrärahan käytöstä lisää tietoa Sitran uutisessa.